Sponzorovaný odkaz

5705 Mléko

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 8196-3 - Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka 
Katalogové číslo:  99095
ČSN ISO 8196-3 - Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka
ČSN ISO 8196-3ČSN ISO 8196-3 Tato část ISO 8196|IDF 128 specifikuje protokol pro vyhodnocení a validaci alternativních kvantitativních metod analýzy mléka. Tento protokol je použitelný pro všechn
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 11815 - Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel 
Katalogové číslo:  80429
ČSN ISO 11815 - Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel
ČSN ISO 11815ČSN ISO 11815 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení celkové mléčné koagulační aktivity bovinního syřidla obsahujícího pouze chymosin a hovězí pepsin jako účinné koagulační e
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9874 - Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  81967
ČSN ISO 9874 - Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie
ČSN ISO 9874ČSN ISO 9874 Tato mezinárodní norma specifikuje molekulární absorpční spektrometrickou metodu pro stanovení celkového obsahu fosforu v mléce.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 14461-2 - Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 2: Stanovení spolehlivosti počtů kolonií z paralelních ploten a z následných stupňů ředění 
Katalogové číslo:  84206
ČSN ISO 14461-2 - Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 2: Stanovení spolehlivosti počtů kolonií z paralelních ploten a z následných stupňů ředění
ČSN ISO 14461-2ČSN ISO 14461-2 Tato část české normy popisuje rutinní postup pro hodnocení výsledků stanovení počtu mikroorganismů technikou počítání kolonií za použití po sobě následujících stupňů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13366-2 - Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje 
Katalogové číslo:  78815
ČSN EN ISO 13366-2 - Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje
ČSN EN ISO 13366-2ČSN EN ISO 13366-2 Tato mezinárodní norma uvádí návod k pracovním podmínkám počítání somatických buněk v mléce na fluoro-opto-elektronických přístrojích.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3728 - Mražené krémy a mléčné zmrzliny - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  77394
ČSN ISO 3728 - Mražené krémy a mléčné zmrzliny - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
ČSN ISO 3728ČSN ISO 3728 Tato mezinárodní norma specifikuje referenční metodu stanovení obsahu celkové obsahu sušiny v mražených krémech a mléčných zmrzlinách
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14673-2 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda) 
Katalogové číslo:  71897
ČSN EN ISO 14673-2 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda)
ČSN EN ISO 14673-2ČSN EN ISO 14673-2 Tato mezinárodní norma specifikuje rutinní metodu pro stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v mléce a mléčných výrobcích metodou segmentové průtokové analýzy
Cena:  232,- Kč
ČSN 57 0530 ZMĚNA 2 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků 
Katalogové číslo:  54830
ČSN 57 0530 ZMĚNA 2 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků
ČSN 57 0530 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 57 0533 - Mléko - Stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin 
Katalogové číslo:  21517
ČSN 57 0533 - Mléko - Stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin
ČSN 57 0533ČSN 57 0533 Tato norma stanoví metodu pro stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin, obsažených ve stlučeném mléčném tuku. Obsahuje tyto metody: - Metoda stanovení látkovéh
Cena:  95,- Kč
ČSN 57 0530 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků 
Katalogové číslo:  06545
ČSN 57 0530 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků
ČSN 57 0530ČSN 57 0530 Norma se týká metod zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků. Vztahuje se na zkoušení některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN 57 0529
Cena:  803,- Kč
ČSN 57 0530 ZMĚNA Z3 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků 
Katalogové číslo:  76789
ČSN 57 0530 ZMĚNA Z3 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků
ČSN 57 0530 ZMĚNA Z3
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 1737 - Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  84723
ČSN EN ISO 1737 - Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
ČSN EN ISO 1737ČSN EN ISO 1737 Tato evropská norma specifikuje referenční metodu pro stanovení obsahu tuku ve všech druzích zahuštěného neslazeného mléka a slazeného zahuštěného mléka.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11870 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Obecný návod pro použití butyrometrických metod 
Katalogové číslo:  86810
ČSN ISO 11870 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Obecný návod pro použití butyrometrických metod
ČSN ISO 11870ČSN ISO 11870 Tato mezinárodní norma poskytuje návod na: a) existující normalizované metody (referenční i butyrometrické) pro stanovení tuku v různých mléčných výrobcích; b) zákla
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 22662 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu laktózy vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  81905
ČSN ISO 22662 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu laktózy vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Referenční metoda)
ČSN ISO 22662ČSN ISO 22662 Tato mezinárodní norma specifikuje referenční metodu stanovení obsahu laktózy v syrovém mléce, tepelně ošetřeném mléce, sušeném mléce a v syrové i pasterované smetaně. Me
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8070 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  82714
ČSN ISO 8070 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie
ČSN ISO 8070ČSN ISO 8070 Tato mezinárodní norma specifikuje plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodu pro stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku v mléce a mléčných výrobcí
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 17997-2 - Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 2: Přímá metoda 
Katalogové číslo:  76792
ČSN ISO 17997-2 - Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 2: Přímá metoda
ČSN ISO 17997-2ČSN ISO 17997-2 Druhá část normy ISO 17997/IDF29 specifikuje rutinní metodu pro přímé stanovení obsahu kaseinového dusíku v mléce. Podstatou metody je vysrážení kaseinu působením kys
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14673-3 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda) 
Katalogové číslo:  71898
ČSN EN ISO 14673-3 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda)
ČSN EN ISO 14673-3ČSN EN ISO 14673-3 Tato mezinárodní norma specifikuje rutinní metodu pro stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v mléce a mléčných výrobcích metodou s užitím redukce kadmiem a pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18330 - Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí 
Katalogové číslo:  74747
ČSN EN ISO 18330 - Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí
ČSN EN ISO 18330ČSN EN ISO 18330 Tato mezinárodní norma uvádí směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí v mléce a mléčných výrob
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8968-3 - Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda) 
Katalogové číslo:  74958
ČSN ISO 8968-3 - Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda)
ČSN ISO 8968-3ČSN ISO 8968-3 Uvedená část normy specifikuje rychlejší semi-mikrometodu s blokovou mineralizací pro rutinní stanovení obsahu dusíku v plnotučném a odtučněném tekutém mléce. Post
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5548 - Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu laktózy - Fotometrická metoda 
Katalogové číslo:  98964
ČSN ISO 5548 - Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu laktózy - Fotometrická metoda
ČSN ISO 5548ČSN ISO 5548 Tato mezinárodní norma specifikuje fotometrickou metodu pro stanovení obsahu laktózy a dalších rozpustných sacharidů v kaseinech a kaseinátech, které obsahují méně než 2,0%
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat