Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů 
Katalogové číslo:  500059
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 Norma stanoví korozní vliv prostředí při provozu a skladování uvnitř budov na elektrotechnické součástky, zařízení a materiály (zejména na kontakty a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61726 ed. 2 - Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory 
Katalogové číslo:  500183
ČSN EN 61726 ed. 2 - Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory
ČSN EN 61726 ed. 2ČSN EN 61726 ed. 2 Požadavky na moderní elektronická zařízení indikovaly poptávku po metodě pro zkoušení útlumu stínění mikrovlnných součástek v celém jejich kmitočtovém rozsahu.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů 
Katalogové číslo:  500065
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 Tato část souboru norem popisuje tři metody pro stanovení UV odolnosti plášťových materiálů elektrických a optických kabelů. Tyto zkoušky se používají
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 54-31+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů 
Katalogové číslo:  500157
ČSN EN 54-31+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
ČSN EN 54-31+A1ČSN EN 54-31+A1 This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for point-type multi-sensor fire detectors for use in fire detection and fire ala
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61196-10 - Koaxiální komunikační kabely - Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem 
Katalogové číslo:  500319
ČSN EN 61196-10 - Koaxiální komunikační kabely - Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem
ČSN EN 61196-10ČSN EN 61196-10 Tato norma platí pro polotuhé koaxiální komunikační kabely s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem a trubkovým vnějším jádrem. Tyto kabely jsou určeny k použi
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50288-11-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra 
Katalogové číslo:  99218
ČSN EN 50288-11-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra
ČSN EN 50288-11-2ČSN EN 50288-11-2 This sectional specification covers un-screened cables, characterised from 1 MHz up to 500 MHz, to be used to construct cords for use in cabling specified in the
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-3-13 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení 
Katalogové číslo:  501290
ČSN EN 60068-3-13 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení
ČSN EN 60068-3-13ČSN EN 60068-3-13 Tato norma poskytuje základní informace a návod pro zpracovatele a uživatele specifikací pro elektrické a elek-tronické součástky, které obsahují odkazy na normy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50290-2-37 - Komunikační kabely - Část 2-37: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro koaxiální kabely 
Katalogové číslo:  500597
ČSN EN 50290-2-37 - Komunikační kabely - Část 2-37: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro koaxiální kabely
ČSN EN 50290-2-37ČSN EN 50290-2-37 This Part 2-37 of EN 50290 gives specific requirements for Polyethylene (PE) compounds to be used for the insulation of coaxial cables. The standard includes Low
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50290-2-33 - Komunikační kabely - Část 2-33: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové izolační směsi pro víceprvkové metalické kabely pro vnitřní použití (datový kabel) 
Katalogové číslo:  500596
ČSN EN 50290-2-33 - Komunikační kabely - Část 2-33: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové izolační směsi pro víceprvkové metalické kabely pro vnitřní použití (datový kabel)
ČSN EN 50290-2-33ČSN EN 50290-2-33 This Part 2-33 of EN 50290 gives specific requirements for Polyethylene (PE) compounds to be used for multi element metallic data cables for indoor application. T
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50628 - Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech 
Katalogové číslo:  501651
ČSN EN 50628 - Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech
ČSN EN 50628ČSN EN 50628 Tato evropská norma stanoví bezpečnostní požadavky pro zřizování nových elektrických instalací. Tato norma je doplňková k dalším odpovídajícím harmonizovaným normám, n
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60153-2 - Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů 
Katalogové číslo:  501393
ČSN EN 60153-2 - Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů
ČSN EN 60153-2ČSN EN 60153-2 This part of IEC 60153 specifies straight hollow metallic tubing of ordinary rectangular waveguide for use as waveguides in electronic equipment. The aim of this s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60851-4 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti 
Katalogové číslo:  501952
ČSN EN 60851-4 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti
ČSN EN 60851-4 ed. 2ČSN EN 60851-4 ed. 2 Tato norma specifikuje následující zkoušky chemických vlastností: - Zkouška 12: Odolnost vůči rozpouštědlům; - Zkouška 16: Odolnost vůči chladivům; - Zkoušk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62305-1 ed. 2 OPRAVA 1 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 
Katalogové číslo:  502184
ČSN EN 62305-1 ed. 2 OPRAVA 1 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
ČSN EN 62305-1 ed. 2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 50633 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy 
Katalogové číslo:  501881
ČSN EN 50633 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy
ČSN EN 50633ČSN EN 50633 Tato evropská norma platí pro systémy elektrických ochran, používaných v AC a DC trakčních soustavách. Tato norma zavádí zásady pro drážní specifické ochrany, popisuje funk
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 54-3 ed. 2 - Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení 
Katalogové číslo:  502356
ČSN EN 54-3 ed. 2 - Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení
ČSN EN 54-3 ed. 2ČSN EN 54-3 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody a provozní kritéria na požární poplachová zařízení, včetně hlasových zvukových zařízení, v pevných inst
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61332 ed. 3 - Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů 
Katalogové číslo:  502610
ČSN EN 61332 ed. 3 - Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů
ČSN EN 61332 ed. 3ČSN EN 61332 ed. 3 Tato norma stanovuje pravidla pro klasifikaci magneticky měkkých feritových materiálů, používaných v indukčních součástkách (induktorech a transformátorech),
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60205 ed. 3 - Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek 
Katalogové číslo:  502608
ČSN EN 60205 ed. 3 - Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek
ČSN EN 60205 ed. 3ČSN EN 60205 ed. 3 Tato norma stanovuje jednotná pravidla pro výpočet efektivních parametrů uzavřených obvodů z feromagnetického materiálu.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti 
Katalogové číslo:  89984
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN 34 7660-3B - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, s kovovým pancířem nebo bez kovového pancíře, se stínicí mezivrstvou nebo bez stínicí mezivrstvy 
Katalogové číslo:  50185
ČSN 34 7660-3B - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, s kovovým pancířem nebo bez kovového pancíře, se stínicí mezivrstvou nebo bez stínicí mezivrstvy
ČSN 34 7660-3BČSN 34 7660-3B Tato norma určuje požadavky na rozměry jednožilových a vícežilových kabelů s PVC izolací a s pláštěm z PVC, které jsou odolné proti šíření požáru.Maximální trvalá tep
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61232 - Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku 
Katalogové číslo:  22510
ČSN EN 61232 - Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku
ČSN EN 61232ČSN EN 61232 Tato mezinárodní norma platí pro holé, tvrdě tažené, kruhové ocelohliníkové dráty před slaněním pro elektrotechniku, s různými elektrickými a mechanickými vlastnostmi s ř
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat