Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 125200 - Jádra z magnetických oxidů pro lineární transformátory. Dílčí specifikace 
Katalogové číslo:  17889
ČSN EN 125200 - Jádra z magnetických oxidů pro lineární transformátory. Dílčí specifikace
ČSN EN 125200ČSN EN 125200 Norma obsahuje EN 125200:1991 a je identická s CECC 25 200:1977. Tato dílčí specifikace uvádí charakteristiky, jmenovité hodnoty a požadavky na kontrolu magnetických j
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61643-21 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody 
Katalogové číslo:  64169
ČSN EN 61643-21 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody
ČSN EN 61643-21ČSN EN 61643-21 Účelem této mezinárodní normy je stanovit požadavky na zařízení pro ochrany před přepětím (SPD) používaných v telekomunikačních systémech a systémech pro přenos sig
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60819-3-1 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Plněný skelný papír 
Katalogové číslo:  64463
ČSN EN 60819-3-1 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Plněný skelný papír
ČSN EN 60819-3-1ČSN EN 60819-3-1 List 1 IEC 60819-3 stanovuje požadavky pro dva typy plněného skleněného papíru: P-FG typ 1 s velkým množstvím anorganického podílu, s obsahem organického podílu m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-1-4 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance 
Katalogové číslo:  64444
ČSN EN 50289-1-4 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance
ČSN EN 50289-1-4ČSN EN 50289-1-4 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení izolační rezistance hotových kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrobně je u
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50289-1-7 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření 
Katalogové číslo:  64446
ČSN EN 50289-1-7 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření
ČSN EN 50289-1-7ČSN EN 50289-1-7 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení rychlosti šíření u hotových kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrobně je uv
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60819-2 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  64664
ČSN EN 60819-2 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 60819-2ČSN EN 60819-2 Tato část IEC 60819 obsahuje zkušební metody, které se používají pro zkoušení necelulózových papírů pro elektrotechnické účely, které vyhovují požadavkům popsaným ve
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-3-12 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí 
Katalogové číslo:  64747
ČSN EN 50289-3-12 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí
ČSN EN 50289-3-12ČSN EN 50289-3-12 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech vydržet poškození brokovnicí.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50289-4-9 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor 
Katalogové číslo:  64692
ČSN EN 50289-4-9 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor
ČSN EN 50289-4-9ČSN EN 50289-4-9 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení pneumatického odporu kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Tato zkouška se použí
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61340-4-3 - Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv 
Katalogové číslo:  64864
ČSN EN 61340-4-3 - Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv
ČSN EN 61340-4-3ČSN EN 61340-4-3 Část 4-3 normy ČSN IEC 61340 popisuje zkušební metodu pro stanovení elektrické rezistance obuvi používané pro řízení elektrostatického potenciálu na lidech. Tato
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50289-3-1 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  64695
ČSN EN 50289-3-1 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky
ČSN EN 50289-3-1ČSN EN 50289-3-1 Norma specifikuje všeobecné požadavky na mechanické zkušební metody pro kabely používané v analogových a digitálních komunikačních systémech. Norma uvádí jmenovit
Cena:  95,- Kč
ČSN 34 7614-4J - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4J-1 a 4J-2) 
Katalogové číslo:  65188
ČSN 34 7614-4J - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4J-1 a 4J-2)
ČSN 34 7614-4JČSN 34 7614-4J Norma obsahuje identické znění změny harmonizačního dokumentu HD 626.4J/Z1: Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50289-3-2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-2: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu a prodloužení jádra 
Katalogové číslo:  65365
ČSN EN 50289-3-2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-2: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu a prodloužení jádra
ČSN EN 50289-3-2ČSN EN 50289-3-2 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení pevnosti v tahu a prodloužení jader kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrob
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50290-2-27 - Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene 
Katalogové číslo:  65361
ČSN EN 50290-2-27 - Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene
ČSN EN 50290-2-27ČSN EN 50290-2-27 Norma specifikuje požadavky na bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene, používané pro komunikační kabely. Jsou uvedeny požad
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61851-21 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení 
Katalogové číslo:  65814
ČSN EN 61851-21 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení
ČSN EN 61851-21ČSN EN 61851-21 V této normě jsou spolu s Částí 1 uvedeny požadavky na elektrické silniční vozidlo pro vodivé připojení k AC nebo DC napájení, pro AC napětí do 690 V a pro DC napět
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61643-341 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS) 
Katalogové číslo:  65926
ČSN EN 61643-341 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)
ČSN EN 61643-341ČSN EN 61643-341 Tato Část IEC 61643 je norma specifikující zkoušky tyristorových přepěťových supresorových (TSS) součástek navržených pro omezení přepětí a svedení impulzních p
Cena:  605,- Kč
ČSN 34 7660-4C - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4C: Kabely s kruhovými měděnými jádry, bez stínění 
Katalogové číslo:  55493
ČSN 34 7660-4C - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4C: Kabely s kruhovými měděnými jádry, bez stínění
ČSN 34 7660-4CČSN 34 7660-4C Norma obsahuje identické znění změny A1 harmonizačního dokumentu HD 604-4C S1/A1:1997. Mění tabulku 3 normy ČSN 34 7660-4C z roku 1999.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61619 - Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  54432
ČSN EN 61619 - Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie
ČSN EN 61619ČSN EN 61619 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) v nehalogenových izolačních kapalinách plynovou chromatografií s kapilární ko
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60464-1 - Elektroizolační laky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  56929
ČSN EN 60464-1 - Elektroizolační laky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky
ČSN EN 60464-1ČSN EN 60464-1 Tato část normy IEC 60464 se vztahuje k elektroizolačním lakům. Všechny laky obsahují rozpouštědla. Laky mohou být použity pro povrchovou úpravu nebo impregnaci a za
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60068-3-3 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické zkušební metody pro zařízení 
Katalogové číslo:  34180
ČSN EN 60068-3-3 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické zkušební metody pro zařízení
ČSN EN 60068-3-3ČSN EN 60068-3-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60068-3-3:1993. Evropská norma EN 60068-3-3:1993 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61628-2 - Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  57758
ČSN EN 61628-2 - Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 61628-2ČSN EN 61628-2 Tato část IEC 61628 stanovuje metody zkoušení materiálů definovaných v IEC 61628-1.
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7660-5D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a stíněním 
Katalogové číslo:  58468
ČSN 34 7660-5D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a stíněním
ČSN 34 7660-5DČSN 34 7660-5D Tato norma určuje požadavky na rozměry jednožilových a vícežilových kabelů, konstruovaných z bezhalogenových materiálů, které jsou odolné proti šíření požáru. Pr
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 371-3-3 - Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Specifikace tuhých slídových materiálů pro tepelná zařízení 
Katalogové číslo:  18422
ČSN IEC 371-3-3 - Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Specifikace tuhých slídových materiálů pro tepelná zařízení
ČSN IEC 371-3-3ČSN IEC 371-3-3 Tento list normy určuje podmínky pro jednotlivé druhy materiálů ze štípané slídy nebo slídového papíru používané v elektrickém tepelném zařízení. Tyto materiály moh
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60264-4-2 - Balení vodičů pro vinutí. Část 4-2: Zkušební metody. Oddíl druhý: Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem (IEC 264-4-2:1992) 
Katalogové číslo:  20095
ČSN EN 60264-4-2 - Balení vodičů pro vinutí. Část 4-2: Zkušební metody. Oddíl druhý: Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem (IEC 264-4-2:1992)
ČSN EN 60264-4-2ČSN EN 60264-4-2 Tato norma obsahuje zkušební metody pro kontejnery z termoplastických materiálů používané na přepravu cívek pro vinutí s kuželovým bubnem.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat