Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 34 8346 - Stožáry pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 
Katalogové číslo:  28856
ČSN 34 8346 - Stožáry pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
ČSN 34 8346ČSN 34 8346 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 68-2-7 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení 
Katalogové číslo:  15211
ČSN IEC 68-2-7 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení
ČSN IEC 68-2-7ČSN IEC 68-2-7 Norma obsahuje IEC 68-2-7:1983 včetně její změny č.1:1986 a zavádí HD 323.2.7 S2, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-2-7:1983 a změny č. 1:1986. Účelem zko
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 68-5-2 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice 
Katalogové číslo:  15526
ČSN IEC 68-5-2 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice
ČSN IEC 68-5-2ČSN IEC 68-5-2 Norma obsahuje IEC 68-5-2:1990 a zavádí HD 323.5.2 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-5-2:1990. Definuje termíny používané při zkoušení vlivu prostřed
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 120 - Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce 
Katalogové číslo:  16249
ČSN IEC 120 - Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce
ČSN IEC 120ČSN IEC 120 Tato norma se vztahuje na závěsné talířové a tyčové izolátory a jejich spojovací kovové armatury. Předmětem této normy je stanovit rozměry řad normalizovaných spojení pali
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 125200 - Jádra z magnetických oxidů pro lineární transformátory. Dílčí specifikace 
Katalogové číslo:  17889
ČSN EN 125200 - Jádra z magnetických oxidů pro lineární transformátory. Dílčí specifikace
ČSN EN 125200ČSN EN 125200 Norma obsahuje EN 125200:1991 a je identická s CECC 25 200:1977. Tato dílčí specifikace uvádí charakteristiky, jmenovité hodnoty a požadavky na kontrolu magnetických j
Cena:  171,- Kč
ČSN 34 1610 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 
Katalogové číslo:  06492
ČSN 34 1610 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách
ČSN 34 1610ČSN 34 1610 Tyto předpisy platí pro navrhování a stavbu elektrických silnoproudých rozvodů nn a vn v průmyslových provozovnách za vstupní stanicí. Ostatní elektrotechnické předpisy pl
Cena:  655,- Kč
ČSN 34 2720 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro světelná volací zařízení a zařízení dorozumívací 
Katalogové číslo:  02629
ČSN 34 2720 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro světelná volací zařízení a zařízení dorozumívací
ČSN 34 2720ČSN 34 2720 Norma udává technické požadavky pro konstrukci světelných volacích zařízení a dorozumívacích zařízení, používaných zejména ve zdravotnických objektech, hotelích, popř. v j
Cena:  95,- Kč
ČSN 34 5101 - Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice 
Katalogové číslo:  02650
ČSN 34 5101 - Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice
ČSN 34 5101ČSN 34 5101 Norma stanoví základní názvy používané v elektrotechnice a jejich definice. Účelem normy je sjednotit a zpřesnit základní názvy používané v elektrotechnice a vysvětlit jej
Cena:  1 155,- Kč
ČSN IEC 68-2-49 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-49: Návod ke zkoušce Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje 
Katalogové číslo:  23462
ČSN IEC 68-2-49 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-49: Návod ke zkoušce Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje
ČSN IEC 68-2-49ČSN IEC 68-2-49 Tato norma obsahuje IEC 68-2-49:1983. Norma platí pro certifikaci v rámci Systémů IEC. Spolehlivá funkce kontaktů a spojů po dobu jejich požadovaného technického ž
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50289-3-2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-2: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu a prodloužení jádra 
Katalogové číslo:  65365
ČSN EN 50289-3-2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-2: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu a prodloužení jádra
ČSN EN 50289-3-2ČSN EN 50289-3-2 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení pevnosti v tahu a prodloužení jader kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrob
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50290-2-27 - Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene 
Katalogové číslo:  65361
ČSN EN 50290-2-27 - Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene
ČSN EN 50290-2-27ČSN EN 50290-2-27 Norma specifikuje požadavky na bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene, používané pro komunikační kabely. Jsou uvedeny požad
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61851-21 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení 
Katalogové číslo:  65814
ČSN EN 61851-21 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení
ČSN EN 61851-21ČSN EN 61851-21 V této normě jsou spolu s Částí 1 uvedeny požadavky na elektrické silniční vozidlo pro vodivé připojení k AC nebo DC napájení, pro AC napětí do 690 V a pro DC napět
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61643-341 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS) 
Katalogové číslo:  65926
ČSN EN 61643-341 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)
ČSN EN 61643-341ČSN EN 61643-341 Tato Část IEC 61643 je norma specifikující zkoušky tyristorových přepěťových supresorových (TSS) součástek navržených pro omezení přepětí a svedení impulzních p
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60702-1 - Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely 
Katalogové číslo:  66019
ČSN EN 60702-1 - Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely
ČSN EN 60702-1ČSN EN 60702-1 Norma obsahuje identické znění IEC 60702-1:2002 : Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V. Část 1: Kabely, která byla schválena CEN
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50336 - Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV 
Katalogové číslo:  66129
ČSN EN 50336 - Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV
ČSN EN 50336ČSN EN 50336 Tato norma platí pro izolační průchodky používané v kabelových skříních se vzduchovou izolací, se zesílenou izolací a plně izolovaných určených pro kapalinou plněné trans
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60077-3 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC 
Katalogové číslo:  66663
ČSN EN 60077-3 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC
ČSN EN 60077-3ČSN EN 60077-3 Tato norma stanoví pravidla pro vypínače, jejichž hlavní kontakty mají být připojeny ke stejnosměrným výkonovým obvodům a/nebo k pomocným obvodům. Jmenovité napětí tě
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60684-3-300 - Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 300: Trubičky ze skleněného textilního vlákna, pletené, bez povlaku 
Katalogové číslo:  66868
ČSN EN 60684-3-300 - Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 300: Trubičky ze skleněného textilního vlákna, pletené, bez povlaku
ČSN EN 60684-3-300ČSN EN 60684-3-300 Tato část normy specifikuje požadavky pro trubičky ze skleněného vlákna typu E, pletené, bez povlaku. Tyto trubičky je vhodné používat do 350 °C. Tato norma p
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 50305 - Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  67377
ČSN EN 50305 - Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody
ČSN EN 50305ČSN EN 50305 Norma zahrnuje identický překlad EN 50305:2002. Norma předepisuje speciální zkušební metody pro kabely a jejich základní izolační a plášťové materiály, které se používají
Cena:  446,- Kč
ČSN 34 7660-4D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním 
Katalogové číslo:  67823
ČSN 34 7660-4D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním
ČSN 34 7660-4DČSN 34 7660-4D Tato změna A2 udává požadavky týkající se specifikace, výroby, zkoušek výběru, použití a údržby silových kabelů 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50123-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  67922
ČSN EN 50123-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 50123-1 ed. 2ČSN EN 50123-1 ed. 2 Tato norma stanoví všeobecné požadavky na spínací a řídicí zařízení na stejnosměrný proud a má se používat v pevných elektrických trakčních zařízeních s j
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat