Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 34 7660-4C - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4C: Kabely s kruhovými měděnými jádry, bez stínění 
Katalogové číslo:  55493
ČSN 34 7660-4C - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4C: Kabely s kruhovými měděnými jádry, bez stínění
ČSN 34 7660-4CČSN 34 7660-4C Norma obsahuje identické znění změny A1 harmonizačního dokumentu HD 604-4C S1/A1:1997. Mění tabulku 3 normy ČSN 34 7660-4C z roku 1999.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61619 - Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  54432
ČSN EN 61619 - Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie
ČSN EN 61619ČSN EN 61619 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) v nehalogenových izolačních kapalinách plynovou chromatografií s kapilární ko
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60464-1 - Elektroizolační laky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  56929
ČSN EN 60464-1 - Elektroizolační laky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky
ČSN EN 60464-1ČSN EN 60464-1 Tato část normy IEC 60464 se vztahuje k elektroizolačním lakům. Všechny laky obsahují rozpouštědla. Laky mohou být použity pro povrchovou úpravu nebo impregnaci a za
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60068-3-3 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické zkušební metody pro zařízení 
Katalogové číslo:  34180
ČSN EN 60068-3-3 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické zkušební metody pro zařízení
ČSN EN 60068-3-3ČSN EN 60068-3-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60068-3-3:1993. Evropská norma EN 60068-3-3:1993 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61628-2 - Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  57758
ČSN EN 61628-2 - Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 61628-2ČSN EN 61628-2 Tato část IEC 61628 stanovuje metody zkoušení materiálů definovaných v IEC 61628-1.
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7660-5D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a stíněním 
Katalogové číslo:  58468
ČSN 34 7660-5D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a stíněním
ČSN 34 7660-5DČSN 34 7660-5D Tato norma určuje požadavky na rozměry jednožilových a vícežilových kabelů, konstruovaných z bezhalogenových materiálů, které jsou odolné proti šíření požáru. Pr
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 371-3-3 - Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Specifikace tuhých slídových materiálů pro tepelná zařízení 
Katalogové číslo:  18422
ČSN IEC 371-3-3 - Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Specifikace tuhých slídových materiálů pro tepelná zařízení
ČSN IEC 371-3-3ČSN IEC 371-3-3 Tento list normy určuje podmínky pro jednotlivé druhy materiálů ze štípané slídy nebo slídového papíru používané v elektrickém tepelném zařízení. Tyto materiály moh
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60264-4-2 - Balení vodičů pro vinutí. Část 4-2: Zkušební metody. Oddíl druhý: Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem (IEC 264-4-2:1992) 
Katalogové číslo:  20095
ČSN EN 60264-4-2 - Balení vodičů pro vinutí. Část 4-2: Zkušební metody. Oddíl druhý: Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem (IEC 264-4-2:1992)
ČSN EN 60264-4-2ČSN EN 60264-4-2 Tato norma obsahuje zkušební metody pro kontejnery z termoplastických materiálů používané na přepravu cívek pro vinutí s kuželovým bubnem.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60371-3-4 - Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 4: Slídový papír zpevněný polyesterovou fólií s pojivem z epoxidové pryskyřice ve stavu B (IEC 371-3-4:1992) 
Katalogové číslo:  20267
ČSN EN 60371-3-4 - Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 4: Slídový papír zpevněný polyesterovou fólií s pojivem z epoxidové pryskyřice ve stavu B (IEC 371-3-4:1992)
ČSN EN 60371-3-4ČSN EN 60371-3-4 Tato mezinárodní norma obsahuje požadavky pro elektrické izolační materiály vyrobené kombinací slídového papíru se samostatnou polyesterovou fólií a slídového pap
Cena:  171,- Kč
ČSN 34 7659-3F - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3F) 
Katalogové číslo:  20102
ČSN 34 7659-3F - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3F)
ČSN 34 7659-3FČSN 34 7659-3F Norma stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro silové kabely s PVC izolací a s koncentrickým jádrem nebo bez koncentrického jádra pro jmenovité napětí (
Cena:  347,- Kč
ČSN 34 7659-4C - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 4C: Kabely pancéřované ocelovou páskou (typ 4C) 
Katalogové číslo:  20638
ČSN 34 7659-4C - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 4C: Kabely pancéřované ocelovou páskou (typ 4C)
ČSN 34 7659-4CČSN 34 7659-4C Norma stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro silové kabely pancéřované ocelovou páskou, s PVC izolací a pláštěm z PVC pro jmenovité napětí (U) 1 kV a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61232 - Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku 
Katalogové číslo:  22510
ČSN EN 61232 - Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku
ČSN EN 61232ČSN EN 61232 Tato mezinárodní norma platí pro holé, tvrdě tažené, kruhové ocelohliníkové dráty před slaněním pro elektrotechniku, s různými elektrickými a mechanickými vlastnostmi s ř
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 1638 - Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání 
Katalogové číslo:  51620
ČSN 34 1638 - Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání
ČSN 34 1638ČSN 34 1638 Norma platí pro projektování a montáž (zřizování) elektrických zařízení korečkových rýpadel, kolesových rýpadel, drtičů skrývky, zakládačů, zařízení dálkové pásové dopravy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60371-3-7 - Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Slídový papír s polyesterovou fólií s epoxidovým pojivem pro ovíjení vodičů 
Katalogové číslo:  52397
ČSN EN 60371-3-7 - Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Slídový papír s polyesterovou fólií s epoxidovým pojivem pro ovíjení vodičů
ČSN EN 60371-3-7ČSN EN 60371-3-7 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na elektroizolační materiál obsahující slídový papír s polyesterovou fólií a epoxidovým pojivem, používaný na ovíjení vod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61067-1 - Specifikace tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových - Část 1: Definice, třídění a všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  52914
ČSN EN 61067-1 - Specifikace tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových - Část 1: Definice, třídění a všeobecné požadavky
ČSN EN 61067-1ČSN EN 61067-1 Tato část IEC 1067 stanoví požadavky na tkanice ve stavu po tkaní, kontinuální, tkané z vláken na konvenčních nebo bezčlunkových stavech buď z vláken skleněných nebo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61068-1 - Specifikace tkanic z polyesterových vláken - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  52913
ČSN EN 61068-1 - Specifikace tkanic z polyesterových vláken - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky
ČSN EN 61068-1ČSN EN 61068-1 Tato část IEC 1068 stanoví požadavky na tkanice tkané na bezčlunkových stavech z kontinuálních polyesterových vláken. Tato norma se vztahuje na tkanice s jmenovi
Cena:  95,- Kč
ČSN 34 7660-4A - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4A: Kabely s měděnými nebo hliníkovými plnými nebo lanovanými jádry 
Katalogové číslo:  52909
ČSN 34 7660-4A - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4A: Kabely s měděnými nebo hliníkovými plnými nebo lanovanými jádry
ČSN 34 7660-4AČSN 34 7660-4A Tato norma určuje požadavky na rozměry jednožilových a čtyřžilových kabelů se zesítěnou polyethylénovou izolací a s pláštěm z PVC, odolných proti šíření požáru.
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7614-2 - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody 
Katalogové číslo:  59813
ČSN 34 7614-2 - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody
ČSN 34 7614-2ČSN 34 7614-2 Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.2 S1:1996. Porovnává a předepisuje zkušební metody, které jsou používané pro zkoušení elektrických kabel
Cena:  446,- Kč
ČSN 34 7614-4E - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1) 
Katalogové číslo:  59812
ČSN 34 7614-4E - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1)
ČSN 34 7614-4EČSN 34 7614-4E Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.4E S1:1996. Stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro svazkové žíly pro provoz a stavbu v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 54-20 OPRAVA 1 - Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče 
Katalogové číslo:  82823
ČSN EN 54-20 OPRAVA 1 - Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče
ČSN EN 54-20 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 34 7614-4G - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4G: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4G-1) 
Katalogové číslo:  60643
ČSN 34 7614-4G - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4G: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4G-1)
ČSN 34 7614-4GČSN 34 7614-4G Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.4G S1:1996. Stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro svazkové žíly pro venkovní distribu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50117-1 ZMĚNA A2 - Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  95318
ČSN EN 50117-1 ZMĚNA A2 - Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 50117-1 ZMĚNA A2
Cena:  73,- Kč
ČSN 34 7614-6B - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U(Um) : 0,6/1(1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1) 
Katalogové číslo:  61088
ČSN 34 7614-6B - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U(Um) : 0,6/1(1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1)
ČSN 34 7614-6BČSN 34 7614-6B Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626-6B S1:1996. Stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro svazkové žíly pro venkovní distribu
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 889 ZMĚNA 1 - Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení 
Katalogové číslo:  22148
ČSN IEC 889 ZMĚNA 1 - Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení
ČSN IEC 889 ZMĚNA 1
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat