Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů 
Katalogové číslo:  500059
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 Norma stanoví korozní vliv prostředí při provozu a skladování uvnitř budov na elektrotechnické součástky, zařízení a materiály (zejména na kontakty a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61726 ed. 2 - Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory 
Katalogové číslo:  500183
ČSN EN 61726 ed. 2 - Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory
ČSN EN 61726 ed. 2ČSN EN 61726 ed. 2 Požadavky na moderní elektronická zařízení indikovaly poptávku po metodě pro zkoušení útlumu stínění mikrovlnných součástek v celém jejich kmitočtovém rozsahu.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů 
Katalogové číslo:  500065
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 Tato část souboru norem popisuje tři metody pro stanovení UV odolnosti plášťových materiálů elektrických a optických kabelů. Tyto zkoušky se používají
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 54-5+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot 
Katalogové číslo:  506132
ČSN EN 54-5+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot
ČSN EN 54-5+A1ČSN EN 54-5+A1 This European Standard specifies the requirements, test methods and performance criteria for point heat detectors intended for use in fire detection and fire alarm syst
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 - Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů 
Katalogové číslo:  506962
ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 - Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů
ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 Tato norma specifikuje metody používané pro stanovení rezistivity, hustoty a činitele plnění ocelových tabulí a pásů. Tyto veličiny jsou nutné p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV) 
Katalogové číslo:  505794
ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV)
ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2 Tato část souboru norem je zkušební specifikací pro varistory z oxidů kovů (MOV), které se používají pro aplikace až do 1 000 V AC nebo 1 500 V
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50239 ed. 2 - Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun 
Katalogové číslo:  505808
ČSN EN 50239 ed. 2 - Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun
ČSN EN 50239 ed. 2ČSN EN 50239 ed. 2 Tato evropská norma obsahuje aplikační požadavky týkající se dálkového radiového řízení hnací jednotky pro posun obsluhované personálem, který není fyzicky přít
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60317-73 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 73: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200 
Katalogové číslo:  505360
ČSN EN IEC 60317-73 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 73: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200
ČSN EN IEC 60317-73ČSN EN IEC 60317-73 This part of IEC 60317 specifies the requirements of enamelled rectangular aluminium winding wire of class 200 with a dual coating. The underlying coating i
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů 
Katalogové číslo:  506465
ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů
ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2 Norma ČSN EN IEC 60068-2-5 je součástí souboru norem pro zkoušky odolnosti technických výrobků proti vlivům prostředí. V této normě jsou popsány
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 60287-3-1 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky 
Katalogové číslo:  508840
ČSN IEC 60287-3-1 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky
ČSN IEC 60287-3-1ČSN IEC 60287-3-1 Tato část IEC 60287-3 platí pro provozní podmínky kabelů v ustáleném stavu pro všechna napětí uložených přímo v zemi, kanálech, žlabech nebo ocelových trubkách, a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška Xw1: Metody zkoušení whiskerů u komponent a dílů používaných v elektronických sestavách 
Katalogové číslo:  508924
ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška Xw1: Metody zkoušení whiskerů u komponent a dílů používaných v elektronických sestavách
ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2 Tato část IEC 60068 specifikuje zkoušky tendence k růstu whiskerů z povrchových úprav elektrických a elektronických komponent a mechanických
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60137 ed. 4 - Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V 
Katalogové číslo:  504620
ČSN EN 60137 ed. 4 - Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V
ČSN EN 60137 ed. 4ČSN EN 60137 ed. 4 Norma předepisuje charakteristiky a zkoušky izolačních průchodek. Platí pro definované průchodky, které jsou určeny pro použití v elektrických přístrojích, strojí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 62631-2-1 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody 
Katalogové číslo:  505168
ČSN EN IEC 62631-2-1 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody
ČSN EN IEC 62631-2-1ČSN EN IEC 62631-2-1 This part of IEC 62631 describes test methods for the determination of permittivity and dissipation factor properties of solid insulating materials (AC me
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62677-3-101 - Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 101: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro nízkonapěťové aplikace 
Katalogové číslo:  504935
ČSN EN IEC 62677-3-101 - Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 101: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro nízkonapěťové aplikace
ČSN EN IEC 62677-3-101ČSN EN IEC 62677-3-101 This part of IEC 62677 is applicable to heat shrinkable low voltage moulded shapes in a range of configurations suitable for insulation, environmental s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-70 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155 
Katalogové číslo:  503366
ČSN EN 60317-70 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155
ČSN EN 60317-70ČSN EN 60317-70 This part of IEC 60317 specifies requirements of polyester glass-fibre wound fused, unvarnished or resin or varnish impregnated, bare or grade 1 or grade 2 enamelled
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-0-10 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-10: Obecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem 
Katalogové číslo:  503367
ČSN EN 60317-0-10 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-10: Obecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem
ČSN EN 60317-0-10ČSN EN 60317-0-10 This part of IEC 60317 specifies the general requirements of polyester glass-fibre wound fused, unvarnished, or resin or varnish impregnated bare, grade 1 or grad
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61788-22-1 - Supravodivost - Část 22-1: Supravodivá elektronická zařízení - Kmenová specifikace pro snímače a detektory 
Katalogové číslo:  503831
ČSN EN 61788-22-1 - Supravodivost - Část 22-1: Supravodivá elektronická zařízení - Kmenová specifikace pro snímače a detektory
ČSN EN 61788-22-1ČSN EN 61788-22-1 This part of IEC 61788-22-1 describes general items concerning the specifications for superconducting sensors and detectors, which are the basis for specification
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50463-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie 
Katalogové číslo:  504664
ČSN EN 50463-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie
ČSN EN 50463-2 ed. 2ČSN EN 50463-2 ed. 2 Tato evropská norma zahrnuje požadavky vztahující se na funkci měření energie (EMF) v systému měření energie (EMS) pro použití na palubě trakčních jednotek
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60153-4 - Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů 
Katalogové číslo:  503832
ČSN EN 60153-4 - Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů
ČSN EN 60153-4ČSN EN 60153-4 This part of IEC 60153 specifies straight hollow metallic tubing of circular waveguides for use as waveguides in electronic equipment. The aim of this recommendati
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení 
Katalogové číslo:  507293
ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení
ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 Tato norma stanovuje zkušební metody pro posouzení vertikálního šíření plamene na svislém svazku vodičů nebo kabelů, elektrických nebo optický
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A 
Katalogové číslo:  507289
ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A
ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 Tato norma specifikuje zkušební metodu pro kategorii A pro posouzení vertikálního šíření plamene na svislém svazku vodičů nebo kabelů, elektri
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50129 ed. 2 - Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy 
Katalogové číslo:  506992
ČSN EN 50129 ed. 2 - Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy
ČSN EN 50129 ed. 2ČSN EN 50129 ed. 2 This document is applicable to safety-related electronic systems (including subsystems and equipment) for railway signalling applications. This document ap
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 50562 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav 
Katalogové číslo:  506938
ČSN EN 50562 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav
ČSN EN 50562ČSN EN 50562 Tato evropská norma definuje proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti v souladu s EN 50126 pro konvenční elektrické trakční soustavy pro železnice. Tato norma mů
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 60674-3-2 ed. 2 - Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou biaxiálně orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům 
Katalogové číslo:  508163
ČSN EN IEC 60674-3-2 ed. 2 - Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou biaxiálně orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům
ČSN EN IEC 60674-3-2 ed. 2ČSN EN IEC 60674-3-2 ed. 2 Tato norma uvádí požadavky na vyváženou biaxiálně orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii používanou k elektroizolačním účelům. Je v
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat