Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60068-2-75 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem 
Katalogové číslo:  96900
ČSN EN 60068-2-75 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem
ČSN EN 60068-2-75 ed. 2ČSN EN 60068-2-75 ed. 2 V této části normy ČSN EN 60068 jsou uvedeny tři normalizované a koordinované zkušební metody pro stanovení schopnosti vzorků odolávat specifikovan
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60684-3-285 - Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 285: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolační spojky pro střední napětí 
Katalogové číslo:  97613
ČSN EN 60684-3-285 - Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 285: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolační spojky pro střední napětí
ČSN EN 60684-3-285ČSN EN 60684-3-285 Tato část souboru norem uvádí požadavky na teplem smrštitelné trubičky pro izolaci spojů kabelů pro střední napětí s řadou poměrů smrštění. Tyto trubičky jsou v
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 54-32 - Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů 
Katalogové číslo:  98236
ČSN P CEN/TS 54-32 - Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů
ČSN P CEN/TS 54-32ČSN P CEN/TS 54-32 This Technical Specification provides guidelines for the planning, design, installation, commissioning, use, maintenance and modification of voice alarm syste
Cena:  655,- Kč
TNI IEC/TR 61375-2-7 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB) 
Katalogové číslo:  96623
TNI IEC/TR 61375-2-7 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB)
TNI IEC/TR 61375-2-7TNI IEC/TR 61375-2-7 Tato technická zpráva souboru IEC 61375 popisuje sestavu protokolů bezdrátové páteřní sítě vlaku na bázi rádia, která se používá pro rozložení výkonu u nákl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50618 - Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy 
Katalogové číslo:  98447
ČSN EN 50618 - Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy
ČSN EN 50618ČSN EN 50618 Tato evropská norma specifikuje kabely pro použití ve fotovoltaických (PV) systémech, zejména na DC straně elektrické instalace.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60317-40 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 40: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200 
Katalogové číslo:  98645
ČSN EN 60317-40 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 40: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200
ČSN EN 60317-40 ed. 2ČSN EN 60317-40 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na měděný vodič pro vinutí pravoúhlého průřezu, holý, lakovaný stupně 1 nebo stupně 2, opředený skleněným vláknem, impregno
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60695-7-3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek 
Katalogové číslo:  90725
ČSN EN 60695-7-3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek
ČSN EN 60695-7-3ČSN EN 60695-7-3 Norma se týká laboratorních zkoušek používaných k měření toxických složek zplodin hoření bud elektrotechnických výrobků, nebo materiálů používaných v elektrotechnic
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60544-5 ed. 2 - Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu 
Katalogové číslo:  91241
ČSN EN 60544-5 ed. 2 - Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu
ČSN EN 60544-5 ed. 2ČSN EN 60544-5 ed. 2 Tato norma zahrnuje metody hodnocení stárnutí, které mohou být použity na komponenty z polymerních materiálů (např. kabelové izolace a pláště, těsnění z ela
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50526-1 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí 
Katalogové číslo:  91399
ČSN EN 50526-1 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí
ČSN EN 50526-1ČSN EN 50526-1 Tato evropská norma se vztahuje na nelineární rezistory typu svodičů přepětí bez jiskřišť z oxidů kovů, pro svedení přepětí v DC soustavách se jmenovitým napětím do 3 k
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60811-409 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí 
Katalogové číslo:  91957
ČSN EN 60811-409 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí
ČSN EN 60811-409ČSN EN 60811-409 Tato norma specifikuje zkušební postup pro měření úbytku hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60811-501 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí 
Katalogové číslo:  91961
ČSN EN 60811-501 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí
ČSN EN 60811-501ČSN EN 60811-501 Tato norma specifikuje zkušební postupy pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60811-507 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě 
Katalogové číslo:  91967
ČSN EN 60811-507 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě
ČSN EN 60811-507ČSN EN 60811-507 Tato norma popisuje zkoušku poměrného prodloužení při tepelném a mechanickém zatížení, pro běžně používané sesítěné směsi pro izolační a plášťové materiály elektric
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60811-512 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě 
Katalogové číslo:  91972
ČSN EN 60811-512 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě
ČSN EN 60811-512ČSN EN 60811-512 Tato norma popisuje zkoušku pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě. Tato zkušební metoda je určena speciálně pro polyethy
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60811-606 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  91979
ČSN EN 60811-606 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty
ČSN EN 60811-606ČSN EN 60811-606 Tato norma popisuje zkušební metody stanovení hustoty pro většinu běžně používaných typů izolačních a plášťových směsí (sesítěné, PVC, PE, PP, atp.).
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60811-302 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C 
Katalogové číslo:  91948
ČSN EN 60811-302 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C
ČSN EN 60811-302ČSN EN 60811-302 Tato norma specifikuje zkušební postup pro měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60811-402 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou 
Katalogové číslo:  91950
ČSN EN 60811-402 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou
ČSN EN 60811-402ČSN EN 60811-402 Tato norma popisuje zkoušky nasákavosti pro běžně používané nesíťované a termoplastické směsi pro izolační a plášťové materiály.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60811-407 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí 
Katalogové číslo:  91955
ČSN EN 60811-407 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí
ČSN EN 60811-407ČSN EN 60811-407 Tato norma specifikuje zkušební postup pro měření přírůstku hmotnosti polyetylénových a polypropylénových směsí.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60851-6 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 6: Tepelné vlastnosti 
Katalogové číslo:  92118
ČSN EN 60851-6 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 6: Tepelné vlastnosti
ČSN EN 60851-6 ed. 2ČSN EN 60851-6 ed. 2 Tato norma specifikuje tyto zkoušky: Zkouška 9: Tepelný náraz; Zkouška 10: Termoplasticita; Zkouška 15: Teplotní index; Zkouška 21: Úbytek hmotnosti. Defini
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50119 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci 
Katalogové číslo:  85166
ČSN EN 50119 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci
ČSN EN 50119 ed. 2ČSN EN 50119 ed. 2 Tato evropská norma platí pro trolejová vedení elektrické trakce železnic, tramvajových, trolejbusových a průmyslových drah veřejných i soukromých. Norma plat
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60966-2-3 ed. 3 - Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-8 
Katalogové číslo:  85585
ČSN EN 60966-2-3 ed. 3 - Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-8
ČSN EN 60966-2-3 ed. 3ČSN EN 60966-2-3 ed. 3 Tato norma je předmětovou specifikací, která platí pro ohebné koaxiální kabely popsané v IEC 60096-2. Vztahuje se na sestavy ohebných koaxiálních kabelů
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60172 ed. 2 - Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí 
Katalogové číslo:  99310
ČSN EN 60172 ed. 2 - Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí
ČSN EN 60172 ed. 2ČSN EN 60172 ed. 2 Tato norma stanovuje v souladu s ustanoveními IEC 60216-1 metodu vyhodnocení teplotního indexu lakovaného vodiče, impregnovaného nebo neimpregnovaného, a vodiče
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61375-2-3 - Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil 
Katalogové číslo:  98958
ČSN EN 61375-2-3 - Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil
ČSN EN 61375-2-3ČSN EN 61375-2-3 This standard specifies rules for the data exchange between consists in trains. The aggregation of these rules defines the TCN communication profile. The objec
Cena:  2 145,- Kč
ČSN EN 61375-3-4 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN) 
Katalogové číslo:  96040
ČSN EN 61375-3-4 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN)
ČSN EN 61375-3-4ČSN EN 61375-3-4 Tato norma, která je součástí souboru norem ČSN EN 61375, specifikuje síť sestavy založenou na ethernet technologii ECN (Ethernet Consist Network) v rámci architekt
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 50599 - Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Stíněné přímé propojovací šňůry a přímé šňůry pro pracoviště pro aplikace třídy D - Předmětová specifikace 
Katalogové číslo:  96088
ČSN EN 50599 - Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Stíněné přímé propojovací šňůry a přímé šňůry pro pracoviště pro aplikace třídy D - Předmětová specifikace
ČSN EN 50599ČSN EN 50599 Tato předmětová specifikace popisuje stíněné propojovací šňůry a šňůry pro specifické aplikace umožňující konstrukci kanálů třídy D definované v souboru norem EN 50173. T
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61858-1 - Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 1: EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu 
Katalogové číslo:  96234
ČSN EN 61858-1 - Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 1: EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu
ČSN EN 61858-1ČSN EN 61858-1 Tato norma se zabývá termíny a definicemi z oblasti elektroizolačních systémů, konkrétně z oblasti EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu. V této normě jsou oproti pře
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50526-2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí 
Katalogové číslo:  96373
ČSN EN 50526-2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí
ČSN EN 50526-2ČSN EN 50526-2 Tato evropská norma se vztahuje na zařízení omezující napětí (VLD) pro použití v DC trakčních soustavách za účelem zajištění ochranných opatření proti úrazu elektrickým
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat