Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50290-2-1 - Komunikační kabely - Část 2-1: Společná pravidla návrhu a konstrukce 
Katalogové číslo:  73918
ČSN EN 50290-2-1 - Komunikační kabely - Část 2-1: Společná pravidla návrhu a konstrukce
ČSN EN 50290-2-1ČSN EN 50290-2-1 Tato norma harmonizuje normalizaci symetrických, koaxiálních a optických kabelů používaných pro infrastrukturu komunikačních, multimediálních a řídicích sítí. Vět
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60695-11-5 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod 
Katalogové číslo:  74515
ČSN EN 60695-11-5 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
ČSN EN 60695-11-5ČSN EN 60695-11-5 Norma specifikuje zkoušku plamenem jehlového hořáku určenou k napodobení vlivu malého plamene, který může vzniknout následkem poruchy. Zkoušku lze použít na ele
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14604 - Autonomní hlásiče kouře 
Katalogové číslo:  75118
ČSN EN 14604 - Autonomní hlásiče kouře
ČSN EN 14604
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50288-7 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů 
Katalogové číslo:  75196
ČSN EN 50288-7 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů
ČSN EN 50288-7ČSN EN 50288-7 Tato norma pokrývá víceprvkové kabely vhodné k připojování přístrojů a řídicích systémů pro přenos analogových nebo digitálních signálů. Tyto kabely mohou nebo nemusí
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7660-4G - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4G: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované 
Katalogové číslo:  75690
ČSN 34 7660-4G - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4G: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované
ČSN 34 7660-4GČSN 34 7660-4G Norma zahrnuje převzetí překladem nový Oddíl 4G harmonizačního dokumentu HD 604.1 S1:1994/A3:2005.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60371-3-5 ed. 2 - Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI) 
Katalogové číslo:  76066
ČSN EN 60371-3-5 ed. 2 - Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI)
ČSN EN 60371-3-5 ed. 2ČSN EN 60371-3-5 Tato část IEC 60371 uvádí požadavky na izolační materiály vyrobené slepením slídového papíru a skelné tkaniny pomocí malého množství epoxidové pryskyřice.
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7006 ed. 2 - Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací 
Katalogové číslo:  76236
ČSN 34 7006 ed. 2 - Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací
ČSN 34 7006 ed. 2ČSN 34 7006 ed. 2 Norma zahrnuje převzetí překladem harmonizační dokument HD 629.1 S1:2005.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50363-10-1 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-1: Smíšené plášťové směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC) 
Katalogové číslo:  76548
ČSN EN 50363-10-1 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-1: Smíšené plášťové směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC)
ČSN EN 50363-10-1ČSN EN 50363-10-1 Evropská norma EN 50363 obsahuje, ve svých různých částech, požadavky na izolační, plášťové a povrchové materiály, které jsou používány pro harmonizované kabely n
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50363-4-2 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi 
Katalogové číslo:  76544
ČSN EN 50363-4-2 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi
ČSN EN 50363-4-2ČSN EN 50363-4-2 Evropská norma EN 50363 obsahuje, ve svých různých částech, požadavky na izolační, plášťové a povrchové materiály, které jsou používány pro harmonizované kabely níz
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 54-21 - Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení 
Katalogové číslo:  77413
ČSN EN 54-21 - Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení
ČSN EN 54-21ČSN EN 54-21 Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, kritéria provedení pro poplachová a poruchová přenosová zařízení, která jsou použita v systémech elektrické požární signali
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61212-1 ed. 2 - Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  77500
ČSN EN 61212-1 ed. 2 - Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky
ČSN EN 61212-1 ed. 2ČSN EN 61212-1 ed. 2 Tato norma obsahuje termíny a definice, týkající se značení při používání a všeobecné požadavky na pevné kruhovité vrstvené trubky a tyče pro elektrotechnik
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60893-3-2 ed. 2 - Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-2: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi epoxidových pryskyřic 
Katalogové číslo:  70959
ČSN EN 60893-3-2 ed. 2 - Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-2: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi epoxidových pryskyřic
ČSN EN 60893-3-2 ed. 2ČSN EN 60893-3-2 ed. 2 Norma uvádí požadavky na technické neohebné desky pro elektrotechnické účely na bázi epoxidových pryskyřic a s různými výztužemi. Jejich použití a výz
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62011-2 - Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  71695
ČSN EN 62011-2 - Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 62011-2ČSN EN 62011-2 Tato norma popisuje zkušební metody používané při hodnocení elektroizolačních trubek a tyčí z reaktoplastických pryskyřic. Z metod zkoušení uvádí metody pro hodnocení
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60450 - Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů 
Katalogové číslo:  71878
ČSN EN 60450 - Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů
ČSN EN 60450ČSN EN 60450 Tato norma popisuje normalizovanou metodu pro stanovení průměrného viskozimetrického polymeračního stupně ( ) nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50406-1 - Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Nadzemní kabely 
Katalogové číslo:  72215
ČSN EN 50406-1 - Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Nadzemní kabely
ČSN EN 50406-1ČSN EN 50406-1 Tato norma definuje venkovní vícepárové/vícečtyřkové kabely pro použití v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí s jejich příslušnými definicemi a požad
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61643-331 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Specifikace varistorů z oxidů kovů (MOV) 
Katalogové číslo:  72490
ČSN EN 61643-331 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Specifikace varistorů z oxidů kovů (MOV)
ČSN EN 61643-331ČSN EN 61643-331 Tato část IEC 61643 obsahuje zkušební specifikace pro varistory z oxidů kovů (MOV), které se používají v aplikacích střídavého napětí do 1 000 Vef a stejnosměrnéh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60332-2-2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen 
Katalogové číslo:  72948
ČSN EN 60332-2-2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen
ČSN EN 60332-2-2ČSN EN 60332-2-2 Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 60332-2-2:2004. Tato norma nahrazuje ČSN EN 50265-2-2:1999.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-22 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180 
Katalogové číslo:  73115
ČSN EN 60317-22 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180
ČSN EN 60317-22ČSN EN 60317-22 Tato norma specifikuje požadavky na lakovaný měděný vodič pro vinutí, kruhového průřezu, třídy 180, s dvojitou vrstvou. Spodní vrstva je založena na polyesterové ne
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50117-2-3 - Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz 
Katalogové číslo:  73328
ČSN EN 50117-2-3 - Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz
ČSN EN 50117-2-3ČSN EN 50117-2-3 Tato norma souvisí s EN 50117-1 a má se používat spolu s touto kmenovou normou. Tato norma platí pro rozváděcí a dálkové kabely používané v kabelových distribuční
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50117-2-5 - Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz 
Katalogové číslo:  73330
ČSN EN 50117-2-5 - Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz
ČSN EN 50117-2-5ČSN EN 50117-2-5 Tato norma souvisí s EN 50117-1 a má se používat spolu s touto kmenovou normou. Tato norma platí pro vnější kabely používané v kabelových distribučních systémech
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61643-21 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody 
Katalogové číslo:  64169
ČSN EN 61643-21 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody
ČSN EN 61643-21ČSN EN 61643-21 Účelem této mezinárodní normy je stanovit požadavky na zařízení pro ochrany před přepětím (SPD) používaných v telekomunikačních systémech a systémech pro přenos sig
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60819-3-1 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Plněný skelný papír 
Katalogové číslo:  64463
ČSN EN 60819-3-1 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Plněný skelný papír
ČSN EN 60819-3-1ČSN EN 60819-3-1 List 1 IEC 60819-3 stanovuje požadavky pro dva typy plněného skleněného papíru: P-FG typ 1 s velkým množstvím anorganického podílu, s obsahem organického podílu m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-1-4 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance 
Katalogové číslo:  64444
ČSN EN 50289-1-4 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance
ČSN EN 50289-1-4ČSN EN 50289-1-4 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení izolační rezistance hotových kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrobně je u
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50289-1-7 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření 
Katalogové číslo:  64446
ČSN EN 50289-1-7 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření
ČSN EN 50289-1-7ČSN EN 50289-1-7 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení rychlosti šíření u hotových kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrobně je uv
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60819-2 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  64664
ČSN EN 60819-2 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 60819-2ČSN EN 60819-2 Tato část IEC 60819 obsahuje zkušební metody, které se používají pro zkoušení necelulózových papírů pro elektrotechnické účely, které vyhovují požadavkům popsaným ve
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-3-12 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí 
Katalogové číslo:  64747
ČSN EN 50289-3-12 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí
ČSN EN 50289-3-12ČSN EN 50289-3-12 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech vydržet poškození brokovnicí.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50289-4-9 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor 
Katalogové číslo:  64692
ČSN EN 50289-4-9 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor
ČSN EN 50289-4-9ČSN EN 50289-4-9 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení pneumatického odporu kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Tato zkouška se použí
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat