Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60216-8 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů 
Katalogové číslo:  94271
ČSN EN 60216-8 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů
ČSN EN 60216-8ČSN EN 60216-8 Tato norma specifikuje metody hodnocení stárnutí elektroizolačních materiálů a zjednodušuje metody zjišťování charakteristik tepelné odolnosti (TI - teplotní index, RTI
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50288-2-1 ed. 3 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy 
Katalogové číslo:  94625
ČSN EN 50288-2-1 ed. 3 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy
ČSN EN 50288-2-1 ed. 3ČSN EN 50288-2-1 ed. 3 Tato norma je dílčí specifikací stíněných kabelů od 1 MHz do 100 MHz používaných v horizontální a páteřní kabeláži budovy, jak je definováno v EN 50173.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50288-3-2 ed. 3 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely 
Katalogové číslo:  94631
ČSN EN 50288-3-2 ed. 3 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely
ČSN EN 50288-3-2 ed. 3ČSN EN 50288-3-2 ed. 3 Tato norma je dílčí specifikací nestíněných kabelů od 1 MHz do 100 MHz používaných jako kabely pracoviště ke spojení telekomunikačního vývodu s koncovým
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50288-5-2 ed. 2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely 
Katalogové číslo:  94640
ČSN EN 50288-5-2 ed. 2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely
ČSN EN 50288-5-2 ed. 2ČSN EN 50288-5-2 ed. 2 Tato norma je dílčí specifikací stíněných kabelů od 1 MHz do 250 MHz používaných jako kabely pracoviště ke spojení telekomunikačního vývodu s koncovým z
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50441-1 ed. 2 - Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1 
Katalogové číslo:  94503
ČSN EN 50441-1 ed. 2 - Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1
ČSN EN 50441-1 ed. 2ČSN EN 50441-1 ed. 2 Tato norma specifikuje konstrukční podrobnosti a funkční požadavky na kabely pro vnitřní bytové kabelážní systémy do 100 MHz. Kabely v této normě jsou založ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61643-311 ed. 2 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT) 
Katalogové číslo:  94089
ČSN EN 61643-311 ed. 2 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT)
ČSN EN 61643-311 ed. 2ČSN EN 61643-311 ed. 2 Tato část IEC 61643 se vztahuje na plynové bleskojistky (GDT) použité pro přepěťové ochrany v telekomunikačních zařízeních, signalizačních a energetic
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku 
Katalogové číslo:  94616
ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku
ČSN EN 60695-11-10 ed. 2ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 Norma specifikuje postup laboratorní zkoušky v malém měřítku, jejímž účelem je porovnat chování při hoření u různých materiálů používaných v elektro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60317-23 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180 
Katalogové číslo:  95541
ČSN EN 60317-23 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180
ČSN EN 60317-23ČSN EN 60317-23 Tato norma stanovuje požadavky na pájitelný lakovaný měděný vodič pro vinutí kruhového průřezu, třída 180, s jednoduchou lakovou vrstvou z polyesterimidové pryskyřice
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-27 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou 
Katalogové číslo:  95559
ČSN EN 60317-27 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou
ČSN EN 60317-27 ed. 2ČSN EN 60317-27 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na měděné vodiče pro vinutí pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou. Toto ovinutí se skládá ze dvou nebo více vrste
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-0-1 ed. 3 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu 
Katalogové číslo:  95371
ČSN EN 60317-0-1 ed. 3 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu
ČSN EN 60317-0-1 ed. 3ČSN EN 60317-0-1 ed. 3 Tato norma stanovuje obecné požadavky na lakované měděné vodiče pro vinutí kruhového průřezu s lepicí vrstvou nebo bez ní. Rozsah jmenovitých průměrů ja
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50289-3-8 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-8: Mechanické zkušební metody - Odolnost značení kabelového pláště proti oděru 
Katalogové číslo:  95668
ČSN EN 50289-3-8 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-8: Mechanické zkušební metody - Odolnost značení kabelového pláště proti oděru
ČSN EN 50289-3-8 ed. 2ČSN EN 50289-3-8 ed. 2 Tato evropská norma podrobně popisuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti značení pláště hotového kabelu, používaného v analogových a digitálních
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50601 - Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Nestíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy D - Předmětová specifikace 
Katalogové číslo:  95665
ČSN EN 50601 - Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Nestíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy D - Předmětová specifikace
ČSN EN 50601ČSN EN 50601 Tato norma obsahuje podrobnou specifikaci stíněných přímých propojovacích šňůr a přímých šňůr pro pracoviště pro aplikace třídy D
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61858-1 - Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 1: EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu 
Katalogové číslo:  96234
ČSN EN 61858-1 - Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 1: EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu
ČSN EN 61858-1ČSN EN 61858-1 Tato norma se zabývá termíny a definicemi z oblasti elektroizolačních systémů, konkrétně z oblasti EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu. V této normě jsou oproti pře
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50526-2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí 
Katalogové číslo:  96373
ČSN EN 50526-2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí
ČSN EN 50526-2ČSN EN 50526-2 Tato evropská norma se vztahuje na zařízení omezující napětí (VLD) pro použití v DC trakčních soustavách za účelem zajištění ochranných opatření proti úrazu elektrickým
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60695-9-2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod 
Katalogové číslo:  96510
ČSN EN 60695-9-2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod
ČSN EN 60695-9-2ČSN EN 60695-9-2 Norma podává přehled publikovaných metod zkoušení, které se používají ke stanovení šíření plamene po povrchu elektrotechnických výrobků nebo materiálů, z nichž jsou
Cena:  358,- Kč
ČSN 34 2600 ed. 2 OPRAVA 1 - Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení 
Katalogové číslo:  96584
ČSN 34 2600 ed. 2 OPRAVA 1 - Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení
ČSN 34 2600 ed. 2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 60317-53 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 53: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220 
Katalogové číslo:  96503
ČSN EN 60317-53 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 53: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220
ČSN EN 60317-53 ed. 2ČSN EN 60317-53 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na měděný vodič pro vinutí pravoúhlého průřezu ovinutý páskou, s teplotním indexem 220. Tato izolace je tvořena jedním nebo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61375-1 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura 
Katalogové číslo:  92587
ČSN EN 61375-1 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura
ČSN EN 61375-1ČSN EN 61375-1 Tato část souboru norem ČSN EN 61375 se vztahuje k architektuře systémů datové komunikace v otevřených vlacích, tj. zahrnuje architekturu komunikačního systému pro dato
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60695-11-3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek 
Katalogové číslo:  92580
ČSN EN 60695-11-3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek
ČSN EN 60695-11-3ČSN EN 60695-11-3 Norma uvádí podrobné požadavky na vytváření dvou typů směsného zkušebního plamene o jmenovitém výkonu 500 W včetně popisu potřebného zařízení. Průměrná celková vý
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60317-48 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 48: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155 
Katalogové číslo:  92683
ČSN EN 60317-48 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 48: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155
ČSN EN 60317-48 ed. 2ČSN EN 60317-48 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na měděný vodič pro vinutí kruhového průřezu, holý nebo lakovaný stupně 1 nebo stupně 2, ovinutý skleněným vláknem, impregn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60422 ed. 2 - Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu 
Katalogové číslo:  93735
ČSN EN 60422 ed. 2 - Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu
ČSN EN 60422 ed. 2ČSN EN 60422 ed. 2 Tato norma poskytuje návod pro kontroly a údržbu kvality izolačního oleje v elektrickém zařízení. Tato norma je použitelná pro minerální izolační oleje, původ
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50463-4 - Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace 
Katalogové číslo:  93703
ČSN EN 50463-4 - Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace
ČSN EN 50463-4ČSN EN 50463-4 Předmětem EN 50463-4 jsou komunikační služby. Tato část EN 50463 stanovuje požadavky a pokyny týkající se datové komunikace dat mezi funkcemi implementovanými v rámci
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50463-1 - Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  93699
ČSN EN 50463-1 - Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně
ČSN EN 50463-1ČSN EN 50463-1 Předmětem EN 50463-1 je popis systému měření energie (EMS). EN 50463-1 uvádí požadavky na uspořádání systému pro kompletní EMS a obecné požadavky pro všechna zařízení
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62037-5 - Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech 
Katalogové číslo:  93842
ČSN EN 62037-5 - Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech
ČSN EN 62037-5ČSN EN 62037-5 Tato norma definuje zkušební přípravky a postupy doporučené pro měření úrovní pasivní intermodulace vytvářené filtry typicky používanými v bezdrátových komunikačních sy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61161 ed. 3 - Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a provozní požadavky 
Katalogové číslo:  94046
ČSN EN 61161 ed. 3 - Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a provozní požadavky
ČSN EN 61161 ed. 3ČSN EN 61161 ed. 3 Tato norma: - stanovuje metodu určování celkového vyzářeného akustického výkonu ultrazvukových měničů, založenou na použití váhy pro sílu zvukového pole;
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60544-5 ed. 2 - Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu 
Katalogové číslo:  91241
ČSN EN 60544-5 ed. 2 - Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu
ČSN EN 60544-5 ed. 2ČSN EN 60544-5 ed. 2 Tato norma zahrnuje metody hodnocení stárnutí, které mohou být použity na komponenty z polymerních materiálů (např. kabelové izolace a pláště, těsnění z ela
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50526-1 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí 
Katalogové číslo:  91399
ČSN EN 50526-1 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí
ČSN EN 50526-1ČSN EN 50526-1 Tato evropská norma se vztahuje na nelineární rezistory typu svodičů přepětí bez jiskřišť z oxidů kovů, pro svedení přepětí v DC soustavách se jmenovitým napětím do 3 k
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat