Sponzorovaný odkaz

34 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů 
Katalogové číslo:  500059
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 Norma stanoví korozní vliv prostředí při provozu a skladování uvnitř budov na elektrotechnické součástky, zařízení a materiály (zejména na kontakty a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61726 ed. 2 - Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory 
Katalogové číslo:  500183
ČSN EN 61726 ed. 2 - Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory
ČSN EN 61726 ed. 2ČSN EN 61726 ed. 2 Požadavky na moderní elektronická zařízení indikovaly poptávku po metodě pro zkoušení útlumu stínění mikrovlnných součástek v celém jejich kmitočtovém rozsahu.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů 
Katalogové číslo:  500065
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 Tato část souboru norem popisuje tři metody pro stanovení UV odolnosti plášťových materiálů elektrických a optických kabelů. Tyto zkoušky se používají
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60851-4 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti 
Katalogové číslo:  501952
ČSN EN 60851-4 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti
ČSN EN 60851-4 ed. 2ČSN EN 60851-4 ed. 2 Tato norma specifikuje následující zkoušky chemických vlastností: - Zkouška 12: Odolnost vůči rozpouštědlům; - Zkouška 16: Odolnost vůči chladivům; - Zkoušk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62305-1 ed. 2 OPRAVA 1 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 
Katalogové číslo:  502184
ČSN EN 62305-1 ed. 2 OPRAVA 1 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
ČSN EN 62305-1 ed. 2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 50633 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy 
Katalogové číslo:  501881
ČSN EN 50633 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy
ČSN EN 50633ČSN EN 50633 Tato evropská norma platí pro systémy elektrických ochran, používaných v AC a DC trakčních soustavách. Tato norma zavádí zásady pro drážní specifické ochrany, popisuje funk
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 54-3 ed. 2 - Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení 
Katalogové číslo:  502356
ČSN EN 54-3 ed. 2 - Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení
ČSN EN 54-3 ed. 2ČSN EN 54-3 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody a provozní kritéria na požární poplachová zařízení, včetně hlasových zvukových zařízení, v pevných inst
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60695-8-2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod 
Katalogové číslo:  502666
ČSN EN 60695-8-2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod
ČSN EN 60695-8-2ČSN EN 60695-8-2 This part of IEC 60695-8 presents a summary of published test methods that are relevant to the determination of the heat released in fire tests on electrotechnical
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50289-1-9 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (příčný konverzní útlum TCL, příčný konverzní přenosový útlum TCTL) 
Katalogové číslo:  502671
ČSN EN 50289-1-9 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (příčný konverzní útlum TCL, příčný konverzní přenosový útlum TCTL)
ČSN EN 50289-1-9 ed. 2ČSN EN 50289-1-9 ed. 2 This European Standard details the test methods to determine the attenuation of converted differential-mode signals into common-mode signals, and vice
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61466-1 ed. 2 - Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury 
Katalogové číslo:  503226
ČSN EN 61466-1 ed. 2 - Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury
ČSN EN 61466-1 ed. 2ČSN EN 61466-1 ed. 2 Předmětem této normy je stanovení předepsaných hodnot mechanických zkoušek závěsných kompozitních izolátorů a definování hlavních rozměrů spojení použitých
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 60287-1-1+A1 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně 
Katalogové číslo:  503439
ČSN IEC 60287-1-1+A1 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně
ČSN IEC 60287-1-1+A1ČSN IEC 60287-1-1+A1 This part of IEC 60287 is applicable to the conditions of steady-state operation of cables at all alternating voltages, and direct voltages up to 5 kV, bu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 54-31+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů 
Katalogové číslo:  500157
ČSN EN 54-31+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
ČSN EN 54-31+A1ČSN EN 54-31+A1 This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for point-type multi-sensor fire detectors for use in fire detection and fire ala
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61196-10 - Koaxiální komunikační kabely - Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem 
Katalogové číslo:  500319
ČSN EN 61196-10 - Koaxiální komunikační kabely - Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem
ČSN EN 61196-10ČSN EN 61196-10 Tato norma platí pro polotuhé koaxiální komunikační kabely s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem a trubkovým vnějším jádrem. Tyto kabely jsou určeny k použi
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50288-11-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra 
Katalogové číslo:  99218
ČSN EN 50288-11-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra
ČSN EN 50288-11-2ČSN EN 50288-11-2 This sectional specification covers un-screened cables, characterised from 1 MHz up to 500 MHz, to be used to construct cords for use in cabling specified in the
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-59 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 59: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 240 
Katalogové číslo:  500035
ČSN EN 60317-59 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 59: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 240
ČSN EN 60317-59ČSN EN 60317-59 This part of IEC 60317 specifies the requirements of enamelled round copper winding wire of class 240 with a single coating of polyamide-imide resin. The range o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62631-3-1 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody 
Katalogové číslo:  500510
ČSN EN 62631-3-1 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody
ČSN EN 62631-3-1ČSN EN 62631-3-1 This part of IEC 62631 covers a method of test for the determination of volume resistance and volume resistivity of electrical insulation materials by applying a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50577 - Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace) 
Katalogové číslo:  500886
ČSN EN 50577 - Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace)
ČSN EN 50577ČSN EN 50577 Norma popisuje zkoušku, jejíž účelem je vyhodnotit schopnost elektrických kabelů zachovat celistvost elektrického obvodu v průběhu definovaného času při vystavení účinku oh
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61332 ed. 3 - Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů 
Katalogové číslo:  502610
ČSN EN 61332 ed. 3 - Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů
ČSN EN 61332 ed. 3ČSN EN 61332 ed. 3 Tato norma stanovuje pravidla pro klasifikaci magneticky měkkých feritových materiálů, používaných v indukčních součástkách (induktorech a transformátorech),
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60205 ed. 3 - Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek 
Katalogové číslo:  502608
ČSN EN 60205 ed. 3 - Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek
ČSN EN 60205 ed. 3ČSN EN 60205 ed. 3 Tato norma stanovuje jednotná pravidla pro výpočet efektivních parametrů uzavřených obvodů z feromagnetického materiálu.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání 
Katalogové číslo:  501807
ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání
ČSN EN 60695-10-3 ed. 2ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 This part of IEC 60695 specifies a mould stress relief distortion test. It is applicable to electrotechnical equipment including parts made from polym
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-1-1 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  502667
ČSN EN 50289-1-1 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky
ČSN EN 50289-1-1 ed. 2ČSN EN 50289-1-1 ed. 2 This European Standard specifies the electrical test methods for cables used in analogue and digital communication systems. Part 1 of EN 50289 cons
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti 
Katalogové číslo:  89984
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat