Sponzorovaný odkaz

3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61232 - Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku 
Katalogové číslo:  22510
ČSN EN 61232 - Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku
ČSN EN 61232ČSN EN 61232 Tato mezinárodní norma platí pro holé, tvrdě tažené, kruhové ocelohliníkové dráty před slaněním pro elektrotechniku, s různými elektrickými a mechanickými vlastnostmi s ř
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61138 ed. 2 - Kabely pro přenosné uzemňovací a zkratovací soupravy 
Katalogové číslo:  81732
ČSN EN 61138 ed. 2 - Kabely pro přenosné uzemňovací a zkratovací soupravy
ČSN EN 61138 ed. 2ČSN EN 61138 ed. 2 Tato evropská norma se týká ohebných kabelů pro přenosné uzemňovací a zkratovací soupravy z izolace z ethylen propylenové pryže (EPR), polyvinilchloridu (PVC) n
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 889 ZMĚNA 1 - Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení 
Katalogové číslo:  22148
ČSN IEC 889 ZMĚNA 1 - Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení
ČSN IEC 889 ZMĚNA 1
Cena:  73,- Kč
TNI IEC/TR 1597 - Venkovní elektrické vodiče - Výpočetní metody pro holé lanové vodiče 
Katalogové číslo:  94666
TNI IEC/TR 1597 - Venkovní elektrické vodiče - Výpočetní metody pro holé lanové vodiče
TNI IEC/TR 1597TNI IEC/TR 1597 (34 7512) Tato technická normalizační informace poskytuje informace vztahující se k vodičům specifikovaným v IEC 1089. Tyto informace zahrnují popis vlastností vodičů
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 889 - Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení 
Katalogové číslo:  21080
ČSN IEC 889 - Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení
ČSN IEC 889ČSN IEC 889 Tato norma je určena pro tvrdé tažené hliníkové dráty na výrobu splétaných vodičů pro účely nadzemních silových rozvodů. Specifikuje mechanické a elektrické vlastnosti drát
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50182 - Vodiče venkovního elektrického vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů 
Katalogové číslo:  63892
ČSN EN 50182 - Vodiče venkovního elektrického vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů
ČSN EN 50182ČSN EN 50182 Tato norma obsahuje mechanické a elektrické charakteristiky lanovaných vodičů z koncentrických kruhových drátů pro venkovní vedení z tvrdého hliníku podle EN 60889, slit
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62219 - Vodiče venkovního elektrického vedení - Vodiče z tvarovaných drátů s koncentrickými slaněnými vrstvami 
Katalogové číslo:  66334
ČSN EN 62219 - Vodiče venkovního elektrického vedení - Vodiče z tvarovaných drátů s koncentrickými slaněnými vrstvami
ČSN EN 62219ČSN EN 62219 Tato norma obsahuje mechanické a elektrické charakteristiky lanovaných vodičů z koncentrických tvarovaných drátů pro venkovní vedení z tvrdého hliníku podle EN 60889, sli
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50143 ed. 2 - Kabely pro instalace osvětlovacích trubic s doutnavkovým výbojem s počátečním jmenovitým napětím naprázdno nad 1000 V, ale nepřevyšujícím 10 000 V 
Katalogové číslo:  84838
ČSN EN 50143 ed. 2 - Kabely pro instalace osvětlovacích trubic s doutnavkovým výbojem s počátečním jmenovitým napětím naprázdno nad 1000 V, ale nepřevyšujícím 10 000 V
ČSN EN 50143 ed. 2ČSN EN 50143 ed. 2 Tato norma platí pro jednožilové kabely s jmenovitým napětím do 5/10 kV (Uo/U) včetně, používané pro instalace elektrických reklam a vysokonapěťových osvětlovac
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50183 - Dráty ze slitiny Al-Mg-Si pro vodiče venkovních vedení 
Katalogové číslo:  60151
ČSN EN 50183 - Dráty ze slitiny Al-Mg-Si pro vodiče venkovních vedení
ČSN EN 50183ČSN EN 50183 Tato norma se vztahuje na tepelně zpracované dráty ze slitiny Al-Mg-Si používané k výrobě lanovaných vodičů venkovních přenosových vedení. Udává mechanické a elektrické p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61232 ZMĚNA A11 - Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku 
Katalogové číslo:  62038
ČSN EN 61232 ZMĚNA A11 - Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku
ČSN EN 61232 ZMĚNA A11
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50326 - Vodiče venkovního elektrického vedení - Charakteristiky maziv 
Katalogové číslo:  66631
ČSN EN 50326 - Vodiče venkovního elektrického vedení - Charakteristiky maziv
ČSN EN 50326ČSN EN 50326 Tato norma obsahuje charakteristiky ochranných prostředků proti korozi na holé vodiče venkovního vedení z hliníku, slitiny hliníku, drátů z oceli nebo kombinaci těchto ma
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61394 - Venkovní vedení - Požadavky na maziva pro holé vodiče z hliníku, slitiny hliníku a oceli 
Katalogové číslo:  90929
ČSN EN 61394 - Venkovní vedení - Požadavky na maziva pro holé vodiče z hliníku, slitiny hliníku a oceli
ČSN EN 61394ČSN EN 61394 Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 61394:2011. Norma ČSN EN 61394 přebírá evropskou normu EN 61394:2011, která je identická s mezinárodní normou IEC 613
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60799 ed. 2 - Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody 
Katalogové číslo:  512807
ČSN EN IEC 60799 ed. 2 - Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody
ČSN EN IEC 60799 ed. 2ČSN EN IEC 60799 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky pro odpojitelné přívody a pro propojovací odpojitelné přívody pro domácnost a podobná zařízení obecného použití.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50189 - Pozinkované ocelové dráty pro vodiče venkovních vedení 
Katalogové číslo:  60150
ČSN EN 50189 - Pozinkované ocelové dráty pro vodiče venkovních vedení
ČSN EN 50189ČSN EN 50189 Tato norma se vztahuje na kruhové pozinkované ocelové dráty používané na konstrukci nebo zpevnění vodičů venkovních přenosových vedení. Udává mechanické požadavky na drá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50307 - Olovo a slitiny olova - Pláště z olova a slitin olova a kabelové spojky elektrických kabelů 
Katalogové číslo:  68196
ČSN EN 50307 - Olovo a slitiny olova - Pláště z olova a slitin olova a kabelové spojky elektrických kabelů
ČSN EN 50307ČSN EN 50307 Norma zahrnuje přímé převzetí EN 50307:2002. Norma předepisuje označování, chemické složení a další požadavky na olovo a slitiny olova a požadavky pro kabelové koncovky.
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat