Sponzorovaný odkaz

3467 Elektroizolační kapaliny

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62021-1 - Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 1: Automatická potenciometrická titrace 
Katalogové číslo:  70427
ČSN EN 62021-1 - Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 1: Automatická potenciometrická titrace
ČSN EN 62021-1ČSN EN 62021-1 Tato část IEC 62021 popisuje postup stanovení čísla kyselosti nepoužitých a použitých minerálních elektro-izolačních olejů metodou potenciometrické titrace.. Tato
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61181 ed. 2 - Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce 
Katalogové číslo:  79662
ČSN EN 61181 ed. 2 - Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce
ČSN EN 61181 ed. 2ČSN EN 61181 ed. 2 Tato norma popisuje postupy odběru vzorků oleje, analytické požadavky a postupy a doporučuje kritéria citlivosti, opakovatelnosti a přesnosti pro analýzu rozpuš
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62021-2 - Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 2: Kolorimetrická titrace 
Katalogové číslo:  80809
ČSN EN 62021-2 - Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 2: Kolorimetrická titrace
ČSN EN 62021-2ČSN EN 62021-2 Tato norma popisuje postup pro stanovení čísla kyselosti nepoužitých a použitých elektroizolačních minerálních olejů. U nepoužitých a použitých minerálních izolačních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60970 - Izolační kapaliny - Metody pro počítání a určování velikosti částic 
Katalogové číslo:  80950
ČSN EN 60970 - Izolační kapaliny - Metody pro počítání a určování velikosti částic
ČSN EN 60970ČSN EN 60970 Bylo prokázáno, že kontaminace izolačních kapalin, používaných v elektrickém zařízení, částicemi, je zodpovědná za významné poruchy. Analýza částic je doporučována (jako do
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60422 ed. 2 - Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu 
Katalogové číslo:  93735
ČSN EN 60422 ed. 2 - Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu
ČSN EN 60422 ed. 2ČSN EN 60422 ed. 2 Tato norma poskytuje návod pro kontroly a údržbu kvality izolačního oleje v elektrickém zařízení. Tato norma je použitelná pro minerální izolační oleje, původ
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61198 - Minerální izolační oleje - Metody pro stanovení 2-furfuralu a jemu příbuzných sloučenin 
Katalogové číslo:  21051
ČSN EN 61198 - Minerální izolační oleje - Metody pro stanovení 2-furfuralu a jemu příbuzných sloučenin
ČSN EN 61198ČSN EN 61198 Tato mezinárodní norma popisuje zkušební metody pro analýzu 2-furfuralu a jemu příbuzných sloučenin, které vznikají degradací izolace z celulozy a jsou obsaženy v minerál
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61619 - Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  54432
ČSN EN 61619 - Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie
ČSN EN 61619ČSN EN 61619 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) v nehalogenových izolačních kapalinách plynovou chromatografií s kapilární ko
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60666 - Zjištění a určení specifických přísad v minerálních izolačních olejích 
Katalogové číslo:  87586
ČSN EN 60666 - Zjištění a určení specifických přísad v minerálních izolačních olejích
ČSN EN 60666ČSN EN 60666 Metody popisované v této mezinárodní normě se týkají zjišťování a stanovení specifických aditiv v nepoužitých a použitých minerálních izolačních olejích. Metody zjišťován
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50353 - Izolační oleje - Stanovení kontaminace vlákny metodou počítání s použitím mikroskopu 
Katalogové číslo:  64762
ČSN EN 50353 - Izolační oleje - Stanovení kontaminace vlákny metodou počítání s použitím mikroskopu
ČSN EN 50353ČSN EN 50353 Tato evropská norma popisuje dvě metody pro stanovení kontaminace vlákny v minerálních izolačních olejích, které jsou používány v elektrotechnických zařízeních. Základem
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60814 - Izolační kapaliny - Olejem impregnovaný papír a lepenka - Stanovení vody automatickou coulometrickou titrací Karl Fischera 
Katalogové číslo:  54983
ČSN EN 60814 - Izolační kapaliny - Olejem impregnovaný papír a lepenka - Stanovení vody automatickou coulometrickou titrací Karl Fischera
ČSN EN 60814ČSN EN 60814 Tato mezinárodní norma popisuje metody stanovení vody v izolačních kapalinách a olejem impregnovaných celulózových izolacích pomocí coulometricky vytvořeného Karl Fischer
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60867 - Izolační kapaliny. Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků 
Katalogové číslo:  20637
ČSN EN 60867 - Izolační kapaliny. Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků
ČSN EN 60867ČSN EN 60867 Tato mezinárodní norma obsahuje specifikace a zkušební metody pro nepoužité syntetické aromatické uhlovodíky, určené pro použití jako izolační kapaliny v elektrických zař
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61100 - Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti 
Katalogové číslo:  18812
ČSN EN 61100 - Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti
ČSN EN 61100ČSN EN 61100 Tato mezinárodní norma definuje systém klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti. Charakteristiky, na kterých je tento systém založen, jsou uvedeny s
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61144 - Zkušební metoda pro stanovení kyslíkového čísla izolačních kapalin 
Katalogové číslo:  19152
ČSN EN 61144 - Zkušební metoda pro stanovení kyslíkového čísla izolačních kapalin
ČSN EN 61144ČSN EN 61144 Tato mezinárodní norma popisuje metodu měření kyslíkového čísla izolačních kapalin. Obecné principy této zkušební metody, použité pro suspendované tuhé látky, jsou popsan
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60465 - Specifikace nepoužitých minerálních izolačních olejů pro olejové kabely 
Katalogové číslo:  20470
ČSN EN 60465 - Specifikace nepoužitých minerálních izolačních olejů pro olejové kabely
ČSN EN 60465ČSN EN 60465 Tato norma obsahuje specifikace a zkušební metody pro nepoužité minerální izolační oleje v dodaném stavu, určené k použití v olejových kabelech. Do skupiny olejových kabe
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61039 - Klasifikace izolačních kapalin 
Katalogové číslo:  83529
ČSN EN 61039 - Klasifikace izolačních kapalin
ČSN EN 61039ČSN EN 61039 Tato evropská norma stanovuje detailní klasifikaci N-skupiny (izolační kapaliny), které patří do třídy L (maziva, průmyslové oleje a související výrobky) v souladu s ISO 8
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62535 - Izolační kapaliny - Zkušební metoda pro stanovení potenciálně korozívní síry v použitém a nepoužitém izolačním oleji 
Katalogové číslo:  84043
ČSN EN 62535 - Izolační kapaliny - Zkušební metoda pro stanovení potenciálně korozívní síry v použitém a nepoužitém izolačním oleji
ČSN EN 62535ČSN EN 62535 Tato norma popisuje zkušební metodu pro zjištění potenciálně korozívní síry v použitém a nepoužitém minerálním izolačním oleji. Většina z posledních poruch, způsobených k
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61221 ed. 2 - Ropné výrobky a maziva - Kapaliny na bázi triarylesteru kyseliny fosforečné pro regulaci turbín (kategorie ISO-L-TCD) - Specifikace 
Katalogové číslo:  73263
ČSN EN 61221 ed. 2 - Ropné výrobky a maziva - Kapaliny na bázi triarylesteru kyseliny fosforečné pro regulaci turbín (kategorie ISO-L-TCD) - Specifikace
ČSN EN 61221 ed. 2ČSN EN 61221 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristické vlastnosti nepoužitých kapalin na bázi triarylesteru kyseliny fosforečné pro regulátory turbín a jiné hydraulick
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60247 - Izolační kapaliny - Měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele (tan delta) a rezistivity při stejnosměrném napětí 
Katalogové číslo:  71962
ČSN EN 60247 - Izolační kapaliny - Měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele (tan delta) a rezistivity při stejnosměrném napětí
ČSN EN 60247ČSN EN 60247 Tato mezinárodní norma popisuje metody pro stanovení ztrátového činitele (tan d), relativní permitivity a rezistivity při stejnosměrném napětí každého kapalného izolačníh
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61065 - Metoda vyhodnocování průtokových vlastností minerálních izolačních olejů při nízkých teplotách po ukončení stárnutí 
Katalogové číslo:  26613
ČSN EN 61065 - Metoda vyhodnocování průtokových vlastností minerálních izolačních olejů při nízkých teplotách po ukončení stárnutí
ČSN EN 61065ČSN EN 61065 Tato norma popisuje metodu posuzování změn při působení aditiv ke snížení bodu tuhnutí v inhibovaných a neinhibovaných minerálních izolačních olejích, jestliže stárnou v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50375 - Zkušební metodika pro stírací materiály používané pro elektroizolační olej 
Katalogové číslo:  66637
ČSN EN 50375 - Zkušební metodika pro stírací materiály používané pro elektroizolační olej
ČSN EN 50375ČSN EN 50375 Tato evropská norma specifikuje zkušební metody pro vláknité stírací materiály, používané pro údržbu zařízení, obsahujících elektroizolační olej. Toto zkoušení je nezbytn
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 62770 - Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité kapaliny na bázi přírodních esterů pro transformátory a podobná elektrická zařízení 
Katalogové číslo:  95635
ČSN EN 62770 - Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité kapaliny na bázi přírodních esterů pro transformátory a podobná elektrická zařízení
ČSN EN 62770ČSN EN 62770 Tato norma popisuje požadavky a zkušební metody pro nepoužité přírodní estery v transformátorech a podobných olejem impregnovaných elektrických zařízeních, ve kterých je vy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60567 ed. 3 - Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a analýza volných a rozpuštěných plynů - Návod 
Katalogové číslo:  90867
ČSN EN 60567 ed. 3 - Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a analýza volných a rozpuštěných plynů - Návod
ČSN EN 60567 ed. 3ČSN EN 60567 ed. 3 Tato mezinárodní norma se zabývá technikami odběru vzorků volných plynů z plynového relé výkonových transformátorů. Jsou popsané tři metody odběru vzorků volnýc
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60836 ed. 2 - Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely 
Katalogové číslo:  99496
ČSN EN 60836 ed. 2 - Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely
ČSN EN 60836 ed. 2ČSN EN 60836 ed. 2 Tato norma se zabývá specifikacemi a zkušebními metodami pro nepoužité silikonové kapaliny určené pro použití v transformátorech a jiných elektrotechnických zař
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60296 ed. 2 - Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače 
Katalogové číslo:  91785
ČSN EN 60296 ed. 2 - Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače
ČSN EN 60296 ed. 2ČSN EN 60296 ed. 2 Tato mezinárodní norma je použitelná pro specifikace a zkušební metody pro nepoužité minerální izolační oleje. Používá se k odsouhlasení místa dodaného oleje a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62021-3 - Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 3: Zkušební metody pro neminerální izolační oleje 
Katalogové číslo:  96992
ČSN EN 62021-3 - Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 3: Zkušební metody pro neminerální izolační oleje
ČSN EN 62021-3ČSN EN 62021-3 Tato norma popisuje dva postupy pro stanovení čísla kyselosti nepoužitých a použitých elektrických neminerálních izolačních olejů. Metoda A popisuje potenciometrickou t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60296 ed. 3 - Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Minerální izolační oleje pro elektrická zařízení 
Katalogové číslo:  511713
ČSN EN IEC 60296 ed. 3 - Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Minerální izolační oleje pro elektrická zařízení
ČSN EN IEC 60296 ed. 3ČSN EN IEC 60296 ed. 3 Norma obsahuje specifikace a zkušební metody pro nepoužité a recyklované minerální izolační oleje Vztahuje se na minerální olej dodávaný podle smluvního
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat