Sponzorovaný odkaz

3458 Magnetické součástky a měření

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61332 ed. 3 - Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů 
Katalogové číslo:  502610
ČSN EN 61332 ed. 3 - Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů
ČSN EN 61332 ed. 3ČSN EN 61332 ed. 3 Tato norma stanovuje pravidla pro klasifikaci magneticky měkkých feritových materiálů, používaných v indukčních součástkách (induktorech a transformátorech),
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60205 ed. 3 - Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek 
Katalogové číslo:  502608
ČSN EN 60205 ed. 3 - Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek
ČSN EN 60205 ed. 3ČSN EN 60205 ed. 3 Tato norma stanovuje jednotná pravidla pro výpočet efektivních parametrů uzavřených obvodů z feromagnetického materiálu.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 125200 - Jádra z magnetických oxidů pro lineární transformátory. Dílčí specifikace 
Katalogové číslo:  17889
ČSN EN 125200 - Jádra z magnetických oxidů pro lineární transformátory. Dílčí specifikace
ČSN EN 125200ČSN EN 125200 Norma obsahuje EN 125200:1991 a je identická s CECC 25 200:1977. Tato dílčí specifikace uvádí charakteristiky, jmenovité hodnoty a požadavky na kontrolu magnetických j
Cena:  171,- Kč
ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 - Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů 
Katalogové číslo:  506962
ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 - Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů
ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 Tato norma specifikuje metody používané pro stanovení rezistivity, hustoty a činitele plnění ocelových tabulí a pásů. Tyto veličiny jsou nutné p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 125400 - Nastavovací zařízení pro jádra z magnetických oxidů pro indukční cívky a laděné transformátory. Dílčí specifikace 
Katalogové číslo:  17876
ČSN EN 125400 - Nastavovací zařízení pro jádra z magnetických oxidů pro indukční cívky a laděné transformátory. Dílčí specifikace
ČSN EN 125400ČSN EN 125400 Norma obsahuje EN 125400:1991 a je identická s CECC 25 400:1992. Předepisuje charakteristiky a požadavky na kontrolu pro nastavovací zařízení potvrzené jakosti pro pou
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 125100 - Jádra z magnetických oxidů pro indukční cívky. Dílčí specifikace 
Katalogové číslo:  17681
ČSN EN 125100 - Jádra z magnetických oxidů pro indukční cívky. Dílčí specifikace
ČSN EN 125100ČSN EN 125100 Norma obsahuje EN 125100:1991 a je identická s CECC 25 100:1976. Tato dílčí specifikace uvádí charakteristiky, jmenovité hodnoty a požadavky na kontrolu magnetických j
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61830 - Mikrovlnné feritové součástky - Metody měření hlavních vlastností 
Katalogové číslo:  55391
ČSN EN 61830 - Mikrovlnné feritové součástky - Metody měření hlavních vlastností
ČSN EN 61830ČSN EN 61830 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61830:1998. Evropská norma EN 61830:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 6
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62044-3 - Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni 
Katalogové číslo:  63495
ČSN EN 62044-3 - Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni
ČSN EN 62044-3ČSN EN 62044-3 Norma uvádí metody měření výkonových ztrát a amplitudové permeability magnetických jader tvořících uzavřené magnetické obvody, které jsou vhodné pro použití při vyso
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62333-2 - Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření 
Katalogové číslo:  77686
ČSN EN 62333-2 - Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření
ČSN EN 62333-2ČSN EN 62333-2 ČSN EN 62333-2 specifikuje metody pro měření elektromagnetických charakteristik vrstev pro potlačení rušení. Tyto metody jsou určeny k poskytnutí užitečných a opakovate
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60404-8-1 - Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály 
Katalogové číslo:  98126
ČSN EN 60404-8-1 - Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály
ČSN EN 60404-8-1ČSN EN 60404-8-1 This part of IEC 60404 specifies minimum values for the principal magnetic properties of, and dimensional tolerances for, technically important magnetically hard
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60404-1 - Magnetické materiály - Část 1: Klasifikace 
Katalogové číslo:  502542
ČSN EN 60404-1 - Magnetické materiály - Část 1: Klasifikace
ČSN EN 60404-1ČSN EN 60404-1 Tato norma je určena pro klasifikaci komerčně dostupných magnetických materiálů. V tomto dokumentu je klasifikace magnetických materiálů založena na obecně uznávan
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 60404-8-11 - Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání 
Katalogové číslo:  505361
ČSN EN IEC 60404-8-11 - Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání
ČSN EN IEC 60404-8-11ČSN EN IEC 60404-8-11 This part of IEC 60404 defines the grades of Fe-based amorphous strip delivered in the semi-processed state, i.e. without final heat treatment, of nomin
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 125000 - Kmenová specifikace - Jádra vyrobená z feritových materiálů 
Katalogové číslo:  55394
ČSN EN 125000 - Kmenová specifikace - Jádra vyrobená z feritových materiálů
ČSN EN 125000ČSN EN 125000 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 125000:1997. Evropská norma EN 125000:1997 má status české technické normy. Tato kmenová specifikace je použitelná pro jád
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62025-1 ed. 2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení 
Katalogové číslo:  80455
ČSN EN 62025-1 ed. 2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení
ČSN EN 62025-1 ed. 2ČSN EN 62025-1 Tato norma specifikuje požadavky pro neproměnné, povrchově montované induktory. Jsou uvedeny různé tvary včetně tolerancí pro vnější rozměry a výšku induktorů, té
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62025-2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik 
Katalogové číslo:  73873
ČSN EN 62025-2 - Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik
ČSN EN 62025-2ČSN EN 62025-2 ČSN EN 62025-2 specifikuje zkušební metody pro neelektrické charakteristiky povrchově montovaných indukčních součástek pro elektronická a telekomunikační zařízení. Př
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62044-2 - Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni 
Katalogové číslo:  74570
ČSN EN 62044-2 - Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni
ČSN EN 62044-2ČSN EN 62044-2 ČSN EN 62044-2 platí pro magnetická jádra, zvláště pro jádra z magnetických oxidů nebo kovových prášků, používaná při nízkých budicích úrovních v induktorech a transf
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60556 - Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností 
Katalogové číslo:  77556
ČSN EN 60556 - Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností
ČSN EN 60556ČSN EN 60556 ČSN EN 60556 uvádí metody měření vlastností, které se používají ke specifikaci polykrystalických mikrovlnných feritů podle IEC 60392 a pro všeobecné použití ve výrobě ferit
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62333-1 - Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 1: Definice a všeobecné vlastnosti 
Katalogové číslo:  77685
ČSN EN 62333-1 - Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 1: Definice a všeobecné vlastnosti
ČSN EN 62333-1ČSN EN 62333-1 ČSN EN 62333-1 uvádí termíny a definice pro vrstvy, určené k potlačení elektromagnetického rušení digitálních přístrojů a zařízení, používaných v rozsahu frekvencí od 3
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60404-14 - Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením 
Katalogové číslo:  67322
ČSN EN 60404-14 - Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením
ČSN EN 60404-14ČSN EN 60404-14 Norma ČSN EN 60404-14 je použitelná pro všechny feromagnetické materiály. Norma specifikuje metody měření magnetického dipólového momentu permanentních (magneticky
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60404-16 - Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem 
Katalogové číslo:  505362
ČSN EN IEC 60404-16 - Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem
ČSN EN IEC 60404-16ČSN EN IEC 60404-16 This part of IEC 60404 is applicable to Fe-based amorphous strips specified in IEC 60404-8-11 for the measurement of AC magnetic properties at frequencies u
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60404-7 - Magnetické materiály - Část 7: Metody měření koercivity (až 160 kA/m) u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu 
Katalogové číslo:  507395
ČSN EN IEC 60404-7 - Magnetické materiály - Část 7: Metody měření koercivity (až 160 kA/m) u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu
ČSN EN IEC 60404-7ČSN EN IEC 60404-7 This part of IEC 60404 specifies a method of measurement of the coercivity of magnetic materials in an open magnetic circuit. This document is applicable to a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62358 ed. 2 - Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti pro jádra s mezerou a jeho tolerance 
Katalogové číslo:  93215
ČSN EN 62358 ed. 2 - Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti pro jádra s mezerou a jeho tolerance
ČSN EN 62358 ed. 2ČSN EN 62358 ed. 2 Tato norma poskytuje standardní AL konstanty (činitele indukčnosti) a jejich tolerance pro hrníčková, RM, ETD, E, EER, EP, PQ a nízkoprofilová feritová jádra s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60404-5 ed. 2 - Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností 
Katalogové číslo:  98886
ČSN EN 60404-5 ed. 2 - Magnetické materiály - Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) - Metody měření magnetických vlastností
ČSN EN 60404-5 ed. 2ČSN EN 60404-5 ed. 2 Tato norma definuje metody měření magnetické indukce, magnetické polarizace a intenzity magnetického pole a také určování demagnetizačních křivek a zpětných
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat