Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60404-14 - Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2003
ČSN EN 60404-14 - Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením

ČSN EN 60404-14

Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 60404-14
Třídící znak:345884
Počet stran:40
Vydáno:01.06.2003
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:67322
Popis

ČSN EN 60404-14

Norma ČSN EN 60404-14 je použitelná pro všechny feromagnetické materiály. Norma specifikuje metody měření magnetického dipólového momentu permanentních (magneticky tvrdých) magnetických materiálů a metody měření měrné magnetické polarizace nasycení tvrdokovových materiálů s vysokým obsahem feromagnetického pojiva. Předmětem této části normy ČSN EN 60404-14 je popis obecných principů stanovení magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu při použití detekční cívky v otevřeném magnetickém obvodu. Norma obsahuje 3 strany normy evropské a 27 stran mezinárodní normy IEC s anglicko-francouzským textem.