Sponzorovaný odkaz

3426 Železniční zabezpečovací zařízení

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI IEC/TR 61375-2-7 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB) 
Katalogové číslo:  96623
TNI IEC/TR 61375-2-7 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB)
TNI IEC/TR 61375-2-7TNI IEC/TR 61375-2-7 Tato technická zpráva souboru IEC 61375 popisuje sestavu protokolů bezdrátové páteřní sítě vlaku na bázi rádia, která se používá pro rozložení výkonu u nákl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61375-3-4 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN) 
Katalogové číslo:  96040
ČSN EN 61375-3-4 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN)
ČSN EN 61375-3-4ČSN EN 61375-3-4 Tato norma, která je součástí souboru norem ČSN EN 61375, specifikuje síť sestavy založenou na ethernet technologii ECN (Ethernet Consist Network) v rámci architekt
Cena:  1 155,- Kč
ČSN 34 2600 ed. 2 OPRAVA 1 - Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení 
Katalogové číslo:  96584
ČSN 34 2600 ed. 2 OPRAVA 1 - Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení
ČSN 34 2600 ed. 2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 61375-2-3 - Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil 
Katalogové číslo:  98958
ČSN EN 61375-2-3 - Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil
ČSN EN 61375-2-3ČSN EN 61375-2-3 This standard specifies rules for the data exchange between consists in trains. The aggregation of these rules defines the TCN communication profile. The objec
Cena:  2 145,- Kč
ČSN EN 61375-1 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura 
Katalogové číslo:  92587
ČSN EN 61375-1 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura
ČSN EN 61375-1ČSN EN 61375-1 Tato část souboru norem ČSN EN 61375 se vztahuje k architektuře systémů datové komunikace v otevřených vlacích, tj. zahrnuje architekturu komunikačního systému pro dato
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62580-1 - Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura 
Katalogové číslo:  502378
ČSN EN 62580-1 - Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura
ČSN EN 62580-1ČSN EN 62580-1 Norma definuje obecnou architekturu palubních multimediálních a telematických subsystémů (OMTS) tak, aby bylo dosaženo kompatibility mezi subsystémy ve stejném vozidl
Cena:  655,- Kč
ČSN 34 2614 ed. 3 - Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů 
Katalogové číslo:  95390
ČSN 34 2614 ed. 3 - Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů
ČSN 34 2614 ed. 3ČSN 34 2614 ed. 3 Norma platí pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů na železničních celostátních a regionálních drahách a na dráhách speciálních.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61375-2-2 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice 
Katalogové číslo:  92589
ČSN EN 61375-2-2 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice
ČSN EN 61375-2-2ČSN EN 61375-2-2 Tato část souboru norem ČSN EN 61375 se vztahuje na všechna zařízení a přístroje provedené v souladu s ČSN EN 61375-2-1, tj. zahrnuje postupy, které se použijí na t
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 61375-2-6 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou 
Katalogové číslo:  505933
ČSN EN IEC 61375-2-6 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou
ČSN EN IEC 61375-2-6ČSN EN IEC 61375-2-6 This part of IEC 61375 establishes the specification for the communication between the on-board subsystems and the ground subsystems. The communication
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 61375-2-1 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB) 
Katalogové číslo:  92588
ČSN EN 61375-2-1 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB)
ČSN EN 61375-2-1ČSN EN 61375-2-1 Tato část souboru norem ČSN EN 61375 se vztahuje k datové komunikaci v otevřených vlacích, tj. zahrnuje datovou komunikaci mezi pevnými sestavami otevřených vlaků a
Cena:  3 080,- Kč
ČSN 34 2600 ed. 2 - Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení 
Katalogové číslo:  84049
ČSN 34 2600 ed. 2 - Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení
ČSN 34 2600 ed. 2ČSN 34 2600 ed. 2 Tato norma stanovuje rámcové požadavky, které musí být splněny při návrhu, výstavbě i provozu zabezpečovacího zařízení a jejich částí a které slouží k zajištění b
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50129 - Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy 
Katalogové číslo:  68996
ČSN EN 50129 - Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy
ČSN EN 50129ČSN EN 50129 Tato norma platí pro elektronické systémy vztahující se k bezpečnosti (včetně subsystémů a zařízení) používané pro signalizaci na dráhách.
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62625-1 - Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému 
Katalogové číslo:  95475
ČSN EN 62625-1 - Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému
ČSN EN 62625-1ČSN EN 62625-1 Norma se vztahuje na specifikaci systému palubního záznamu jízdních dat pro účel zaznamenávání údajů o provozu vlaku. Data se vztahují jak k chování strojvedoucího/ři
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61375-3-3 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN) 
Katalogové číslo:  92586
ČSN EN 61375-3-3 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN)
ČSN EN 61375-3-3ČSN EN 61375-3-3 Tato část souboru norem ČSN EN 61375 se vztahuje na všechna zařízení a přístroje provozované na síti sestavy CANopen v rámci architektury TCN jak je popsáno v ČSN E
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 61375-3-2 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2: Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice) 
Katalogové číslo:  92591
ČSN EN 61375-3-2 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2: Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice)
ČSN EN 61375-3-2ČSN EN 61375-3-2 Tato část souboru norem ČSN EN 61375 se vztahuje na všechna zařízení a přístroje realizované v souladu s IEC 61375-3-1, tj. zahrnuje postupy, které se musí použít n
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62625-2 - Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 2: Zkoušení shody 
Katalogové číslo:  501251
ČSN EN 62625-2 - Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 2: Zkoušení shody
ČSN EN 62625-2ČSN EN 62625-2 Tato část IEC 62625 zahrnuje normalizované zkušební metody verifikování shody implementace Systému palubního záznamu jízdních dat s požadavky specifikovanými v IEC 6262
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50129 ed. 2 - Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy 
Katalogové číslo:  511847
ČSN EN 50129 ed. 2 - Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy
ČSN EN 50129 ed. 2ČSN EN 50129 ed. 2 Tento dokument je použitelný pro elektronické systémy vztahující se k bezpečnosti (včetně subsystémů a zařízení) pro železniční zabezpečovací aplikace. Tento
Cena:  1 155,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat