Sponzorovaný odkaz

3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50289-3-8 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-8: Mechanické zkušební metody - Odolnost značení kabelového pláště proti oděru 
Katalogové číslo:  95668
ČSN EN 50289-3-8 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-8: Mechanické zkušební metody - Odolnost značení kabelového pláště proti oděru
ČSN EN 50289-3-8 ed. 2ČSN EN 50289-3-8 ed. 2 Tato evropská norma podrobně popisuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti značení pláště hotového kabelu, používaného v analogových a digitálních
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50288-7 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů 
Katalogové číslo:  75196
ČSN EN 50288-7 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů
ČSN EN 50288-7ČSN EN 50288-7 Tato norma pokrývá víceprvkové kabely vhodné k připojování přístrojů a řídicích systémů pro přenos analogových nebo digitálních signálů. Tyto kabely mohou nebo nemusí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50290-2-1 - Komunikační kabely - Část 2-1: Společná pravidla návrhu a konstrukce 
Katalogové číslo:  73918
ČSN EN 50290-2-1 - Komunikační kabely - Část 2-1: Společná pravidla návrhu a konstrukce
ČSN EN 50290-2-1ČSN EN 50290-2-1 Tato norma harmonizuje normalizaci symetrických, koaxiálních a optických kabelů používaných pro infrastrukturu komunikačních, multimediálních a řídicích sítí. Vět
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50289-3-13 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-13: Mechanické zkušební metody - Vibrace způsobené větrem 
Katalogové číslo:  69524
ČSN EN 50289-3-13 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-13: Mechanické zkušební metody - Vibrace způsobené větrem
ČSN EN 50289-3-13ČSN EN 50289-3-13 Tato norma podrobně popisuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti nadzemních kabelů, používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech, odoláv
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50406-1 - Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Nadzemní kabely 
Katalogové číslo:  72215
ČSN EN 50406-1 - Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Nadzemní kabely
ČSN EN 50406-1ČSN EN 50406-1 Tato norma definuje venkovní vícepárové/vícečtyřkové kabely pro použití v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí s jejich příslušnými definicemi a požad
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-1-4 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance 
Katalogové číslo:  64444
ČSN EN 50289-1-4 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance
ČSN EN 50289-1-4ČSN EN 50289-1-4 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení izolační rezistance hotových kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrobně je u
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50289-1-7 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření 
Katalogové číslo:  64446
ČSN EN 50289-1-7 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření
ČSN EN 50289-1-7ČSN EN 50289-1-7 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení rychlosti šíření u hotových kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrobně je uv
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50289-3-12 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí 
Katalogové číslo:  64747
ČSN EN 50289-3-12 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí
ČSN EN 50289-3-12ČSN EN 50289-3-12 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech vydržet poškození brokovnicí.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50289-4-9 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor 
Katalogové číslo:  64692
ČSN EN 50289-4-9 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor
ČSN EN 50289-4-9ČSN EN 50289-4-9 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení pneumatického odporu kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Tato zkouška se použí
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50289-3-1 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  64695
ČSN EN 50289-3-1 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky
ČSN EN 50289-3-1ČSN EN 50289-3-1 Norma specifikuje všeobecné požadavky na mechanické zkušební metody pro kabely používané v analogových a digitálních komunikačních systémech. Norma uvádí jmenovit
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50289-3-2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-2: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu a prodloužení jádra 
Katalogové číslo:  65365
ČSN EN 50289-3-2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-2: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu a prodloužení jádra
ČSN EN 50289-3-2ČSN EN 50289-3-2 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení pevnosti v tahu a prodloužení jader kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrob
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50290-2-27 - Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene 
Katalogové číslo:  65361
ČSN EN 50290-2-27 - Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene
ČSN EN 50290-2-27ČSN EN 50290-2-27 Norma specifikuje požadavky na bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene, používané pro komunikační kabely. Jsou uvedeny požad
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50288-2-1 ed. 3 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy 
Katalogové číslo:  94625
ČSN EN 50288-2-1 ed. 3 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy
ČSN EN 50288-2-1 ed. 3ČSN EN 50288-2-1 ed. 3 Tato norma je dílčí specifikací stíněných kabelů od 1 MHz do 100 MHz používaných v horizontální a páteřní kabeláži budovy, jak je definováno v EN 50173.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50288-3-2 ed. 3 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely 
Katalogové číslo:  94631
ČSN EN 50288-3-2 ed. 3 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely
ČSN EN 50288-3-2 ed. 3ČSN EN 50288-3-2 ed. 3 Tato norma je dílčí specifikací nestíněných kabelů od 1 MHz do 100 MHz používaných jako kabely pracoviště ke spojení telekomunikačního vývodu s koncovým
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50288-5-2 ed. 2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely 
Katalogové číslo:  94640
ČSN EN 50288-5-2 ed. 2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely
ČSN EN 50288-5-2 ed. 2ČSN EN 50288-5-2 ed. 2 Tato norma je dílčí specifikací stíněných kabelů od 1 MHz do 250 MHz používaných jako kabely pracoviště ke spojení telekomunikačního vývodu s koncovým z
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50441-1 ed. 2 - Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1 
Katalogové číslo:  94503
ČSN EN 50441-1 ed. 2 - Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1
ČSN EN 50441-1 ed. 2ČSN EN 50441-1 ed. 2 Tato norma specifikuje konstrukční podrobnosti a funkční požadavky na kabely pro vnitřní bytové kabelážní systémy do 100 MHz. Kabely v této normě jsou založ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50288-11-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra 
Katalogové číslo:  99218
ČSN EN 50288-11-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra
ČSN EN 50288-11-2ČSN EN 50288-11-2 This sectional specification covers un-screened cables, characterised from 1 MHz up to 500 MHz, to be used to construct cords for use in cabling specified in the
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-1-1 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  502667
ČSN EN 50289-1-1 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky
ČSN EN 50289-1-1 ed. 2ČSN EN 50289-1-1 ed. 2 This European Standard specifies the electrical test methods for cables used in analogue and digital communication systems. Part 1 of EN 50289 cons
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50289-1-9 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (příčný konverzní útlum TCL, příčný konverzní přenosový útlum TCTL) 
Katalogové číslo:  502671
ČSN EN 50289-1-9 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (příčný konverzní útlum TCL, příčný konverzní přenosový útlum TCTL)
ČSN EN 50289-1-9 ed. 2ČSN EN 50289-1-9 ed. 2 This European Standard details the test methods to determine the attenuation of converted differential-mode signals into common-mode signals, and vice
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50290-2-37 - Komunikační kabely - Část 2-37: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro koaxiální kabely 
Katalogové číslo:  500597
ČSN EN 50290-2-37 - Komunikační kabely - Část 2-37: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro koaxiální kabely
ČSN EN 50290-2-37ČSN EN 50290-2-37 This Part 2-37 of EN 50290 gives specific requirements for Polyethylene (PE) compounds to be used for the insulation of coaxial cables. The standard includes Low
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50290-2-33 - Komunikační kabely - Část 2-33: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové izolační směsi pro víceprvkové metalické kabely pro vnitřní použití (datový kabel) 
Katalogové číslo:  500596
ČSN EN 50290-2-33 - Komunikační kabely - Část 2-33: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové izolační směsi pro víceprvkové metalické kabely pro vnitřní použití (datový kabel)
ČSN EN 50290-2-33ČSN EN 50290-2-33 This Part 2-33 of EN 50290 gives specific requirements for Polyethylene (PE) compounds to be used for multi element metallic data cables for indoor application. T
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů 
Katalogové číslo:  500065
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 Tato část souboru norem popisuje tři metody pro stanovení UV odolnosti plášťových materiálů elektrických a optických kabelů. Tyto zkoušky se používají
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-1-11 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu 
Katalogové číslo:  503197
ČSN EN 50289-1-11 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu
ČSN EN 50289-1-11 ed. 2ČSN EN 50289-1-11 ed. 2 Tato norma podrobně popisuje zkušební metody pro stanovení charakteristické impedance, vstupní impedance a útlumu odrazu kabelů používaných v analogov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50290-2-29 ed. 2 - Komunikační kabely - Část 2-29: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Izolační směsi sesítěného polyethylenu: přístrojové, ovládací a terénní sběrnicové kabely 
Katalogové číslo:  502746
ČSN EN 50290-2-29 ed. 2 - Komunikační kabely - Část 2-29: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Izolační směsi sesítěného polyethylenu: přístrojové, ovládací a terénní sběrnicové kabely
ČSN EN 50290-2-29 ed. 2ČSN EN 50290-2-29 ed. 2 Tato norma uvádí specifické požadavky na směsi sesítěného polyethylenu (XLPE) používané pro izolaci přístrojových, ovládacích a terénních sběrnicových
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50289-4-16 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru 
Katalogové číslo:  502830
ČSN EN 50289-4-16 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru
ČSN EN 50289-4-16 ed. 2ČSN EN 50289-4-16 ed. 2 Tato část evropské normy EN 50289, specifikuje kritéria pro celistvost obvodu řídících a komunikačních kabelů - vodičů, symetrických kabelů a koaxi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50288-9-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 1 000 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra 
Katalogové číslo:  99219
ČSN EN 50288-9-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 1 000 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra
ČSN EN 50288-9-2ČSN EN 50288-9-2 This sectional specification covers screened cables, characterised from 1 MHz up to 500 MHz, to be used to construct cords for use in cabling specified in the EN 50
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50290-2-38 - Komunikační kabely - Část 2-38: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polypropylenová izolace pro koaxiální kabely 
Katalogové číslo:  500595
ČSN EN 50290-2-38 - Komunikační kabely - Část 2-38: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polypropylenová izolace pro koaxiální kabely
ČSN EN 50290-2-38ČSN EN 50290-2-38 This Part 2-38 of EN 50290 gives specific requirements for Polypropylene (PP) compounds to be used for the insulation of coaxial cables. It is to be read in conju
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 - Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska 
Katalogové číslo:  98701
ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 - Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska
ČSN EN 50290-4-1 ed. 2ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 Tato evropská norma uvádí podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska symetrických, koaxiálních a optických kabelů používaných pro infrastrukturu komunik
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50290-2-23 ed. 2 - Komunikační kabely - Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro vícepárové kabely používané v přístupových telekomunikačních sítích: Vnější kabely 
Katalogové číslo:  95661
ČSN EN 50290-2-23 ed. 2 - Komunikační kabely - Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro vícepárové kabely používané v přístupových telekomunikačních sítích: Vnější kabely
ČSN EN 50290-2-23 ed. 2ČSN EN 50290-2-23 ed. 2 Tato evropská norma uvádí specifické požadavky na směsi PE používané pro izolaci telefonních vodičů pro venkovní použití. Použitím směsi a údajů z typ
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat