Sponzorovaný odkaz

3456 Zkoušení a měření

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60695-9-2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod 
Katalogové číslo:  96510
ČSN EN 60695-9-2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod
ČSN EN 60695-9-2ČSN EN 60695-9-2 Norma podává přehled publikovaných metod zkoušení, které se používají ke stanovení šíření plamene po povrchu elektrotechnických výrobků nebo materiálů, z nichž jsou
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60695-5-1 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod 
Katalogové číslo:  68689
ČSN EN 60695-5-1 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod
ČSN EN 60695-5-1ČSN EN 60695-5-1 Tato norma poskytuje návod týkající se všeobecných aspektů metod zkoušek poškození korozí, metod měření poškození korozí, posuzování zkušebních metod a významnost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku 
Katalogové číslo:  94616
ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku
ČSN EN 60695-11-10 ed. 2ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 Norma specifikuje postup laboratorní zkoušky v malém měřítku, jejímž účelem je porovnat chování při hoření u různých materiálů používaných v elektro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60695-7-3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek 
Katalogové číslo:  90725
ČSN EN 60695-7-3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek
ČSN EN 60695-7-3ČSN EN 60695-7-3 Norma se týká laboratorních zkoušek používaných k měření toxických složek zplodin hoření bud elektrotechnických výrobků, nebo materiálů používaných v elektrotechnic
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60695-4 ed. 3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků 
Katalogové číslo:  92276
ČSN EN 60695-4 ed. 3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků
ČSN EN 60695-4 ed. 3ČSN EN 60695-4 ed. 3 Norma stanoví termíny a jejich definice používané pro požární zkoušky elektrotechnických výrobků. Navazuje na ČSN EN ISO 13943. Norma je částí souboru ČSN
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60695-11-3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek 
Katalogové číslo:  92580
ČSN EN 60695-11-3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek
ČSN EN 60695-11-3ČSN EN 60695-11-3 Norma uvádí podrobné požadavky na vytváření dvou typů směsného zkušebního plamene o jmenovitém výkonu 500 W včetně popisu potřebného zařízení. Průměrná celková vý
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61788-22-1 - Supravodivost - Část 22-1: Supravodivá elektronická zařízení - Kmenová specifikace pro snímače a detektory 
Katalogové číslo:  503831
ČSN EN 61788-22-1 - Supravodivost - Část 22-1: Supravodivá elektronická zařízení - Kmenová specifikace pro snímače a detektory
ČSN EN 61788-22-1ČSN EN 61788-22-1 This part of IEC 61788-22-1 describes general items concerning the specifications for superconducting sensors and detectors, which are the basis for specification
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání 
Katalogové číslo:  501807
ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání
ČSN EN 60695-10-3 ed. 2ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 This part of IEC 60695 specifies a mould stress relief distortion test. It is applicable to electrotechnical equipment including parts made from polym
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60695-8-2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod 
Katalogové číslo:  502666
ČSN EN 60695-8-2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod
ČSN EN 60695-8-2ČSN EN 60695-8-2 This part of IEC 60695-8 presents a summary of published test methods that are relevant to the determination of the heat released in fire tests on electrotechnical
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60695-1-21 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod 
Katalogové číslo:  502969
ČSN EN 60695-1-21 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod
ČSN EN 60695-1-21ČSN EN 60695-1-21 Norma podává přehled metod zkoušení, které se používají ke stanovení zapalitelnosti elektrotechnických výrobků nebo materiálů, z nichž jsou tyto výrobky vytvořeny
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice 
Katalogové číslo:  503163
ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice
ČSN EN 60695-1-10 ed. 2ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 Norma poskytuje obecný návod s ohledem na zkoušení požárního nebezpečí, jak snížit na přijatelnou úroveň riziko požáru a možné následky požárů postihu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60695-11-2 ed. 3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod 
Katalogové číslo:  504252
ČSN EN 60695-11-2 ed. 3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
ČSN EN 60695-11-2 ed. 3ČSN EN 60695-11-2 ed. 3 Norma uvádí požadavky na vytvoření a ověření směsného plamene propan/vzduch o jmenovitém výkonu 1 kW pro použití při zkoušení požárního nebezpečí. Pod
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61788-3 ed. 2 - Supravodivost - Část 3: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem nebo slitinou stříbra 
Katalogové číslo:  77711
ČSN EN 61788-3 ed. 2 - Supravodivost - Část 3: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem nebo slitinou stříbra
ČSN EN 61788-3 ed. 2ČSN EN 61788-3 ed. 2 Je popsána metoda měření kritického proudu krátkých a přímých oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem nebo slitinou stříbra, které maj
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60695-6-1 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod 
Katalogové číslo:  75248
ČSN EN 60695-6-1 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod
ČSN EN 60695-6-1 ed. 2ČSN EN 60695-6-1 ed. 2 Tato část IEC 60695 podává informace o optickém měření ztemnění způsobeného kouřem, o všeobecných aspektech optických metod zkoušení kouře, o zvažován
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60695-7-1 ed. 3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod 
Katalogové číslo:  87868
ČSN EN 60695-7-1 ed. 3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod
ČSN EN 60695-7-1 ed. 3ČSN EN 60695-7-1 ed. 3 Norma podává návod týkající se činitelů, které ovlivňují toxické nebezpečí způsobené ohni postihujícími elektrotechnické výrobky, a poskytuje informace
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60695-7-2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod 
Katalogové číslo:  90726
ČSN EN 60695-7-2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod
ČSN EN 60695-7-2ČSN EN 60695-7-2 Norma podává stručný přehled metod zkoušení, které se běžně používají při posuzování akutní toxické vydatnosti a při jiných zkouškách toxicity. Zahrnuje speciální p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 61788-23 - Supravodivost - Část 23: Měření koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu supravodičů Nb 
Katalogové číslo:  506363
ČSN EN IEC 61788-23 - Supravodivost - Část 23: Měření koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu supravodičů Nb
ČSN EN IEC 61788-23ČSN EN IEC 61788-23 This part of IEC 61788 addresses a test method for the determination of the residual resistance ratio (RRR), , of cavity-grade niobium. This method is intende
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 61788-26 - Supravodivost - Část 26: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud kompozitních supravodičů RE-Ba-Cu-O 
Katalogové číslo:  511344
ČSN EN IEC 61788-26 - Supravodivost - Část 26: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud kompozitních supravodičů RE-Ba-Cu-O
ČSN EN IEC 61788-26ČSN EN IEC 61788-26 This part of IEC 61169, which is a sectional specification (SS), provides information and rules for the preparation of detail specifications (DS) for coaxia
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62475 - Technika zkoušek vysokým proudem - Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy 
Katalogové číslo:  88860
ČSN EN 62475 - Technika zkoušek vysokým proudem - Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy
ČSN EN 62475ČSN EN 62475 Tato mezinárodní norma platí pro zkoušky velkými proudy a měření na vysokonapěťových a nízkonapěťových zařízeních. Zabývá se ustáleným a krátkodobým stejnosměrným proudem
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61788-11 ed. 2 - Supravodivost - Část 11: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb3Sn 
Katalogové číslo:  90412
ČSN EN 61788-11 ed. 2 - Supravodivost - Část 11: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb3Sn
ČSN EN 61788-11 ed. 2ČSN EN 61788-11 ed. 2 Tato norma zahrnuje zkušební metodu pro stanovení koeficientu zbytkového odporu (RRR) kompozitních supravodičů Nb3Sn. Tato metoda je určena pro supravodiv
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat