Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60060-2 ed. 2 - Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2011
ČSN EN 60060-2 ed. 2 - Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

ČSN EN 60060-2 ed. 2

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
605 Kč
S účinností od 2014-01-01 se touto normou nahrazuje ČSN EN 60060-2 (34 5640) z listopadu 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60060-2 ed. 2
Třídící znak:345640
Počet stran:64
Vydáno:01.10.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:88997
Popis

ČSN EN 60060-2 ed. 2

Tato část IEC 60060 je použitelná pro kompletní měřicí systémy a jejich součásti, které se používají pro měření vysokých napětí při zkouškách stejnosměrným napětím, střídavým napětím, atmosférickým a spínacím napětím během laboratorních zkoušek a zkoušek výrobcem, jak je určeno v IEC 60060-1. Pro měření na místě se vztahuje norma IEC 60060-3. Meze nejistot měření uvedené v této mezinárodní normě jsou použitelné pro zkušební hladiny uvedené v IEC 60071-1:2006. Principy této mezinárodní normy lze použít pro vyšší hladiny, ale nejistoty mohou být větší. Tato norma: " definuje použité termíny; " popisuje metody pro odhad nejistot při měření vysokých napětí; " stanovuje požadavky, kterým musí měřicí systémy vyhovovat; " popisuje metody pro osvědčení měřicího systému a kontrolu jeho součástí; " popisuje postupy, kterými uživatel prokáže, že měřicí systém vyhovuje požadavkům této mezinárodní normy, spolu se stanovením mezí nejistot měření.
Zpracování dat
Schovat