Sponzorovaný odkaz

3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 68-2-7 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení 
Katalogové číslo:  15211
ČSN IEC 68-2-7 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení
ČSN IEC 68-2-7ČSN IEC 68-2-7 Norma obsahuje IEC 68-2-7:1983 včetně její změny č.1:1986 a zavádí HD 323.2.7 S2, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-2-7:1983 a změny č. 1:1986. Účelem zko
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 68-5-2 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice 
Katalogové číslo:  15526
ČSN IEC 68-5-2 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice
ČSN IEC 68-5-2ČSN IEC 68-5-2 Norma obsahuje IEC 68-5-2:1990 a zavádí HD 323.5.2 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-5-2:1990. Definuje termíny používané při zkoušení vlivu prostřed
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-75 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem 
Katalogové číslo:  96900
ČSN EN 60068-2-75 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem
ČSN EN 60068-2-75 ed. 2ČSN EN 60068-2-75 ed. 2 V této části normy ČSN EN 60068 jsou uvedeny tři normalizované a koordinované zkušební metody pro stanovení schopnosti vzorků odolávat specifikovan
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad 
Katalogové číslo:  79774
ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad
ČSN EN 60068-2-1 ed. 2ČSN EN 60068-2-1 Tato norma je součástí řady norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Předmětem této normy jsou zkoušky chladem použitelné jak pro vzorky neuvo
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 68-2-49 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-49: Návod ke zkoušce Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje 
Katalogové číslo:  23462
ČSN IEC 68-2-49 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-49: Návod ke zkoušce Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje
ČSN IEC 68-2-49ČSN IEC 68-2-49 Tato norma obsahuje IEC 68-2-49:1983. Norma platí pro certifikaci v rámci Systémů IEC. Spolehlivá funkce kontaktů a spojů po dobu jejich požadovaného technického ž
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60068-2-38 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí 
Katalogové číslo:  86046
ČSN EN 60068-2-38 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí
ČSN EN 60068-2-38ČSN EN 60068-2-38 Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. V této části normy IEC 60068 je uveden postup složené zkoušky pře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-3-11 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-11: Doprovodná dokumentace a návod - Výpočet nejistoty podmínek v klimatických zkušebních komorách 
Katalogové číslo:  80100
ČSN EN 60068-3-11 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-11: Doprovodná dokumentace a návod - Výpočet nejistoty podmínek v klimatických zkušebních komorách
ČSN EN 60068-3-11ČSN EN 60068-3-11 Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Předmětem této normy je popis metodiky výpočtu nejistot podmínek
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-6: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové) 
Katalogové číslo:  81803
ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-6: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)
ČSN EN 60068-2-6 ed. 2ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 Předmětem této normy je metoda zkoušky sinusovými vibracemi, kterou se stanovuje schopnost součástek, zařízení i jiných předmětů odolávat specifikovaným
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60068-3-3 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické zkušební metody pro zařízení 
Katalogové číslo:  34180
ČSN EN 60068-3-3 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické zkušební metody pro zařízení
ČSN EN 60068-3-3ČSN EN 60068-3-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60068-3-3:1993. Evropská norma EN 60068-3-3:1993 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška Xw1: Metody zkoušení whiskerů u komponent a dílů používaných v elektronických sestavách 
Katalogové číslo:  508924
ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška Xw1: Metody zkoušení whiskerů u komponent a dílů používaných v elektronických sestavách
ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2ČSN EN IEC 60068-2-82 ed. 2 Tato část IEC 60068 specifikuje zkoušky tendence k růstu whiskerů z povrchových úprav elektrických a elektronických komponent a mechanických
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů 
Katalogové číslo:  506465
ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů
ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2 Norma ČSN EN IEC 60068-2-5 je součástí souboru norem pro zkoušky odolnosti technických výrobků proti vlivům prostředí. V této normě jsou popsány
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60068-3-13 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení 
Katalogové číslo:  501290
ČSN EN 60068-3-13 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení
ČSN EN 60068-3-13ČSN EN 60068-3-13 Tato norma poskytuje základní informace a návod pro zpracovatele a uživatele specifikací pro elektrické a elek-tronické součástky, které obsahují odkazy na normy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60068-2-18 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návod: Voda 
Katalogové číslo:  503459
ČSN EN 60068-2-18 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návod: Voda
ČSN EN 60068-2-18 ed. 2ČSN EN 60068-2-18 V této části normy IEC 60068-2 jsou popsány základní zkoušky odolnosti technických výrobků proti vlivům vody, ať již v podobě padajících kapek, umělého dešt
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů 
Katalogové číslo:  500059
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 Norma stanoví korozní vliv prostředí při provozu a skladování uvnitř budov na elektrotechnické součástky, zařízení a materiály (zejména na kontakty a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného) 
Katalogové číslo:  505490
ČSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)
ČSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2ČSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2 Tato norma stanovuje použití cyklické zkoušky solnou mlhou pro součástky nebo zařízení, které mají odolávat působení atmosféry obsahující sůl.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60068-2-53 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-53: Zkoušky a návod - Kombinované klimatické (teplotou/vlhkostí) a dynamické (vibracemi/rázy) zkoušky 
Katalogové číslo:  87039
ČSN EN 60068-2-53 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-53: Zkoušky a návod - Kombinované klimatické (teplotou/vlhkostí) a dynamické (vibracemi/rázy) zkoušky
ČSN EN 60068-2-53ČSN EN 60068-2-53 Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. V této mezinárodní normě převzaté do evropské normy je uveden pos
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-83 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-83: Zkoušky - Zkouška Tf: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro povrchovou montáž (SMD) metodou smáčecích vah při použití pájecí pasty 
Katalogové číslo:  90208
ČSN EN 60068-2-83 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-83: Zkoušky - Zkouška Tf: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro povrchovou montáž (SMD) metodou smáčecích vah při použití pájecí pasty
ČSN EN 60068-2-83ČSN EN 60068-2-83 Tato část souboru norem poskytuje metody pro komparativní zkoumání smáčitelnosti kovových vývodů nebo pokovených zakončení součástek SMD pomocí pájecích past. Dat
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60068-2-55 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-55: Zkoušky - Zkouška Ee a návod: Zkoušení volně loženého nákladu včetně odskoků 
Katalogové číslo:  93744
ČSN EN 60068-2-55 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-55: Zkoušky - Zkouška Ee a návod: Zkoušení volně loženého nákladu včetně odskoků
ČSN EN 60068-2-55ČSN EN 60068-2-55 Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. V této mezinárodní normě převzaté do evropské normy je uveden pos
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60068-2-10 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní 
Katalogové číslo:  74901
ČSN EN 60068-2-10 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní
ČSN EN 60068-2-10ČSN EN 60068-2-10 Norma IEC 60068-2-10:2005, která byla převzata do normy EN 60068-2-10:2005, je součástí řady norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. V této části
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60068-2-81 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-81: Zkoušky - Zkouška Ei: Údery - Syntéza spektra odezvy úderů 
Katalogové číslo:  70268
ČSN EN 60068-2-81 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-81: Zkoušky - Zkouška Ei: Údery - Syntéza spektra odezvy úderů
ČSN EN 60068-2-81ČSN EN 60068-2-81 Norma IEC 60068-2-81, která byla převzata do normy EN 60068-2-81, je součástí řady norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. V této části normy Č
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60068-2-45 +A1 - Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993) 
Katalogové číslo:  17245
ČSN EN 60068-2-45 +A1 - Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993)
ČSN EN 60068-2-45 +A1ČSN EN 60068-2-45 +A1 Norma obsahuje EN 60068-2-45:1992, včetně její změny A1:1993, která je převzetím IEC 68-2-45:1980 a její změny 1:1993 bez modifikací. Obsahuje zkušební
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60068-2-66 - Zkoušení vlivu prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška Cx: Konstantní vlhké teplo (nenasycená pára pod zvýšeným tlakem) (IEC 68-2-66:1994) 
Katalogové číslo:  19244
ČSN EN 60068-2-66 - Zkoušení vlivu prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška Cx: Konstantní vlhké teplo (nenasycená pára pod zvýšeným tlakem) (IEC 68-2-66:1994)
ČSN EN 60068-2-66ČSN EN 60068-2-66 Norma obsahuje EN 60068-2-66:1994, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-2-66:1994. IEC 68 se skládá z dále uvedených částí pod společným názvem Zkouše
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat