Sponzorovaný odkaz

3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60068-3-1 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem 
Katalogové číslo:  90123
ČSN EN 60068-3-1 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem
ČSN EN 60068-3-1ČSN EN 60068-3-1 Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Je v ní uveden návod pro provádění zkoušek chladem a suchým teplem
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-21 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí 
Katalogové číslo:  78024
ČSN EN 60068-2-21 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí
ČSN EN 60068-2-21 ed. 2ČSN EN 60068-2-21 ed. 2 Soubor norem IEC 60068 se zabývá zkoušením vlivů prostředí . Část 2-21: popisuje zkoušku U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy 
Katalogové číslo:  84824
ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy
ČSN EN 60068-2-27 ed. 2ČSN EN 60068-2-27 Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Účelem zkoušek popsaných v této normě je odhalit mechanicky
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60068-3-7 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A a B (se zátěží) 
Katalogové číslo:  65299
ČSN EN 60068-3-7 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A a B (se zátěží)
ČSN EN 60068-3-7ČSN EN 60068-3-7 Norma IEC 60068-3-7:2001, která byla převzata do normy EN 60068-3-7, je součástí řady norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. V této části normy
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60068-2-80 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-80: Zkoušky - Zkouška Fi: Vibrace - Smíšený mód 
Katalogové číslo:  74727
ČSN EN 60068-2-80 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-80: Zkoušky - Zkouška Fi: Vibrace - Smíšený mód
ČSN EN 60068-2-80ČSN EN 60068-2-80 Norma IEC 60068-2-80:2005, která byla převzata do normy EN 60068-2-80:2005, je součástí řady norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Předmětem té
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60068-2-13 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu 
Katalogové číslo:  58432
ČSN EN 60068-2-13 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu
ČSN EN 60068-2-13ČSN EN 60068-2-13 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60068-2-13:1999. Evropská norma EN 60068-2-13:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60068-2-42 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-42: Zkoušky - Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje 
Katalogové číslo:  70354
ČSN EN 60068-2-42 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-42: Zkoušky - Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje
ČSN EN 60068-2-42ČSN EN 60068-2-42 Norma popisuje zrychlenou zkoušku pro hodnocení účinků atmosfér znečištěných oxidem siřičitým na kontakty a spoje. Jde o porovnávací zkoušku, která není vhodná
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60068-2-66 - Zkoušení vlivu prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška Cx: Konstantní vlhké teplo (nenasycená pára pod zvýšeným tlakem) (IEC 68-2-66:1994) 
Katalogové číslo:  19244
ČSN EN 60068-2-66 - Zkoušení vlivu prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška Cx: Konstantní vlhké teplo (nenasycená pára pod zvýšeným tlakem) (IEC 68-2-66:1994)
ČSN EN 60068-2-66ČSN EN 60068-2-66 Norma obsahuje EN 60068-2-66:1994, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-2-66:1994. IEC 68 se skládá z dále uvedených částí pod společným názvem Zkouše
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-45 +A1 - Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993) 
Katalogové číslo:  17245
ČSN EN 60068-2-45 +A1 - Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993)
ČSN EN 60068-2-45 +A1ČSN EN 60068-2-45 +A1 Norma obsahuje EN 60068-2-45:1992, včetně její změny A1:1993, která je převzetím IEC 68-2-45:1980 a její změny 1:1993 bez modifikací. Obsahuje zkušební
Cena:  171,- Kč
ČSN EN IEC 60068-3-5 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor 
Katalogové číslo:  505697
ČSN EN IEC 60068-3-5 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor
ČSN EN IEC 60068-3-5 ed. 2ČSN EN IEC 60068-3-5 ed. 2 V této části IEC 60068 je uvedena jednotná a reprodukovatelná metoda konfirmace, že jsou teplotní zkušební komory bez vzorků ve shodě s požad
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60068-2-85 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-85: Zkoušky - Zkouška Fj: Vibrace - Replikace dlouhodobého časového průběhu 
Katalogové číslo:  509473
ČSN EN IEC 60068-2-85 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-85: Zkoušky - Zkouška Fj: Vibrace - Replikace dlouhodobého časového průběhu
ČSN EN IEC 60068-2-85ČSN EN IEC 60068-2-85 Tato norma je součástí souboru norem pro zkoušky odolnosti technických výrobků proti vlivům prostředí. Doplňuje existující normy pro zkoušky vibracemi nap
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60068-3-7 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A (chlad) a B (suché teplo) (se zátěží) 
Katalogové číslo:  511968
ČSN EN IEC 60068-3-7 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A (chlad) a B (suché teplo) (se zátěží)
ČSN EN IEC 60068-3-7 ed. 2ČSN EN IEC 60068-3-7 ed. 2 V této části IEC 60068 je uvedena jednotná a reprodukovatelná metoda konfirmace, že jsou klimatické zkušební komory ve shodě s požadavky specifi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-17 - Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Q: Hermetičnost 
Katalogové číslo:  20708
ČSN EN 60068-2-17 - Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Q: Hermetičnost
ČSN EN 60068-2-17ČSN EN 60068-2-17 Norma obsahuje EN 60068-2-17:1994, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-2-17:1994. IEC 68 se skládá z dále uvedených částí pod společným názvem Zkouše
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60068-2-67 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-67: Zkoušky - Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky 
Katalogové číslo:  22365
ČSN EN 60068-2-67 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-67: Zkoušky - Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky
ČSN EN 60068-2-67ČSN EN 60068-2-67 Norma obsahuje EN 60068-2-67:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 68-2-67:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modif
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60068-2-48 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Návod pro použití zkoušek IEC 60068 k simulaci vlivů skladování 
Katalogové číslo:  60080
ČSN EN 60068-2-48 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Návod pro použití zkoušek IEC 60068 k simulaci vlivů skladování
ČSN EN 60068-2-48ČSN EN 60068-2-48 Zkouška skladováním je určena k simulaci vlivů namáhání jedním nebo více činiteli prostředí na výrobky během jejich normální doby skladování, a když je pravděp
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60068-2-40 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/AM: Kombinované zkoušky chladem a nízkým tlakem vzduchu 
Katalogové číslo:  59714
ČSN EN 60068-2-40 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/AM: Kombinované zkoušky chladem a nízkým tlakem vzduchu
ČSN EN 60068-2-40ČSN EN 60068-2-40 Tato norma se zabývá kombinovanými zkouškami chladem (s postupnou nebo rychlou změnou teplota) a nízkým tlakem vzduchu u vzorků uvolňujících teplo i u vzorků ne
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60068-2-74 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xc: Znečištění kapalinami 
Katalogové číslo:  59506
ČSN EN 60068-2-74 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xc: Znečištění kapalinami
ČSN EN 60068-2-74ČSN EN 60068-2-74 V této části ČSN EN 60068 je uvedena metoda zkoušky, která poskytuje normalizovaný postup stanovení schopnosti součástek, zařízení nebo materiálů, z nichž jsou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-3-4 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem 
Katalogové číslo:  65296
ČSN EN 60068-3-4 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem
ČSN EN 60068-3-4ČSN EN 60068-3-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60068-3-4:20021. Evropská norma EN 60068-3-4:2002 má status české technické normy. V této části IEC 60068 jsou uveden
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 5791-2-11 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha 
Katalogové číslo:  23443
ČSN 34 5791-2-11 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha
ČSN 34 5791-2-11ČSN 34 5791-2-11 Tato norma je překladem IEC 68-2-11. Norma platí pro certifikaci v rámci Systémů IEC. Je harmonizována s HD 323.2.11 S1. Účelem této zkoušky je porovnat odolnost
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60068-2-65 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-65: Zkoušky - Zkouška Fg: Vibrace - Akusticky indukovaná metoda 
Katalogové číslo:  93985
ČSN EN 60068-2-65 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-65: Zkoušky - Zkouška Fg: Vibrace - Akusticky indukovaná metoda
ČSN EN 60068-2-65 ed. 2ČSN EN 60068-2-65 ed. 2 Norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. V této mezinárodní normě převzaté do evropské normy jsou u
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60068-2-64 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod 
Katalogové číslo:  83010
ČSN EN 60068-2-64 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod
ČSN EN 60068-2-64 ed. 2ČSN EN 60068-2-64 Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Tato část normy ČSN EN 60068 se zabývá zkoušením náhodnými
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60068-2-43 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-43: Zkoušky - Zkouška Kd: Zkouška sulfanem pro kontakty a spoje 
Katalogové číslo:  70355
ČSN EN 60068-2-43 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-43: Zkoušky - Zkouška Kd: Zkouška sulfanem pro kontakty a spoje
ČSN EN 60068-2-43ČSN EN 60068-2-43 Norma popisuje zrychlenou zkoušku pro hodnocení účinků černání stříbra a jeho slitin, použitých pro kontakty a spoje. Zkouška je vhodná pro poskytnutí informací
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60068-3-8 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-8: Doprovodná dokumentace a návod - Volba zkoušek vibracemi 
Katalogové číslo:  70725
ČSN EN 60068-3-8 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-8: Doprovodná dokumentace a návod - Volba zkoušek vibracemi
ČSN EN 60068-3-8ČSN EN 60068-3-8 Norma IEC 60068-3-8, která byla převzata do normy EN 60068-3-8, je součástí řady norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Součástky, zařízení a ji
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60068-2-47 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkoušky - Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky 
Katalogové číslo:  74554
ČSN EN 60068-2-47 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkoušky - Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky
ČSN EN 60068-2-47 ed. 2ČSN EN 60068-2-47 Norma IEC 60068-2-47:2005, která byla převzata do normy EN 60068-2-47:2005, je součástí řady norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Před
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60068-2-69 ed. 3 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly) 
Katalogové číslo:  503462
ČSN EN 60068-2-69 ed. 3 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly)
ČSN EN 60068-2-69 ed. 3ČSN EN 60068-2-69 ed. 3 Tato část IEC 60068 popisuje zkoušky Te/Tc, metodu smáčecích vah s pájecí lázní a metodu smáčecích vah se zkušební kuličkou pájky pro kvantitativní st
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor 
Katalogové číslo:  505695
ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor
ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2 V této části IEC 60068 je uvedena jednotná a reprodukovatelná metoda konfirmace, že jsou klimatické (teplotně vlhkostní) zkušební komory bez vzo
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat