Sponzorovaný odkaz

3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - strana 3

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor 
Katalogové číslo:  505695
ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor
ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2 V této části IEC 60068 je uvedena jednotná a reprodukovatelná metoda konfirmace, že jsou klimatické (teplotně vlhkostní) zkušební komory bez vzo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60068-3-3 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické a zkušební metody pro zařízení 
Katalogové číslo:  509217
ČSN EN IEC 60068-3-3 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické a zkušební metody pro zařízení
ČSN EN IEC 60068-3-3 ed. 2ČSN EN IEC 60068-3-3 ed. 2 This part of IEC 60068 applies primarily to electro-technical equipment but its application can be extended to other equipment and to components
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60068-1 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Obecně a návod 
Katalogové číslo:  95422
ČSN EN 60068-1 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Obecně a návod
ČSN EN 60068-1 ed. 2ČSN EN 60068-1 ed. 2 Norma IEC 60068-1 je základní normou pro všechny normy souboru průřezových norem IEC 60068-2 pro zkoušení vlivů prostředí na technické výrobky. V této mezin
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty 
Katalogové číslo:  85310
ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty
ČSN EN 60068-2-14 ed. 2ČSN EN 60068-2-14 Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. V této části normy IEC 60068 je uvedena zkouška ke stanoven
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-58 ed. 3 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení 
Katalogové číslo:  98741
ČSN EN 60068-2-58 ed. 3 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení
ČSN EN 60068-2-58 ed. 3ČSN EN 60068-2-58 ed. 3 Tato norma popisuje zkoušku Td, vhodnou pro součástky pro povrchovou montáž (SMD). Tato norma poskytuje postupy pro stanovení pájitelnosti a odolnos
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h) 
Katalogové číslo:  75883
ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)
ČSN EN 60068-2-30 ed. 2ČSN EN 60068-2-30 Norma IEC 60068-2-30:2005, která byla převzata do normy EN 60068-2-30:2005 a je zavedena do ČSN EN 60068-2-30:2006, je součástí řady norem pro zkoušení vliv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-20 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody 
Katalogové číslo:  82948
ČSN EN 60068-2-20 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody
ČSN EN 60068-2-20ČSN EN 60068-2-20 Soubor norem IEC 60068 se zabývá zkoušením vlivů prostředí . Tato část IEC 60068 popisuje zkoušku T (pájitelnost + odolnost proti teplu při pájení), která je použ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-31 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-31: Zkoušky - Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení 
Katalogové číslo:  83012
ČSN EN 60068-2-31 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-31: Zkoušky - Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení
ČSN EN 60068-2-31ČSN EN 60068-2-31 Tato norma je součástí řady průřezových norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Předmětem této normy jsou zkušební postupy pro simulaci rázů, jak
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 68-2-61 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řada 
Katalogové číslo:  28854
ČSN IEC 68-2-61 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řada
ČSN IEC 68-2-61ČSN IEC 68-2-61 Norma obsahuje IEC 68-2-61:1991. Tato mezinárodní norma stanoví standardní metody složené zkoušky pro zjištění vlhkosti vzorků vystavených podmínkám prostředí skl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-70 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xb: Otěr značek a nápisů způsobený doteky prstů a rukou 
Katalogové číslo:  22364
ČSN EN 60068-2-70 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xb: Otěr značek a nápisů způsobený doteky prstů a rukou
ČSN EN 60068-2-70ČSN EN 60068-2-70 Norma obsahuje EN 60068-2-70:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 68-2-70:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modif
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60068-2-77 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-77: Zkoušky - Zkouška 77: Pevnost těla součástky a zkouška úderem 
Katalogové číslo:  57791
ČSN EN 60068-2-77 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-77: Zkoušky - Zkouška 77: Pevnost těla součástky a zkouška úderem
ČSN EN 60068-2-77ČSN EN 60068-2-77 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60068-2-77:1999. Evropská norma EN 60068-2-77:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-41 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/BM: Kombinované zkoušky suchým teplem a nízkým tlakem vzduchu 
Katalogové číslo:  60079
ČSN EN 60068-2-41 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Z/BM: Kombinované zkoušky suchým teplem a nízkým tlakem vzduchu
ČSN EN 60068-2-41ČSN EN 60068-2-41 Tato norma se zabývá kombinovanými zkouškami suchým teplem (s postupnou nebo náhlou změnou teploty) a nízkým tlakem vzduchu u vzorků uvolňujících teplo i u vzo
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 68-2-46 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-46: Návod ke zkoušce Kd: Zkouška sirovodíkem pro kontakty a spoje 
Katalogové číslo:  23459
ČSN IEC 68-2-46 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-46: Návod ke zkoušce Kd: Zkouška sirovodíkem pro kontakty a spoje
ČSN IEC 68-2-46ČSN IEC 68-2-46 Norma obsahuje IEC 68-2-46:1982. Úvodem opakuje, že "spolehlivá funkce kontaktů a spojů po dobu jejich požadovaného technického života závisí na mnoha parametrech,
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 68-4 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 4: Informace pro zpracovatele specifikací. Přehledové listy 
Katalogové číslo:  16955
ČSN IEC 68-4 - Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 4: Informace pro zpracovatele specifikací. Přehledové listy
ČSN IEC 68-4ČSN IEC 68-4 Norma obsahuje IEC 68-4:1987, která je upravena změnou 1:1992. Norma ve zhuštěné podobě poskytuje informace o jednotlivých zkouškách vlivu prostředí obsažených v IEC 68-
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60068-2-68 - Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška L: Prach a písek 
Katalogové číslo:  20901
ČSN EN 60068-2-68 - Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška L: Prach a písek
ČSN EN 60068-2-68ČSN EN 60068-2-68 Norma obsahuje EN 60068-2-68:1996, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 68-2-68:1994. IEC 68 se skládá z dále uvedených částí pod společným názvem Zkouše
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60068-2-82 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektrických a elektronických komponent 
Katalogové číslo:  80312
ČSN EN 60068-2-82 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektrických a elektronických komponent
ČSN EN 60068-2-82ČSN EN 60068-2-82 Tato část IEC 60068 specifikuje zkoušení whiskerů elektrických a elektronických komponent s povlakem cínu nebo slitin cínu. Norma specifikuje zkoušky růstu wisker
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60068-2-2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo 
Katalogové číslo:  80777
ČSN EN 60068-2-2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo
ČSN EN 60068-2-2ČSN EN 60068-2-2 Tato norma je součástí řady norem pro zkoušení vlivu prostředí na technické výrobky. Předmětem této normy jsou zkoušky suchým teplem použitelné jak pro vzorky neuvo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-39 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-39: Zkoušky - Zkoušky a návod: Kombinované zkoušky teplotou nebo teplotou a vlhkostí s nízkým tlakem vzduchu 
Katalogové číslo:  99641
ČSN EN 60068-2-39 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-39: Zkoušky - Zkoušky a návod: Kombinované zkoušky teplotou nebo teplotou a vlhkostí s nízkým tlakem vzduchu
ČSN EN 60068-2-39ČSN EN 60068-2-39 V této části IEC 60068 je uveden popis zkušebních metod a návod pro zkoušení zařízení nebo součástek při zkouškách teplotou nebo teplotou a vlhkostí kombinovaných
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat