Sponzorovaný odkaz

3473 Vodiče pro vinutí

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60851-4 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti 
Katalogové číslo:  501952
ČSN EN 60851-4 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti
ČSN EN 60851-4 ed. 2ČSN EN 60851-4 ed. 2 Tato norma specifikuje následující zkoušky chemických vlastností: - Zkouška 12: Odolnost vůči rozpouštědlům; - Zkouška 16: Odolnost vůči chladivům; - Zkoušk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti 
Katalogové číslo:  89984
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60317-23 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180 
Katalogové číslo:  95541
ČSN EN 60317-23 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180
ČSN EN 60317-23ČSN EN 60317-23 Tato norma stanovuje požadavky na pájitelný lakovaný měděný vodič pro vinutí kruhového průřezu, třída 180, s jednoduchou lakovou vrstvou z polyesterimidové pryskyřice
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-27 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou 
Katalogové číslo:  95559
ČSN EN 60317-27 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou
ČSN EN 60317-27 ed. 2ČSN EN 60317-27 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na měděné vodiče pro vinutí pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou. Toto ovinutí se skládá ze dvou nebo více vrste
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-0-1 ed. 3 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu 
Katalogové číslo:  95371
ČSN EN 60317-0-1 ed. 3 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu
ČSN EN 60317-0-1 ed. 3ČSN EN 60317-0-1 ed. 3 Tato norma stanovuje obecné požadavky na lakované měděné vodiče pro vinutí kruhového průřezu s lepicí vrstvou nebo bez ní. Rozsah jmenovitých průměrů ja
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60317-53 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 53: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220 
Katalogové číslo:  96503
ČSN EN 60317-53 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 53: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220
ČSN EN 60317-53 ed. 2ČSN EN 60317-53 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na měděný vodič pro vinutí pravoúhlého průřezu ovinutý páskou, s teplotním indexem 220. Tato izolace je tvořena jedním nebo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-40 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 40: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200 
Katalogové číslo:  98645
ČSN EN 60317-40 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 40: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200
ČSN EN 60317-40 ed. 2ČSN EN 60317-40 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na měděný vodič pro vinutí pravoúhlého průřezu, holý, lakovaný stupně 1 nebo stupně 2, opředený skleněným vláknem, impregno
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60172 ed. 2 - Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí 
Katalogové číslo:  99310
ČSN EN 60172 ed. 2 - Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí
ČSN EN 60172 ed. 2ČSN EN 60172 ed. 2 Tato norma stanovuje v souladu s ustanoveními IEC 60216-1 metodu vyhodnocení teplotního indexu lakovaného vodiče, impregnovaného nebo neimpregnovaného, a vodiče
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60851-2 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů 
Katalogové číslo:  86193
ČSN EN 60851-2 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů
ČSN EN 60851-2 ed. 2ČSN EN 60851-2 ed. 2 Tato norma specifikuje následující zkušební metodu vodičů pro vinutí: Zkouška 4: Rozměry. Definice, všeobecné poznámky ke zkušebním metodám a úplné řady zku
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60317-8 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 8: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180 
Katalogové číslo:  87439
ČSN EN 60317-8 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 8: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180
ČSN EN 60317-8ČSN EN 60317-8 ed. 2 Tato norma specifikuje požadavky na lakované měděné vodiče pro vinutí, kruhového průřezu, třídy 180, s jednoduchou vrstvou z polyesterimidové pryskyřice, kterou l
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60851-5 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti 
Katalogové číslo:  83440
ČSN EN 60851-5 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti
ČSN EN 60851-5 ed. 2ČSN EN 60851-5 ed. 2 Tato norma specifikuje následující zkoušky: Zkouška 5: Elektrický odpor; Zkouška 13: Průrazné napětí; Zkouška 14: Souvislost izolace; Zkouška 19: Dielektric
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60264-4-1 - Balení vodičů pro vinutí - Část 4-1: Zkušební metody - Cívky z termoplastických materiálů 
Katalogové číslo:  89109
ČSN EN 60264-4-1 - Balení vodičů pro vinutí - Část 4-1: Zkušební metody - Cívky z termoplastických materiálů
ČSN EN 60264-4-1ČSN EN 60264-4-1 Tato norma definuje zkušební metody cívek z termoplastických materiálů pro vodiče pro vinutí za účelem určení shody se stanovenými funkčními požadavky na jejich vla
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60851-6 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 6: Tepelné vlastnosti 
Katalogové číslo:  92118
ČSN EN 60851-6 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 6: Tepelné vlastnosti
ČSN EN 60851-6 ed. 2ČSN EN 60851-6 ed. 2 Tato norma specifikuje tyto zkoušky: Zkouška 9: Tepelný náraz; Zkouška 10: Termoplasticita; Zkouška 15: Teplotní index; Zkouška 21: Úbytek hmotnosti. Defini
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-48 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 48: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155 
Katalogové číslo:  92683
ČSN EN 60317-48 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 48: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155
ČSN EN 60317-48 ed. 2ČSN EN 60317-48 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na měděný vodič pro vinutí kruhového průřezu, holý nebo lakovaný stupně 1 nebo stupně 2, ovinutý skleněným vláknem, impregn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-22 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180 
Katalogové číslo:  73115
ČSN EN 60317-22 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180
ČSN EN 60317-22ČSN EN 60317-22 Tato norma specifikuje požadavky na lakovaný měděný vodič pro vinutí, kruhového průřezu, třídy 180, s dvojitou vrstvou. Spodní vrstva je založena na polyesterové ne
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60264-4-2 - Balení vodičů pro vinutí. Část 4-2: Zkušební metody. Oddíl druhý: Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem (IEC 264-4-2:1992) 
Katalogové číslo:  20095
ČSN EN 60264-4-2 - Balení vodičů pro vinutí. Část 4-2: Zkušební metody. Oddíl druhý: Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem (IEC 264-4-2:1992)
ČSN EN 60264-4-2ČSN EN 60264-4-2 Tato norma obsahuje zkušební metody pro kontejnery z termoplastických materiálů používané na přepravu cívek pro vinutí s kuželovým bubnem.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60317-70 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155 
Katalogové číslo:  503366
ČSN EN 60317-70 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 70: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155
ČSN EN 60317-70ČSN EN 60317-70 This part of IEC 60317 specifies requirements of polyester glass-fibre wound fused, unvarnished or resin or varnish impregnated, bare or grade 1 or grade 2 enamelled
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60317-0-10 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-10: Obecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem 
Katalogové číslo:  503367
ČSN EN 60317-0-10 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-10: Obecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem
ČSN EN 60317-0-10ČSN EN 60317-0-10 This part of IEC 60317 specifies the general requirements of polyester glass-fibre wound fused, unvarnished, or resin or varnish impregnated bare, grade 1 or grad
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60317-59 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 59: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 240 
Katalogové číslo:  500035
ČSN EN 60317-59 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 59: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 240
ČSN EN 60317-59ČSN EN 60317-59 This part of IEC 60317 specifies the requirements of enamelled round copper winding wire of class 240 with a single coating of polyamide-imide resin. The range o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60851-3 ed. 2 ZMĚNA A2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti 
Katalogové číslo:  510142
ČSN EN 60851-3 ed. 2 ZMĚNA A2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti
ČSN EN 60851-3 ed. 2 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN IEC 60317-0-8 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-8: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný a stavený, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný 
Katalogové číslo:  509677
ČSN EN IEC 60317-0-8 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-8: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný a stavený, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný
ČSN EN IEC 60317-0-8 ed. 2ČSN EN IEC 60317-0-8 ed. 2 Tato norma stanovuje obecné požadavky na měděné vodiče pro vinutí pravoúhlého průřezu, holé, nebo stupně 1 nebo stupně 2, nebo lakované, ovinuté
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat