Sponzorovaný odkaz

3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61851-21 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení 
Katalogové číslo:  65814
ČSN EN 61851-21 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení
ČSN EN 61851-21ČSN EN 61851-21 V této normě jsou spolu s Částí 1 uvedeny požadavky na elektrické silniční vozidlo pro vodivé připojení k AC nebo DC napájení, pro AC napětí do 690 V a pro DC napět
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50123-6 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC 
Katalogové číslo:  67917
ČSN EN 50123-6 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC
ČSN EN 50123-6 ed. 2ČSN EN 50123-6 ed. 2 Tato norma platí pro kovově kryté a nekovově kryté rozváděče na stejnosměrný proud, používané ve vnitřních pevných drážních zařízeních trakčních soustav s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60077-4 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC 
Katalogové číslo:  68856
ČSN EN 60077-4 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC
ČSN EN 60077-4ČSN EN 60077-4 Tato norma stanoví pravidla pro vypínače na střídavý proud, jejichž hlavní kontakty mají být připojeny ke střídavým trolejovým vedením; jmenovité napětí těchto obvodů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50123-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  67922
ČSN EN 50123-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 50123-1 ed. 2ČSN EN 50123-1 ed. 2 Tato norma stanoví všeobecné požadavky na spínací a řídicí zařízení na stejnosměrný proud a má se používat v pevných elektrických trakčních zařízeních s j
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50123-7-1 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití 
Katalogové číslo:  67916
ČSN EN 50123-7-1 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití
ČSN EN 50123-7-1ČSN EN 50123-7-1 Tato norma poskytuje pomoc, návod a uvádí požadavky na navrhování ochranných, řídicích a měřicích systémů v zařízeních na stejnosměrný proud, která mají zajišťova
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50526-2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí 
Katalogové číslo:  96373
ČSN EN 50526-2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí
ČSN EN 50526-2ČSN EN 50526-2 Tato evropská norma se vztahuje na zařízení omezující napětí (VLD) pro použití v DC trakčních soustavách za účelem zajištění ochranných opatření proti úrazu elektrickým
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50119 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci 
Katalogové číslo:  85166
ČSN EN 50119 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci
ČSN EN 50119 ed. 2ČSN EN 50119 ed. 2 Tato evropská norma platí pro trolejová vedení elektrické trakce železnic, tramvajových, trolejbusových a průmyslových drah veřejných i soukromých. Norma plat
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60077-3 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC 
Katalogové číslo:  66663
ČSN EN 60077-3 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC
ČSN EN 60077-3ČSN EN 60077-3 Tato norma stanoví pravidla pro vypínače, jejichž hlavní kontakty mají být připojeny ke stejnosměrným výkonovým obvodům a/nebo k pomocným obvodům. Jmenovité napětí tě
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50215 ed. 2 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu 
Katalogové číslo:  85611
ČSN EN 50215 ed. 2 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu
ČSN EN 50215 ed. 2ČSN EN 50215 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje obecná kritéria pro stanovení zkoušek, kterými se má prokázat, že nová kompletní drážní vozidla vyhovují normám nebo jiným technic
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50526-1 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí 
Katalogové číslo:  91399
ČSN EN 50526-1 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí
ČSN EN 50526-1ČSN EN 50526-1 Tato evropská norma se vztahuje na nelineární rezistory typu svodičů přepětí bez jiskřišť z oxidů kovů, pro svedení přepětí v DC soustavách se jmenovitým napětím do 3 k
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50122-3 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami 
Katalogové číslo:  88720
ČSN EN 50122-3 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami
ČSN EN 50122-3ČSN EN 50122-3 Tato evropská norma stanovuje požadavky pro ochranná opatření, vztahující se k elektrické bezpečnosti pevných zařízení, u kterých je poměrně pravděpodobné, že následkem
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50239 ed. 2 - Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun 
Katalogové číslo:  505808
ČSN EN 50239 ed. 2 - Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun
ČSN EN 50239 ed. 2ČSN EN 50239 ed. 2 Tato evropská norma obsahuje aplikační požadavky týkající se dálkového radiového řízení hnací jednotky pro posun obsluhované personálem, který není fyzicky přít
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50562 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav 
Katalogové číslo:  506938
ČSN EN 50562 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav
ČSN EN 50562ČSN EN 50562 Tato evropská norma definuje proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti v souladu s EN 50126 pro konvenční elektrické trakční soustavy pro železnice. Tato norma mů
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 50633 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy 
Katalogové číslo:  501881
ČSN EN 50633 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy
ČSN EN 50633ČSN EN 50633 Tato evropská norma platí pro systémy elektrických ochran, používaných v AC a DC trakčních soustavách. Tato norma zavádí zásady pro drážní specifické ochrany, popisuje funk
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50463-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie 
Katalogové číslo:  504664
ČSN EN 50463-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie
ČSN EN 50463-2 ed. 2ČSN EN 50463-2 ed. 2 Tato evropská norma zahrnuje požadavky vztahující se na funkci měření energie (EMF) v systému měření energie (EMS) pro použití na palubě trakčních jednotek
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  510173
ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 Tato část IEC 61851 platí pro napájecí zařízení EV pro napájení elektrických silničních vozidel se jmenovitým napájecím napětím do 1 000 V AC nebo 1
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 50641 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Požadavky na validaci simulačních nástrojů používaných pro návrh trakčních napájecích soustav 
Katalogové číslo:  511042
ČSN EN 50641 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Požadavky na validaci simulačních nástrojů používaných pro návrh trakčních napájecích soustav
ČSN EN 50641ČSN EN 50641 Norma specifikuje požadavky nutné pro přijetí simulačních nástrojů používaných při posuzování návrhu trakčních napájecích soustav s ohledem na TSI Energie a lze ji použít p
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61851-22 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla 
Katalogové číslo:  65815
ČSN EN 61851-22 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla
ČSN EN 61851-22ČSN EN 61851-22 V této normě jsou spolu s Částí 1 uvedeny požadavky na AC nabíjecí stanice elektrického vozidla pro vodivé připojení k elektrickému vozidlu, s AC napájecími napětím
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50329 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory 
Katalogové číslo:  68455
ČSN EN 50329 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory
ČSN EN 50329ČSN EN 50329 Tato norma zahrnuje specifické charakteristiky trakčních transformátorů, které se používají v trakčních napájecích stanicích nebo podél trati pro napájení střídavých a st
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50123-3 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení 
Katalogové číslo:  67915
ČSN EN 50123-3 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení
ČSN EN 50123-3 ed. 2ČSN EN 50123-3 ed. 2 Tato norma specifikuje požadavky na odpojovače, odpínače a uzemňovače na stejnosměrný proud pro použití ve vnitřních pevných drážních zařízeních trakčních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50123-7-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu 
Katalogové číslo:  67918
ČSN EN 50123-7-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu
ČSN EN 50123-7-2 ed. 2ČSN EN 50123-7-2 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky na oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu používaná v drážních zařízeních na stejnosměrný proud,
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60077-5 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí 
Katalogové číslo:  69963
ČSN EN 60077-5 - Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí
ČSN EN 60077-5ČSN EN 60077-5 Účelem této části IEC 60077-5 je uvedení dodatečných nebo upravených pravidel pro pojistky vysokého napětí k pravidlům předepsaným v IEC 60077-2. Pojistky vysokého na
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50162 - Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav 
Katalogové číslo:  72514
ČSN EN 50162 - Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav
ČSN EN 50162ČSN EN 50162 Norma se zabývá korozí způsobenou bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav a jejich účinky na kovové konstrukce uložené v zemi a ve vodě. Norma popisuje způso
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50122-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav 
Katalogové číslo:  88721
ČSN EN 50122-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav
ČSN EN 50122-2 ed. 2ČSN EN 50122-2 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky vztahující se na ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, které vznikají při provozování DC trakčních sousta
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat