Sponzorovaný odkaz

3470 Zkoušení vodičů a kabelů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60811-409 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí 
Katalogové číslo:  91957
ČSN EN 60811-409 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí
ČSN EN 60811-409ČSN EN 60811-409 Tato norma specifikuje zkušební postup pro měření úbytku hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60811-501 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí 
Katalogové číslo:  91961
ČSN EN 60811-501 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí
ČSN EN 60811-501ČSN EN 60811-501 Tato norma specifikuje zkušební postupy pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60811-507 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě 
Katalogové číslo:  91967
ČSN EN 60811-507 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě
ČSN EN 60811-507ČSN EN 60811-507 Tato norma popisuje zkoušku poměrného prodloužení při tepelném a mechanickém zatížení, pro běžně používané sesítěné směsi pro izolační a plášťové materiály elektric
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60811-512 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě 
Katalogové číslo:  91972
ČSN EN 60811-512 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě
ČSN EN 60811-512ČSN EN 60811-512 Tato norma popisuje zkoušku pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě. Tato zkušební metoda je určena speciálně pro polyethy
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60811-606 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  91979
ČSN EN 60811-606 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty
ČSN EN 60811-606ČSN EN 60811-606 Tato norma popisuje zkušební metody stanovení hustoty pro většinu běžně používaných typů izolačních a plášťových směsí (sesítěné, PVC, PE, PP, atp.).
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60811-302 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C 
Katalogové číslo:  91948
ČSN EN 60811-302 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C
ČSN EN 60811-302ČSN EN 60811-302 Tato norma specifikuje zkušební postup pro měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60811-402 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou 
Katalogové číslo:  91950
ČSN EN 60811-402 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou
ČSN EN 60811-402ČSN EN 60811-402 Tato norma popisuje zkoušky nasákavosti pro běžně používané nesíťované a termoplastické směsi pro izolační a plášťové materiály.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60811-407 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí 
Katalogové číslo:  91955
ČSN EN 60811-407 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí
ČSN EN 60811-407ČSN EN 60811-407 Tato norma specifikuje zkušební postup pro měření přírůstku hmotnosti polyetylénových a polypropylénových směsí.
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7010-82 - Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody 
Katalogové číslo:  82814
ČSN 34 7010-82 - Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody
ČSN 34 7010-82ČSN 34 7010-82 Tato norma soustřeďuje a specifikuje zkušební metody pro zkoušení elektrických kabelů s polymerovou izolací pro jmenovitá napětí do 0,6/1 kV, určených pro distribuční s
Cena:  1 320,- Kč
ČSN 34 7006 ed. 2 - Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací 
Katalogové číslo:  76236
ČSN 34 7006 ed. 2 - Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací
ČSN 34 7006 ed. 2ČSN 34 7006 ed. 2 Norma zahrnuje převzetí překladem harmonizační dokument HD 629.1 S1:2005.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50363-10-1 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-1: Smíšené plášťové směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC) 
Katalogové číslo:  76548
ČSN EN 50363-10-1 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-1: Smíšené plášťové směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC)
ČSN EN 50363-10-1ČSN EN 50363-10-1 Evropská norma EN 50363 obsahuje, ve svých různých částech, požadavky na izolační, plášťové a povrchové materiály, které jsou používány pro harmonizované kabely n
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50363-4-2 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi 
Katalogové číslo:  76544
ČSN EN 50363-4-2 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi
ČSN EN 50363-4-2ČSN EN 50363-4-2 Evropská norma EN 50363 obsahuje, ve svých různých částech, požadavky na izolační, plášťové a povrchové materiály, které jsou používány pro harmonizované kabely níz
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61238-1 - Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Um = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky 
Katalogové číslo:  69514
ČSN EN 61238-1 - Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Um = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky
ČSN EN 61238-1ČSN EN 61238-1 Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 61238-1:2003. Norma platí pro mechanické a tlakové konektory pro silové kabely uložené v zemi nebo pro kabely ins
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60230 ZMĚNA Z1 - Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství 
Katalogové číslo:  505797
ČSN EN 60230 ZMĚNA Z1 - Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství
ČSN EN 60230 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 50620 - Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla 
Katalogové číslo:  503568
ČSN EN 50620 - Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla
ČSN EN 50620ČSN EN 50620 Tato norma specifikuje konstrukce, rozměry a zkušební požadavky na bezhalogenové kabely s vytlačovanou izolací a pláštěm, se jmenovitým napětím do 450/750 V včetně, pro f
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50363-0 ed. 2 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod 
Katalogové číslo:  90012
ČSN EN 50363-0 ed. 2 - Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod
ČSN EN 50363-0 ed. 2ČSN EN 50363-0 ed. 2 EN 50363 obsahuje, ve svých různých částech, požadavky na izolační, plášťové a povrchové materiály, které jsou používány pro harmonizované kabely nízkého
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60885-3 ed. 2 - Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů 
Katalogové číslo:  99258
ČSN EN 60885-3 ed. 2 - Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů
ČSN EN 60885-3 ed. 2ČSN EN 60885-3 ed. 2 Tato část IEC 60885 specifikuje měřicí metody pro měření částečných výbojů (PD měření) na výrobních délkách výtlačně lisovaných kabelů, ovšem neobsahuje měř
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62230 - Elektrické kabely - Průběžná zkouška napětím 
Katalogové číslo:  80858
ČSN EN 62230 - Elektrické kabely - Průběžná zkouška napětím
ČSN EN 62230ČSN EN 62230 Metoda zkoušky průběžným napětím uvedená v této normě je určena pro detekci vad v izolaci nebo ve vrstvách plášťů elektrických kabelů. U jednožilových kabelů, které nemají
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62153-4-2 - Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek 
Katalogové číslo:  70990
ČSN EN 62153-4-2 - Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek
ČSN EN 62153-4-2ČSN EN 62153-4-2 Tato norma popisuje zkušební metodu injekčních svorek, která určuje útlum stínění koaxiálních kabelů a stykový útlum symetrických stíněných nebo nestíněných datov
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60811-100 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 100: Obecně 
Katalogové číslo:  91933
ČSN EN 60811-100 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 100: Obecně
ČSN EN 60811-100ČSN EN 60811-100 Tato norma popisuje obecné požadavky a úvahy, které jsou použitelné pro všechny zkušební metody uvedené v jednotlivých částech souboru norem, není-li uvedeno jinak.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60811-504 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 504: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě 
Katalogové číslo:  91964
ČSN EN 60811-504 - Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 504: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě
ČSN EN 60811-504ČSN EN 60811-504 Tato norma popisuje zkoušku ohybem při nízké teplotě, pro běžně používané vytlačované směsi pro izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat