Sponzorovaný odkaz

3476 Silové kabely

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 34 7660-3B - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, s kovovým pancířem nebo bez kovového pancíře, se stínicí mezivrstvou nebo bez stínicí mezivrstvy 
Katalogové číslo:  50185
ČSN 34 7660-3B - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, s kovovým pancířem nebo bez kovového pancíře, se stínicí mezivrstvou nebo bez stínicí mezivrstvy
ČSN 34 7660-3BČSN 34 7660-3B Tato norma určuje požadavky na rozměry jednožilových a vícežilových kabelů s PVC izolací a s pláštěm z PVC, které jsou odolné proti šíření požáru.Maximální trvalá tep
Cena:  358,- Kč
ČSN 34 7659-5N - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5N: Kabely bez koncentrického jádra (Typ 5N) 
Katalogové číslo:  21342
ČSN 34 7659-5N - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5N: Kabely bez koncentrického jádra (Typ 5N)
ČSN 34 7659-5NČSN 34 7659-5N Tato norma určuje konstrukci, rozměry a požadavky na zkoušky nepancéřovaných silových kabelů s XLPE izolací a s hliníkovými jádry v jednožilových kabelech nebo s mědě
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7660-4A - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4A: Kabely s měděnými nebo hliníkovými plnými nebo lanovanými jádry 
Katalogové číslo:  52909
ČSN 34 7660-4A - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4A: Kabely s měděnými nebo hliníkovými plnými nebo lanovanými jádry
ČSN 34 7660-4AČSN 34 7660-4A Tato norma určuje požadavky na rozměry jednožilových a čtyřžilových kabelů se zesítěnou polyethylénovou izolací a s pláštěm z PVC, odolných proti šíření požáru.
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7659-3L - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3L: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L) 
Katalogové číslo:  69435
ČSN 34 7659-3L - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3L: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L)
ČSN 34 7659-3LČSN 34 7659-3L Norma zahrnuje převzetí překladem změnu HD 603.3L S1/A2:2003. Změna nahrazuje normu ČSN 34 7659-3L z roku 1996 a její změnu z října 1999. V normě se doplňují požadavk
Cena:  347,- Kč
ČSN 34 7616-4C2 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C2: Stíněné kabely s lanovanými jádry pro jmenovité napětí 150/250 V 
Katalogové číslo:  78355
ČSN 34 7616-4C2 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C2: Stíněné kabely s lanovanými jádry pro jmenovité napětí 150/250 V
ČSN 34 7616-4C2ČSN 34 7616-4C2 Tato norma určuje požadavky a rozměry vícežilových a vícepárových kabelů s PVC izolací a PVC pláštěm, které mají zvýšenou odolnost vůči ohni podle EN 60332-1-2. Tat
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7616-3A1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A1: Vícežilový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm 
Katalogové číslo:  77790
ČSN 34 7616-3A1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A1: Vícežilový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm
ČSN 34 7616-3A1ČSN 34 7616-3A1 Tato norma určuje požadavky a rozměry pro vícežilové kabely s PVC izolací a pláštěm z PVC. Tyto kabely jsou pro použití v zemi do vlhka a zároveň odolávají vyšším hla
Cena:  171,- Kč
ČSN 34 7616-5F1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm 
Katalogové číslo:  78549
ČSN 34 7616-5F1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm
ČSN 34 7616-5F1ČSN 34 7616-5F1 Tato norma zahrnuje kabely, které jsou plně ve shodě s HD 604, Část 4, Oddíl D, kapitoly 3 a 4.1, omezené na kabely s průřezem jádra 1,5 mm2 a 2,5 mm2 až do 61 žil vč
Cena:  73,- Kč
ČSN 34 7616-5G1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G1: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací a pláštěm z PVC a s kovovým stíněním 
Katalogové číslo:  78551
ČSN 34 7616-5G1 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G1: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací a pláštěm z PVC a s kovovým stíněním
ČSN 34 7616-5G1ČSN 34 7616-5G1 Tato norma určuje požadavky a rozměry pro kabely v párech, trojkách a čtyřkách s PVC izolací a pláštěm z PVC, které mají zvýšenou odolnost vůči šíření požáru podle HD
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7616-7B2 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl B2: Vícežilové kabely 750 V s kovovým obalem 
Katalogové číslo:  78392
ČSN 34 7616-7B2 - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl B2: Vícežilové kabely 750 V s kovovým obalem
ČSN 34 7616-7B2ČSN 34 7616-7B2 Tento oddíl určuje požadavky a rozměry pro vícežilové kabely, jejichž konstrukce obsahuje bezhalogenové materiály se zpomaleným šířením plamene. Předmětné kabely js
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7616-7M - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl M: Vícežilové kabely s izolací EPR nebo XLPE a s pláštěm ZH a vícepárové kabely s polyethylenovou izolací a s pláštěm ZH 
Katalogové číslo:  78647
ČSN 34 7616-7M - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl M: Vícežilové kabely s izolací EPR nebo XLPE a s pláštěm ZH a vícepárové kabely s polyethylenovou izolací a s pláštěm ZH
ČSN 34 7616-7MČSN 34 7616-7M Tento oddíl určuje požadavky a rozměry pro vícežilové a vícepárové kabely s izolací XLPE, EPR nebo polyethylenovou a s pláštěm z polyolefinové směsi se sníženým šířením
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7616-7G - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry, s kovovým stíněním a s bezhalogenovými celonekovovými součástmi 
Katalogové číslo:  78527
ČSN 34 7616-7G - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry, s kovovým stíněním a s bezhalogenovými celonekovovými součástmi
ČSN 34 7616-7GČSN 34 7616-7G Tento oddíl určuje požadavky a rozměry pro bezhalogenové kabely v párech, trojkách a čtyřkách se sníženým šířením požáru podle HD 405.1, HD 405.3 a HD 605, článek 4.1
Cena:  347,- Kč
ČSN 34 7660-4G - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4G: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované 
Katalogové číslo:  75690
ČSN 34 7660-4G - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4G: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované
ČSN 34 7660-4GČSN 34 7660-4G Norma zahrnuje převzetí překladem nový Oddíl 4G harmonizačního dokumentu HD 604.1 S1:1994/A3:2005.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50397-3 - Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 3: Návod na použití 
Katalogové číslo:  87495
ČSN EN 50397-3 - Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 3: Návod na použití
ČSN EN 50397-3ČSN EN 50397-3 Tato norma poskytuje všeobecná doporučení pro výběr, skladování, transport a instalaci izolovaných vodičů a jejich příslušenství specifikovaných v Části 1 a 2.
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7616-7K - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl K: Vícežilové a vícepárové kabely 150 V s kovovým obalem a bez kovového obalu 
Katalogové číslo:  78575
ČSN 34 7616-7K - Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl K: Vícežilové a vícepárové kabely 150 V s kovovým obalem a bez kovového obalu
ČSN 34 7616-7KČSN 34 7616-7K Tato norma určuje požadavky a rozměry pro vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely s polyethylenovou izolací a termoplastickým pláštěm se společným stíněním nebo be
Cena:  171,- Kč
ČSN 34 7660-5F - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5F: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry buď plné nebo lanované 
Katalogové číslo:  61655
ČSN 34 7660-5F - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5F: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry buď plné nebo lanované
ČSN 34 7660-5FČSN 34 7660-5F Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 604-5F S1:1994.
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7614-4G - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4G: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4G-1) 
Katalogové číslo:  60643
ČSN 34 7614-4G - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4G: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4G-1)
ČSN 34 7614-4GČSN 34 7614-4G Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.4G S1:1996. Stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro svazkové žíly pro venkovní distribu
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7614-6B - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U(Um) : 0,6/1(1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1) 
Katalogové číslo:  61088
ČSN 34 7614-6B - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U(Um) : 0,6/1(1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1)
ČSN 34 7614-6BČSN 34 7614-6B Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626-6B S1:1996. Stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro svazkové žíly pro venkovní distribu
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7614-2 - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody 
Katalogové číslo:  59813
ČSN 34 7614-2 - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody
ČSN 34 7614-2ČSN 34 7614-2 Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.2 S1:1996. Porovnává a předepisuje zkušební metody, které jsou používané pro zkoušení elektrických kabel
Cena:  446,- Kč
ČSN 34 7614-4E - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1) 
Katalogové číslo:  59812
ČSN 34 7614-4E - Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1)
ČSN 34 7614-4EČSN 34 7614-4E Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.4E S1:1996. Stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro svazkové žíly pro provoz a stavbu v
Cena:  171,- Kč
ČSN 34 7660-5D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a stíněním 
Katalogové číslo:  58468
ČSN 34 7660-5D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a stíněním
ČSN 34 7660-5DČSN 34 7660-5D Tato norma určuje požadavky na rozměry jednožilových a vícežilových kabelů, konstruovaných z bezhalogenových materiálů, které jsou odolné proti šíření požáru. Pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50305 - Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  67377
ČSN EN 50305 - Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody
ČSN EN 50305ČSN EN 50305 Norma zahrnuje identický překlad EN 50305:2002. Norma předepisuje speciální zkušební metody pro kabely a jejich základní izolační a plášťové materiály, které se používají
Cena:  446,- Kč
ČSN 34 7660-4D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním 
Katalogové číslo:  67823
ČSN 34 7660-4D - Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním
ČSN 34 7660-4DČSN 34 7660-4D Tato změna A2 udává požadavky týkající se specifikace, výroby, zkoušek výběru, použití a údržby silových kabelů 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním p
Cena:  358,- Kč
ČSN 34 7659-5P - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5P: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5P) 
Katalogové číslo:  69594
ČSN 34 7659-5P - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5P: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5P)
ČSN 34 7659-5PČSN 34 7659-5P Norma zahrnuje převzetí překladem změnu HD 603.5P S1/A2:2003. Změna nahrazuje normu ČSN 34 7659-5P z roku 1997. V normě se doplňují požadavky na průřezy na konstrukce
Cena:  347,- Kč
ČSN 34 7660-4C - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4C: Kabely s kruhovými měděnými jádry, bez stínění 
Katalogové číslo:  55493
ČSN 34 7660-4C - Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4C: Kabely s kruhovými měděnými jádry, bez stínění
ČSN 34 7660-4CČSN 34 7660-4C Norma obsahuje identické znění změny A1 harmonizačního dokumentu HD 604-4C S1/A1:1997. Mění tabulku 3 normy ČSN 34 7660-4C z roku 1999.
Cena:  232,- Kč
ČSN 34 7659-3F - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3F) 
Katalogové číslo:  20102
ČSN 34 7659-3F - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3F)
ČSN 34 7659-3FČSN 34 7659-3F Norma stanovuje konstrukci, rozměry a zkušební požadavky pro silové kabely s PVC izolací a s koncentrickým jádrem nebo bez koncentrického jádra pro jmenovité napětí (
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat