Sponzorovaný odkaz

3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60450 - Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů 
Katalogové číslo:  71878
ČSN EN 60450 - Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů
ČSN EN 60450ČSN EN 60450 Tato norma popisuje normalizovanou metodu pro stanovení průměrného viskozimetrického polymeračního stupně ( ) nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60216-4-3 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece 
Katalogové číslo:  61664
ČSN EN 60216-4-3 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece
ČSN EN 60216-4-3ČSN EN 60216-4-3 Tato část normy obsahuje minimální požadavky na ventilované a vyhřívané vícekomorové pece používané pro vyhodnocování vlastností tepelné odolnosti elektroizolačn
Cena:  232,- Kč
ČSN CLC/TR 61340-5-2 - Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod 
Katalogové číslo:  82262
ČSN CLC/TR 61340-5-2 - Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod
ČSN CLC/TR 61340-5-2ČSN CLC/TR 61340-5-2 Dokument ČSN CLC/TR 61340-5-2:2008 je uživatelským návodem pro jednotlivce a organizace, které jsou vystaveny problémům s potlačováním elektrostatického výb
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60216-8 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů 
Katalogové číslo:  94271
ČSN EN 60216-8 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů
ČSN EN 60216-8ČSN EN 60216-8 Tato norma specifikuje metody hodnocení stárnutí elektroizolačních materiálů a zjednodušuje metody zjišťování charakteristik tepelné odolnosti (TI - teplotní index, RTI
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62631-1 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  90088
ČSN EN 62631-1 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 1: Obecně
ČSN EN 62631-1ČSN EN 62631-1 Tato norma poskytuje obecný návod pro stanovení dielektrických a izolačních vlastností pevných elektroizolačních materiálů.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60544-5 ed. 2 - Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu 
Katalogové číslo:  91241
ČSN EN 60544-5 ed. 2 - Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu
ČSN EN 60544-5 ed. 2ČSN EN 60544-5 ed. 2 Tato norma zahrnuje metody hodnocení stárnutí, které mohou být použity na komponenty z polymerních materiálů (např. kabelové izolace a pláště, těsnění z ela
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62631-2-1 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody 
Katalogové číslo:  505168
ČSN EN IEC 62631-2-1 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody
ČSN EN IEC 62631-2-1ČSN EN IEC 62631-2-1 This part of IEC 62631 describes test methods for the determination of permittivity and dissipation factor properties of solid insulating materials (AC me
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62631-3-1 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody 
Katalogové číslo:  500510
ČSN EN 62631-3-1 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody
ČSN EN 62631-3-1ČSN EN 62631-3-1 This part of IEC 62631 covers a method of test for the determination of volume resistance and volume resistivity of electrical insulation materials by applying a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62631-3-2 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita 
Katalogové číslo:  500028
ČSN EN 62631-3-2 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita
ČSN EN 62631-3-2ČSN EN 62631-3-2 This part of IEC 62631 covers methods of test for the determination of surface resistance and surface resistivity of electrical insulation materials by applying D
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 - Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  501630
ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 - Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky
ČSN EN 61340-5-1 ed. 3ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 Tato část IEC 61340 se vztahuje na výrobu, zpracování, sestavování, instalování, balení, opatření štítky, provádění servisu, zkoušení, kontrolování, pře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62631-3-4 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-4: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita při zvýšených teplotách 
Katalogové číslo:  507861
ČSN EN IEC 62631-3-4 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-4: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita při zvýšených teplotách
ČSN EN IEC 62631-3-4ČSN EN IEC 62631-3-4 This part of IEC 62631 covers procedures for the determination of insulation resistance and volume resistivity of insulating materials by applying DC-volt
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62631-3-11 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky 
Katalogové číslo:  504937
ČSN EN IEC 62631-3-11 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky
ČSN EN IEC 62631-3-11ČSN EN IEC 62631-3-11 This part of IEC 62631 covers a method of test for the determination of volume resistance and volume resistivity of electrical insulation materials by a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 - Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv 
Katalogové číslo:  505782
ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 - Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv
ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 Tato norma popisuje zkušební metodu pro stanovení elektrické rezistance obuvi (polobotkové, pantoflové, kotníkové) používané pro potlačování ele
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61340-4-8 - Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky 
Katalogové číslo:  98202
ČSN EN 61340-4-8 - Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky
ČSN EN 61340-4-8ČSN EN 61340-4-8 Tato část IEC 61340 popisuje metodu zkoušení pro vyhodnocení funkce sáčků pro odstínění elektrostatického výboje, které jsou zkoušeny podle požadavků IEC 61340-5-3.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60216-1 ed. 2 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky 
Katalogové číslo:  94269
ČSN EN 60216-1 ed. 2 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky
ČSN EN 60216-1 ed. 2ČSN EN 60216-1 ed. 2 Tato norma specifikuje obecné podmínky stárnutí a používané postupy pro odvozování charakteristik tepelné odolnosti a dává návod k používání podrobných inst
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60544-1 ed. 2 - Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie 
Katalogové číslo:  94991
ČSN EN 60544-1 ed. 2 - Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie
ČSN EN 60544-1 ed. 2ČSN EN 60544-1 ed. 2 Tato norma stanovuje termíny a definice z oblasti dozimetrie, popis změn v elektroizolačních materiálech v důsledku působení ionizujícího záření a metodami
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60544-2 - Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozařování a zkoušky 
Katalogové číslo:  92565
ČSN EN 60544-2 - Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozařování a zkoušky
ČSN EN 60544-2ČSN EN 60544-2 Norma se zabývá zkoušením elektroizolačních materiálů pro použití v prostředí ionizujícího záření. Účelem je mít při návrhu zařízení pracujícího v prostředí ionizujícíh
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 - Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM) 
Katalogové číslo:  79456
ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 - Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)
ČSN EN 61340-3-2 ed. 2ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 Tato norma popisuje časové průběhy proudu výboje, který je použit pro simulaci strojového modelu (MM) elektrostatických výbojů (ESD) a základní požadavk
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60587 - Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi 
Katalogové číslo:  80307
ČSN EN 60587 - Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi
ČSN EN 60587ČSN EN 60587 Tato norma popisuje dvě zkušební metody hodnocení elektroizolačních materiálů pro použití ve ztížených podmínkách prostředí při průmyslových kmitočtech (od 45 Hz do 65 Hz)
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60216-2 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek 
Katalogové číslo:  75626
ČSN EN 60216-2 - Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek
ČSN EN 60216-2ČSN EN 60216-2 Norma je součástí souboru norem ČSN EN 60216, který se zabývá hodnocením dlouhodobé tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů. V této části je uveden návod pro volb
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60212 - Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů 
Katalogové číslo:  89118
ČSN EN 60212 - Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů
ČSN EN 60212ČSN EN 60212 Tato mezinárodní norma udává základní podmínky, tj. expoziční dobu, teplotu, vlhkost prostředí a ponor do kapaliny, které se používají při zkouškách pevných elektroizolač
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60112 - Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům 
Katalogové číslo:  69015
ČSN EN 60112 - Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům
ČSN EN 60112ČSN EN 60112 Norma stanoví metodu zkoušení pro určení zkušebních a porovnívacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům na vzorcích odebraných z dílů zaří
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60343 - Doporučené zkušební metody pro stanovení relativní odolnosti izolačních materiálů vůči průrazu povrchovými výboji (IEC 343:1991) 
Katalogové číslo:  18571
ČSN EN 60343 - Doporučené zkušební metody pro stanovení relativní odolnosti izolačních materiálů vůči průrazu povrchovými výboji (IEC 343:1991)
ČSN EN 60343ČSN EN 60343 Předmětem této normy jsou zkoušky trvanlivosti povrchovým výbojem. Je určena ke zjištění relativní odolnosti tuhých izolačních materiálů proti průrazu, jestliže jsou vys
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC/TR 61340-1 ZMĚNA A1 - Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření 
Katalogové číslo:  511590
ČSN IEC/TR 61340-1 ZMĚNA A1 - Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření
ČSN IEC/TR 61340-1 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN IEC 60112 ed. 2 - Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům 
Katalogové číslo:  512864
ČSN EN IEC 60112 ed. 2 - Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům
ČSN EN IEC 60112 ed. 2ČSN EN IEC 60112 ed. 2 Tato norma stanovuje metodu zkoušení s použitím střídavých napětí pro určení zkušebních a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů p
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat