Sponzorovaný odkaz

3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50618 - Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy 
Katalogové číslo:  98447
ČSN EN 50618 - Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy
ČSN EN 50618ČSN EN 50618 Tato evropská norma specifikuje kabely pro použití ve fotovoltaických (PV) systémech, zejména na DC straně elektrické instalace.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60332-2-2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen 
Katalogové číslo:  72948
ČSN EN 60332-2-2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen
ČSN EN 60332-2-2ČSN EN 60332-2-2 Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 60332-2-2:2004. Tato norma nahrazuje ČSN EN 50265-2-2:1999.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62420 - Koncentrické lanované venkovní elektrické vodiče obsahující jednu nebo více vrstev 
Katalogové číslo:  82844
ČSN EN 62420 - Koncentrické lanované venkovní elektrické vodiče obsahující jednu nebo více vrstev
ČSN EN 62420ČSN EN 62420 Tato norma definuje elektrické a mechanické vlastnosti koncentrických lanovaných venkovních elektrických vodičů, které obsahují jednu nebo více samonosných vrstev z hliníku
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení 
Katalogové číslo:  507293
ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení
ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 Tato norma stanovuje zkušební metody pro posouzení vertikálního šíření plamene na svislém svazku vodičů nebo kabelů, elektrických nebo optický
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A 
Katalogové číslo:  507289
ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A
ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 Tato norma specifikuje zkušební metodu pro kategorii A pro posouzení vertikálního šíření plamene na svislém svazku vodičů nebo kabelů, elektri
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50577 - Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace) 
Katalogové číslo:  500886
ČSN EN 50577 - Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace)
ČSN EN 50577ČSN EN 50577 Norma popisuje zkoušku, jejíž účelem je vyhodnotit schopnost elektrických kabelů zachovat celistvost elektrického obvodu v průběhu definovaného času při vystavení účinku oh
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50200 ed. 3 - Zkušební metoda požární odolnosti pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech 
Katalogové číslo:  500395
ČSN EN 50200 ed. 3 - Zkušební metoda požární odolnosti pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech
ČSN EN 50200 ed. 3ČSN EN 50200 ed. 3 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro kabely vykazující vlastní požární odolnost a určené pro použití v nouzových obvodech pro výstražné, osvětlov
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50655-1 - Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi 
Katalogové číslo:  505600
ČSN EN 50655-1 - Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi
ČSN EN 50655-1ČSN EN 50655-1 Tato norma specifikuje zkušební metody a požadavky na identifikaci (definované v 3.9) volně rozpustných polymerovatelných reagujících pryskyřičných směsí, určených k po
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50575 - Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň 
Katalogové číslo:  97920
ČSN EN 50575 - Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň
ČSN EN 50575ČSN EN 50575 Tato evropská norma specifikuje požadavky vlastnosti reakce na oheň, zkušební a hodnotící metody pro elektrické kabely používané pro dodávku elektrické energie a pro kontro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60754-1 - Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku 
Katalogové číslo:  96421
ČSN EN 60754-1 - Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku
ČSN EN 60754-1ČSN EN 60754-1 Tato norma poskytuje metodu pro stanovení množství halogenovodíků vznikajících při hoření komponentů kabelů tak, aby limity mohli být schváleny pro specifikace kabelů.
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 60331-11 - Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C 
Katalogové číslo:  62922
ČSN IEC 60331-11 - Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C
ČSN IEC 60331-11ČSN IEC 60331-11 Tato norma specifikuje zkušební zařízení, které má být použito pro zkoušení kabelů, u kterých se vyžaduje celistvost obvodu při vystavení účinkům samostatného pl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C 
Katalogové číslo:  507285
ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C
ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 Tato norma specifikuje zkušební metodu pro kategorii C pro posouzení vertikálního šíření plamene na svislém svazku vodičů nebo kabelů, elektri
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D 
Katalogové číslo:  507283
ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D
ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 Tato norma specifikuje zkušební metodu pro kategorii D pro posouzení vertikálního šíření plamene na svislém svazku vodičů nebo kabelů, elektri
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50497 - Doporučená zkušební metoda pro stanovení vypocování změkčovadla z PVC izolace a pláště kabelů 
Katalogové číslo:  81244
ČSN EN 50497 - Doporučená zkušební metoda pro stanovení vypocování změkčovadla z PVC izolace a pláště kabelů
ČSN EN 50497ČSN EN 50497 Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 50497:2007. Zkušební metoda popsaná v této normě ukazuje, pomocí zrychlené zkoušky, samostatné vypocování změkčovadla
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 60331-21 - Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně 
Katalogové číslo:  62923
ČSN IEC 60331-21 - Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně
ČSN IEC 60331-21ČSN IEC 60331-21 Tato norma specifikuje zkušební postup a uvádí požadavky na provedení, včetně doporučené doby přiložení plamene pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV vč
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50399 - Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky 
Katalogové číslo:  89939
ČSN EN 50399 - Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky
ČSN EN 50399ČSN EN 50399 Tato norma specifikuje zkušební zařízení a postup zkoušky pro stanovení reakce kabelů na oheň, aby bylo možné je klasifikovat podle požadavků Nařízení Evropské komise 89/10
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60754-2 - Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity 
Katalogové číslo:  96426
ČSN EN 60754-2 - Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity
ČSN EN 60754-2ČSN EN 60754-2 Tato norma poskytuje metodu pro určení acidity (měřením pH) a konduktivity vodného roztoku plynů vznikajících při hoření komponentů kabelů tak, aby limity mohli být sch
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60754-3 - Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 3: Měření nízké úrovně obsahu halogenů iontovou chromatografií 
Katalogové číslo:  509587
ČSN EN IEC 60754-3 - Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 3: Měření nízké úrovně obsahu halogenů iontovou chromatografií
ČSN EN IEC 60754-3ČSN EN IEC 60754-3 Tato část IEC 60754 specifikuje zařízení a postup pro měření množství halogenů vznikajících při hoření materiálů odebraných z konstrukcí elektrických kabelů neb
Cena:  347,- Kč
ČSN CLC/TS 50576 - Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň 
Katalogové číslo:  502832
ČSN CLC/TS 50576 - Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN CLC/TS 50576ČSN CLC/TS 50576 Tato technická specifikace poskytuje návod na postup a pravidla pro rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek prováděných podle zkušebních metod uvedených v EN 50399, EN
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50655-3 - Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro nízké a střední napětí až do 20,8/36 (42) kV 
Katalogové číslo:  505605
ČSN EN 50655-3 - Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro nízké a střední napětí až do 20,8/36 (42) kV
ČSN EN 50655-3ČSN EN 50655-3 Tato norma specifikuje zkušební metody a požadavky na identifikaci (definované v 3.11) smrštitelných komponentů za studena, určených k použití pro elektrickou izolaci a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B 
Katalogové číslo:  507287
ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B
ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 Tato norma specifikuje zkušební metodu pro kategorii B pro posouzení vertikálního šíření plamene na svislém svazku vodičů nebo kabelů, elektri
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60332-1-2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen 
Katalogové číslo:  72950
ČSN EN 60332-1-2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen
ČSN EN 60332-1-2ČSN EN 60332-1-2 Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 60332-1-2:2004. Tato norma nahrazuje ČSN EN 50265-2-1 z roku 1999.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60332-1-1 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení 
Katalogové číslo:  72945
ČSN EN 60332-1-1 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení
ČSN EN 60332-1-1ČSN EN 60332-1-1 Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 60332-1-1:2004. Tato norma nahrazuje částečně ČSN EN 50265-1 z roku 1999.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat