Sponzorovaný odkaz

3413 Zvláštní elektrická zařízení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62305-1 ed. 2 OPRAVA 1 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 
Katalogové číslo:  502184
ČSN EN 62305-1 ed. 2 OPRAVA 1 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
ČSN EN 62305-1 ed. 2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 61643-311 ed. 2 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT) 
Katalogové číslo:  94089
ČSN EN 61643-311 ed. 2 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT)
ČSN EN 61643-311 ed. 2ČSN EN 61643-311 ed. 2 Tato část IEC 61643 se vztahuje na plynové bleskojistky (GDT) použité pro přepěťové ochrany v telekomunikačních zařízeních, signalizačních a energetic
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61643-21 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody 
Katalogové číslo:  64169
ČSN EN 61643-21 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody
ČSN EN 61643-21ČSN EN 61643-21 Účelem této mezinárodní normy je stanovit požadavky na zařízení pro ochrany před přepětím (SPD) používaných v telekomunikačních systémech a systémech pro přenos sig
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61643-341 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS) 
Katalogové číslo:  65926
ČSN EN 61643-341 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)
ČSN EN 61643-341ČSN EN 61643-341 Tato Část IEC 61643 je norma specifikující zkoušky tyristorových přepěťových supresorových (TSS) součástek navržených pro omezení přepětí a svedení impulzních p
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV) 
Katalogové číslo:  505794
ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV)
ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2 Tato část souboru norem je zkušební specifikací pro varistory z oxidů kovů (MOV), které se používají pro aplikace až do 1 000 V AC nebo 1 500 V
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 62858 ed. 2 - Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy 
Katalogové číslo:  509542
ČSN EN IEC 62858 ed. 2 - Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy
ČSN EN IEC 62858 ed. 2ČSN EN IEC 62858 ed. 2 This document introduces and discusses all necessary measures to make reliable and homogeneous the values of ground flash density, NG and ground strike
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV) 
Katalogové číslo:  511724
ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV)
ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3 Tato část souboru norem IEC 61643 je zkušební specifikací pro varistory z oxidů kovů (MOV), které se používají pro aplikace až do 1 000 V AC neb
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61643-351 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích 
Katalogové číslo:  502495
ČSN EN 61643-351 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích
ČSN EN 61643-351ČSN EN 61643-351 Surge isolation transformers (SITs) are used for signal transformer applications with signal levels up to 400 V peak to peak. SITs are transformers, with or without
Cena:  358,- Kč
ČSN 34 1382 - Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků 
Katalogové číslo:  32276
ČSN 34 1382 - Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků
ČSN 34 1382ČSN 34 1382 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5873-87 5873-87. Norma obsahuje v úvodu a v pěti dalších (vyjmenovaných) článcích údaje, které norma RVHP neobsahuje. Tyto doplněné ú
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50468 - Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku 
Katalogové číslo:  84648
ČSN EN 50468 - Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku
ČSN EN 50468ČSN EN 50468 Tato evropská norma specifikuje minimální úroveň odolnosti zařízení, které obsahuje telekomunikační vstup(y)/výstup(y) z pohledu přepětí a nadproudů. Tato evropská norma
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50107-2 - Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu 
Katalogové číslo:  74816
ČSN EN 50107-2 - Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu
ČSN EN 50107-2ČSN EN 50107-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu určené k ochraně obvodů svíticích trubic provozovaných s t
Cena:  232,- Kč
ČSN CLC/TS 50544 - Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy - Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí 
Katalogové číslo:  92673
ČSN CLC/TS 50544 - Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy - Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí
ČSN CLC/TS 50544ČSN CLC/TS 50544 Tato technická specifikace se zabývá nelineárními bezjiskřišťovými omezovači přepětí (svodiče na bázi oxidu kovů) navržené pro omezení napěťových rázů v DC trakčníc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62305-4 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 
Katalogové číslo:  88812
ČSN EN 62305-4 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
ČSN EN 62305-4 ed. 2ČSN EN 62305-4 ed. 2 Tato část IEC 62305 obsahuje informace pro návrh, instalaci, revizi, údržbu a zkoušení elektrických a elektronických ochranných systémů (SPM) uvnitř staveb,
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62305-2 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 
Katalogové číslo:  92053
ČSN EN 62305-2 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
ČSN EN 62305-2 ed. 2ČSN EN 62305-2 ed. 2 Údery do stavby nebo připojeného vedení mohou způsobit hmotnou škodu a ohrožení života. Údery v blízkosti stavby nebo vedení stejně jako údery do stavby n
Cena:  655,- Kč
ČSN CLC/TS 50539-22 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny 
Katalogové číslo:  92674
ČSN CLC/TS 50539-22 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny
ČSN CLC/TS 50539-22ČSN CLC/TS 50539-22 Tato technická specifikace se vztahuje na ochranu před přepětím generátorů větrných turbín a systémů větrné energie. Citované normativní dokumenty se týkají
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50107-1 - Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  66789
ČSN EN 50107-1 - Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 50107-1ČSN EN 50107-1 Tato Část 50107 specifikuje všeobecné požadavky a způsob instalace pro zařízení a instalace se svíticími trubicemi, včetně požadavků na elektrické komponenty a instal
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61663-1 - Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely 
Katalogové číslo:  62198
ČSN EN 61663-1 - Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely
ČSN EN 61663-1ČSN EN 61663-1 Tato Část IEC 61663 se týká ochrany před bleskem telekomunikačních vedení v instalacích s optickými kabely. Účelem je omezení počtu možných primárních poruch vznikaj
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS) 
Katalogové číslo:  512038
ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2 - Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)
ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2 Tato část IEC 61643 specifikuje standardní testovací obvody a metody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS). Tyto součásti přepěťové ochran
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 61643-31 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích 
Katalogové číslo:  508533
ČSN EN 61643-31 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích
ČSN EN 61643-31ČSN EN 61643-31 Tato část souboru norem se vztahuje na ochrany před přepětím (SPD), chránící proti účinkům nepřímého a přímého úderu blesku a jiných přechodných přepětí. Tyto přístro
Cena:  545,- Kč
ČSN CLC/TS 50539-12 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací 
Katalogové číslo:  92675
ČSN CLC/TS 50539-12 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací
ČSN CLC/TS 50539-12ČSN CLC/TS 50539-12 Tato technická specifikace se zabývá ochranou PV instalací před přepětím. Zabývá se ochranou PV instalace před přepětím indukovaným přímým a blízkým úderem
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62305-1 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 
Katalogové číslo:  88945
ČSN EN 62305-1 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
ČSN EN 62305-1 ed. 2ČSN EN 62305-1 ed. 2 Tato část IEC 62305 poskytuje obecné principy, které by měly být respektovány při ochraně staveb před bleskem, včetně jejich instalací a obsahu, stejně ja
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50539-11 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích 
Katalogové číslo:  93690
ČSN EN 50539-11 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích
ČSN EN 50539-11ČSN EN 50539-11 Tato evropská norma definuje požadavky a zkoušky pro SPD (zařízení na ochranu proti přepětí) určená k instalaci na stejnosměrné straně fotovoltaických zařízení na o
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 
Katalogové číslo:  88947
ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
ČSN EN 62305-3 ed. 2ČSN EN 62305-3 ed. 2 Tato Část EN 62305 obsahuje požadavky na ochranu staveb před hmotnými škodami pomocí systému ochrany před bleskem (LPS) a pro ochranu před úrazem živých b
Cena:  1 155,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat