Sponzorovaný odkaz

3474 Silové vodiče

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50214 ed. 2 - Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm 
Katalogové číslo:  79162
ČSN EN 50214 ed. 2 - Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm
ČSN EN 50214 ed. 2ČSN EN 50214 ed. 2 Tato norma zahrnuje konstrukci, požadavky a konkrétní zkušební metody pro ploché ohebné kabely s izolací a pláštěm z PVC s jmenovitým napětím Uo/U 300/500 V, p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50334 - Označování žil elektrických kabelů 
Katalogové číslo:  63296
ČSN EN 50334 - Označování žil elektrických kabelů
ČSN EN 50334ČSN EN 50334 Norma obsahuje identické znění evropské normy EN 50334:2001: Označování žil elektrických kabelů
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60702-1 - Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely 
Katalogové číslo:  66019
ČSN EN 60702-1 - Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely
ČSN EN 60702-1ČSN EN 60702-1 Norma obsahuje identické znění IEC 60702-1:2002 : Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V. Část 1: Kabely, která byla schválena CEN
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50525-2-12 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-12: Kabely pro všeobecné použití - Prodlužovací vedení s PVC termoplastickou izolací 
Katalogové číslo:  89739
ČSN EN 50525-2-12 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-12: Kabely pro všeobecné použití - Prodlužovací vedení s PVC termoplastickou izolací
ČSN EN 50525-2-12ČSN EN 50525-2-12 Tato norma je určena pro nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně - Část 2-12 se týká kabelů pro všeobecné použití a stanovuj
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50525-2-51 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-51: Kabely pro všeobecné použití - Oleji odolné ovládací kabely s PVC termoplastickou izolací 
Katalogové číslo:  89757
ČSN EN 50525-2-51 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-51: Kabely pro všeobecné použití - Oleji odolné ovládací kabely s PVC termoplastickou izolací
ČSN EN 50525-2-51ČSN EN 50525-2- 51 Tato norma je určena pro nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně - Část 2-51 se týká kabelů pro všeobecné použití a stanovu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50525-2-71 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-71: Kabely pro všeobecné použití - Ploché pokovené kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací 
Katalogové číslo:  89759
ČSN EN 50525-2-71 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-71: Kabely pro všeobecné použití - Ploché pokovené kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací
ČSN EN 50525-2-71ČSN EN 50525-2-71 Tato norma je určena pro nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně - Část 2-71 se týká kabelů pro všeobecné použití a stanovuj
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50525-2-81 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-81: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěným elastomerovým obalem pro obloukové svařování 
Katalogové číslo:  89763
ČSN EN 50525-2-81 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-81: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěným elastomerovým obalem pro obloukové svařování
ČSN EN 50525-2-81ČSN EN 50525-2- 81 Tato norma je určena pro nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně - Část 2-81 se týká kabelů pro všeobecné použití a stanovu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50395 ZMĚNA A1 - Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí 
Katalogové číslo:  90023
ČSN EN 50395 ZMĚNA A1 - Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí
ČSN EN 50395 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN IEC 60287-3-1 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky 
Katalogové číslo:  508840
ČSN IEC 60287-3-1 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky
ČSN IEC 60287-3-1ČSN IEC 60287-3-1 Tato část IEC 60287-3 platí pro provozní podmínky kabelů v ustáleném stavu pro všechna napětí uložených přímo v zemi, kanálech, žlabech nebo ocelových trubkách, a
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 60287-1-1+A1 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně 
Katalogové číslo:  503439
ČSN IEC 60287-1-1+A1 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně
ČSN IEC 60287-1-1+A1ČSN IEC 60287-1-1+A1 This part of IEC 60287 is applicable to the conditions of steady-state operation of cables at all alternating voltages, and direct voltages up to 5 kV, bu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60702-3 - Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 3: Návod na použití 
Katalogové číslo:  500797
ČSN EN 60702-3 - Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 3: Návod na použití
ČSN EN 60702-3ČSN EN 60702-3 This part of IEC 60702 provides guidance for the safe use of mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V which are specifie
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 287-1-2 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Oddíl 2: Činitele pro výpočet ztrát vířivými proudy v pláštích kabelů uspořádaných ve dvou obvodech uložených vedle sebe 
Katalogové číslo:  59646
ČSN IEC 287-1-2 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Oddíl 2: Činitele pro výpočet ztrát vířivými proudy v pláštích kabelů uspořádaných ve dvou obvodech uložených vedle sebe
ČSN IEC 287-1-2ČSN IEC 287-1-2 Tato norma stanovuje postup výpočtu ztrát způsobených vířivými proudy v kovových pláštích při seskupení jednožilových kabelů ve dvou třífázových obvodech uložených
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50525-1 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  89737
ČSN EN 50525-1 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 50525-1ČSN EN 50525-1 Řada norem ČSN EN 50525 je odvozena z harmonizačních dokumentů HD 21 a HD 22 a je rozdělena do 3 částí: - Část 1: Všeobecné požadavky; - Část 2: Kabely pro všeob
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50525-2-22 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-22: Kabely pro všeobecné použití - Vysoce flexibilní opletené kabely se sesítěnou elastomerovou izolací 
Katalogové číslo:  89748
ČSN EN 50525-2-22 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-22: Kabely pro všeobecné použití - Vysoce flexibilní opletené kabely se sesítěnou elastomerovou izolací
ČSN EN 50525-2-22ČSN EN 50525-2-22 Tato norma je určena pro nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně - Část 2-22 se týká kabelů pro všeobecné použití a stanovuj
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50525-2-21 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely se sesítěnou elastomerovou izolací 
Katalogové číslo:  89741
ČSN EN 50525-2-21 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely se sesítěnou elastomerovou izolací
ČSN EN 50525-2-21ČSN EN 50525-2-21 Tato norma je určena pro nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně - Část 2-21 se týká kabelů pro všeobecné použití a stanovuj
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60702-2 - Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 2: Koncovky 
Katalogové číslo:  66018
ČSN EN 60702-2 - Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 2: Koncovky
ČSN EN 60702-2ČSN EN 60702-2 Norma obsahuje identické znění IEC 60702-2:2002 : Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V. Část 2: Kabelové koncovky, která byla sc
Cena:  171,- Kč
ČSN 34 7406 - Distribuční kabely pro střední napětí s papírovou izolací 
Katalogové číslo:  50069
ČSN 34 7406 - Distribuční kabely pro střední napětí s papírovou izolací
ČSN 34 7406
Cena:  4 620,- Kč
ČSN 34 7409 ZMĚNA Z2 - Systém značení kabelů a vodičů 
Katalogové číslo:  512453
ČSN 34 7409 ZMĚNA Z2 - Systém značení kabelů a vodičů
ČSN 34 7409 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 50214 ed. 2 OPRAVA 1 - Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm 
Katalogové číslo:  82419
ČSN EN 50214 ed. 2 OPRAVA 1 - Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm
ČSN EN 50214 ed. 2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 50396 ZMĚNA A1 - Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí 
Katalogové číslo:  90024
ČSN EN 50396 ZMĚNA A1 - Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí
ČSN EN 50396 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60719 - Výpočet nejmenších a největších vnějších rozměrů kabelů s měděným kruhovým jádrem a jmenovitým napětím do 450/750 V včetně (idt IEC 719:1992) 
Katalogové číslo:  18804
ČSN EN 60719 - Výpočet nejmenších a největších vnějších rozměrů kabelů s měděným kruhovým jádrem a jmenovitým napětím do 450/750 V včetně (idt IEC 719:1992)
ČSN EN 60719ČSN EN 60719 Tato norma určuje postup výpočtu nejmenšího a největšího středního vnějšího průměru kabelů a vnějších rozměrů plochých šňůr s měděnými jádry kruhového průřezu pro jmenovi
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50395 - Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí 
Katalogové číslo:  75892
ČSN EN 50395 - Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí
ČSN EN 50395ČSN EN 50395 Tato norma obsahuje elektrické zkušební metody, které se používají pro harmonizované kabely pro nízká napětí. Tyto elektrické zkušební metody zahrnují všechny metody dříve
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 287-2-2 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 2: Tepelný odpor - Oddíl 2: Postup výpočtu přepočítacích součinitelů pro kabely seskupené na vzduchu chráněné před slunečním zářením 
Katalogové číslo:  59644
ČSN IEC 287-2-2 - Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 2: Tepelný odpor - Oddíl 2: Postup výpočtu přepočítacích součinitelů pro kabely seskupené na vzduchu chráněné před slunečním zářením
ČSN IEC 287-2-2ČSN IEC 287-2-2 Tato norma stanovuje postupy výpočtu a data pro výpočet přepočítacích součinitelů pro seskupení kabelů uložených na vzduchu ve vodorovné trase. Dielektrické ztráty
Cena:  171,- Kč
ČSN 34 7411 - Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení 
Katalogové číslo:  95651
ČSN 34 7411 - Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení
ČSN 34 7411ČSN 34 7411 Tato norma stanovuje požadavky pro kabely s měděnými jádry s PVC izolací a PVC pláštěm pro jmenovitá napětí 450/750 V. Norma zahrnuje kabely kruhového průřezu i ploché kabe
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50525-2-83 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-83: Kabely pro všeobecné použití - Vícežilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací 
Katalogové číslo:  89767
ČSN EN 50525-2-83 - Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-83: Kabely pro všeobecné použití - Vícežilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací
ČSN EN 50525-2-83ČSN EN 50525-2- 83 Tato norma je určena pro nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně - Část 2-83 se týká kabelů pro všeobecné použití a stanovu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50565-1 - Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny 
Katalogové číslo:  96628
ČSN EN 50565-1 - Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny
ČSN EN 50565-1ČSN EN 50565-1 Tato evropská norma poskytuje návod, který má těm, kteří kabely instalují, těm, kteří navrhují konstrukce kabelů a koncovým uživatelům pomoci porozumět vlastnostem elek
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA
3401 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti3446 Fotovoltaické systémy3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení3404 Elektrické spoje a svorky3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony3410 Obyčejná elektrická zařízení3413 Zvláštní elektrická zařízení3414 Elektrická zařízení v dolech3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení3423 Vnitřní sdělovací rozvody3425 Rozhlas po vedení3426 Železniční zabezpečovací zařízení3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení3428 Předpisy pro odrušení3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí3435 Bezpečnostní tabulky a nápisy3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů3446 Fotovoltaic systems3451 Terminologie v elektrotechnice3453 Řady napětí a kmitočtů3455 Značky nahrazující nápisy3456 Zkoušení a měření3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí3458 Magnetické součástky a měření3459 Materiály pro elektroniku3462 Izolační soustavy3463 Keramické a skleněné izolační materiály3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů3465 Elektroizolační materiály3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku3467 Elektroizolační kapaliny3470 Zkoušení vodičů a kabelů3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru3472 Jádra kabelů3473 Vodiče pro vinutí3474 Silové vodiče3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely3476 Silové kabely3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely3480 Izolátory, všeobecně3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní3482 Stožáry pro vedení3483 Zvláštní stožáry3484 Součásti venkovních vedení do 1 kV3485 Konce izolátorových podpěr nn a vn3486 Armatury a součásti venkovních vedení3487 Armatury venkovních vedení3490 Silnoproudé kabelové soubory3492 Armatury trakčních a trolejových vedení3493 Armatury trolejových vedení3494 Armatury trolejových vedení
35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat