Sponzorovaný odkaz

43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 43 3500 - Trubkárny a jejich úpravny. Názvosloví 
Katalogové číslo:  04046
ČSN 43 3500 - Trubkárny a jejich úpravny. Názvosloví
ČSN 43 3500ČSN 43 3500 Norma stanoví základní české a slovenské názvy strojů a zařízení a definice jejich pojmů používané v oblasti tratí na výrobu bezešvých trubek, linek na výrobu svařovaných
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15093 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla 
Katalogové číslo:  83402
ČSN EN 15093 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla
ČSN EN 15093ČSN EN 15093 Norma definuje všeobecné bezpečnostní požadavky na válcovací tratě pro válcování plochých výrobků za tepla. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými sit
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15061+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu 
Katalogové číslo:  83400
ČSN EN 15061+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu
ČSN EN 15061+A1ČSN EN 15061+A1 Tato změna evropské normy definuje zdravotní a bezpečnostní požadavky pro linky na zpracování pásu. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebe
Cena:  655,- Kč
ČSN 43 3500 ZMĚNA a - Trubkárny a jejich úpravny. Názvosloví 
Katalogové číslo:  13901
ČSN 43 3500 ZMĚNA a - Trubkárny a jejich úpravny. Názvosloví
ČSN 43 3500 ZMĚNA a
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15094 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena 
Katalogové číslo:  83401
ČSN EN 15094 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena
ČSN EN 15094ČSN EN 15094 Norma specifikuje bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování plochých výrobků za studena. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebe
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15949 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě pro válcování tyčového materiálu, ocelových profilů a drátů 
Katalogové číslo:  91056
ČSN EN 15949 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě pro válcování tyčového materiálu, ocelových profilů a drátů
ČSN EN 15949ČSN EN 15949 Tato evropská norma definuje obecné bezpečnostní požadavky na válcovací tratě pro válcování dlouhých výrobků za tepla. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými n
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13675+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu 
Katalogové číslo:  86418
ČSN EN 13675+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu
ČSN EN 13675+A1ČSN EN 13675+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a zdravotní požadavky na plně automatizované provozy, které jsou používány v procesu profilování, válcování a úpravě trubek
Cena:  545,- Kč
ČSN 43 3000 - Válcovny a jejich úpravny. Názvosloví 
Katalogové číslo:  04044
ČSN 43 3000 - Válcovny a jejich úpravny. Názvosloví
ČSN 43 3000ČSN 43 3000 Norma stanoví základní české a slovenské názvy strojů a zařízení a jejich definice používané v oblasti válcoven kovů a slitin, včetně úpraváren. Česky a slovensky je uvede
Cena:  545,- Kč
ČSN 43 3005 - Technologické pojmy ve válcovnách, válcovnách trub a jejich úpravnách 
Katalogové číslo:  04045
ČSN 43 3005 - Technologické pojmy ve válcovnách, válcovnách trub a jejich úpravnách
ČSN 43 3005ČSN 43 3005 Norma stanoví české a slovenské názvy základních technologických pojmů a jejich definice používané při válcovacím pochodu ve válcovnách kovů a jejich slitin, včetně jejich
Cena:  545,- Kč
ČSN 43 3000 ZMĚNA a - Válcovny a jejich úpravny. Názvosloví 
Katalogové číslo:  13900
ČSN 43 3000 ZMĚNA a - Válcovny a jejich úpravny. Názvosloví
ČSN 43 3000 ZMĚNA a
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat