Sponzorovaný odkaz

40 JADERNÁ TECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 2919 - Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace 
Katalogové číslo:  97079
ČSN EN ISO 2919 - Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace
ČSN EN ISO 2919ČSN EN ISO 2919 This International Standard establishes a classification system for sealed radioactive sources that is based on test performance and specifies general requirements, p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11665-7 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu 
Katalogové číslo:  99184
ČSN EN ISO 11665-7 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu
ČSN EN ISO 11665-7ČSN EN ISO 11665-7 This part of ISO 11665 gives guidelines for estimating the radon-222 surface exhalation rate over a short period (a few hours), at a given place, at the interfa
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7503-1 - Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady 
Katalogové číslo:  502320
ČSN ISO 7503-1 - Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady
ČSN ISO 7503-1ČSN ISO 7503-1 Tato část ISO 7503 se týká hodnocení povrchové kontaminace při přímém a nepřímém měření a kalibrace použitých přístrojů. Norma se vztahuje k alfa-, beta- a fotonovým zá
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16424 - Jaderná energie - Stanovení homogenity rozložení Gd ve směsích gadoliniového paliva a určení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových peletách měřením složky uranu a gadolinia 
Katalogové číslo:  504344
ČSN EN ISO 16424 - Jaderná energie - Stanovení homogenity rozložení Gd ve směsích gadoliniového paliva a určení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových peletách měřením složky uranu a gadolinia
ČSN EN ISO 16424ČSN EN ISO 16424 This International Standard is applicable to the evaluation of the homogeneity of Gd distribution within gadolinium fuel blends, and the determination of the Gd2O
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21613 - (U, Pu)O2 prášky a spékané pelety - Stanovení chloru a fluoru 
Katalogové číslo:  504345
ČSN EN ISO 21613 - (U, Pu)O2 prášky a spékané pelety - Stanovení chloru a fluoru
ČSN EN ISO 21613ČSN EN ISO 21613 This International Standard describes a method for determining chlorine and fluorine in mixed (U,Pu)O2 powders and sintered pellets. It is applicable for the anal
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17099 - Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii 
Katalogové číslo:  504105
ČSN EN ISO 17099 - Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii
ČSN EN ISO 17099ČSN EN ISO 17099 This International Standard addresses the following: a) confidentiality of personal information for the customer and the laboratory; b) laboratory safety re
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 20785-3 - Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách 
Katalogové číslo:  504096
ČSN EN ISO 20785-3 - Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách
ČSN EN ISO 20785-3ČSN EN ISO 20785-3 This part of ISO 20785 gives the basis for the measurement of ambient dose equivalent at flight altitudes for the evaluation of the exposures to cosmic radiatio
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15646 - Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 
Katalogové číslo:  500463
ČSN EN ISO 15646 - Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2
ČSN EN ISO 15646ČSN EN ISO 15646 This International Standard describes a procedure for measuring the densification of UO2, (U,Gd)O2, and (U,Pu)O2 pellets, achieved by heat treatment under defined c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12799 - Jaderná energie - Stanovení obsahu dusíku ve spékaných UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 peletách - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda 
Katalogové číslo:  508400
ČSN EN ISO 12799 - Jaderná energie - Stanovení obsahu dusíku ve spékaných UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 peletách - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda
ČSN EN ISO 12799ČSN EN ISO 12799 This International Standard describes a procedure for measuring the nitrogen content of UO2, (U,Gd)O2, and (U,Pu)O2 pellets. Nitrogen in nuclear fuel may be present
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16637 - Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně 
Katalogové číslo:  508402
ČSN EN ISO 16637 - Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně
ČSN EN ISO 16637ČSN EN ISO 16637 This International Standard specifies the minimum requirements for the design of professional programmes to monitor workers exposed to the risk of internal contam
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 11665-11 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 11: Zkušební metoda pro půdní plyn ve vzorcích odebraných v hloubce 
Katalogové číslo:  509253
ČSN EN ISO 11665-11 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 11: Zkušební metoda pro půdní plyn ve vzorcích odebraných v hloubce
ČSN EN ISO 11665-11ČSN EN ISO 11665-11 This part of ISO 11665 describes radon-222 test methods for soil gas using passive and active in-situ sampling at depth comprised between surface and 2 m. T
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 11665-6 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření) 
Katalogové číslo:  510105
ČSN EN ISO 11665-6 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)
ČSN EN ISO 11665-6ČSN EN ISO 11665-6 This document describes radon-222 spot measurement methods. It gives indications for carrying out spot measurements, at the scale of a few minutes at a given pl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20785-2 - Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů 
Katalogové číslo:  511364
ČSN EN ISO 20785-2 - Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů
ČSN EN ISO 20785-2ČSN EN ISO 20785-2 This document specifies methods and procedures for characterizing the responses of devices used for the determination of ambient dose equivalent for the evaluat
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 15366-2 - Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 2: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu nanogramů a méně 
Katalogové číslo:  500461
ČSN EN ISO 15366-2 - Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 2: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu nanogramů a méně
ČSN EN ISO 15366-2ČSN EN ISO 15366-2 This part of ISO 15366 describes procedures to chemically separate and purify uranium and plutonium in dissolved solutions of irradiated light water reactor fue
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 19238 - Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky 
Katalogové číslo:  504106
ČSN EN ISO 19238 - Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky
ČSN EN ISO 19238ČSN EN ISO 19238 This International Standard provides criteria for quality assurance and quality control, evaluation of the performance, and the accreditation of biological dosime
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 15651 - Jaderná energie - Stanovení celkového obsahu vodíku v prášku PuO2 a UO2 a ve spékaných peletách UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda 
Katalogové číslo:  504343
ČSN EN ISO 15651 - Jaderná energie - Stanovení celkového obsahu vodíku v prášku PuO2 a UO2 a ve spékaných peletách UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda
ČSN EN ISO 15651ČSN EN ISO 15651 This International Standard describes a procedure for measuring the total hydrogen content of UO2 and PuO2 powders (up to 2 000 µg/g oxide) and of UO2 and (U,Gd)O
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21483 - Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné 
Katalogové číslo:  504346
ČSN EN ISO 21483 - Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné
ČSN EN ISO 21483ČSN EN ISO 21483 This International Standard specifies an analytical method for determining the solubility in nitric acid of plutonium in pellets of unirradiated mixed oxide fuel (l
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12183 - Technologie jaderného paliva - Analýza plutonia coulometrií za konstantního potenciálu 
Katalogové číslo:  508399
ČSN EN ISO 12183 - Technologie jaderného paliva - Analýza plutonia coulometrií za konstantního potenciálu
ČSN EN ISO 12183ČSN EN ISO 12183 This document describes an analytical method for the electrochemical assay of pure plutonium nitrate solutions of nuclear grade, with a total uncertainty not exce
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16645 - Radiační ochrana - Lékařské urychlovače elektronů - Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění 
Katalogové číslo:  508401
ČSN EN ISO 16645 - Radiační ochrana - Lékařské urychlovače elektronů - Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění
ČSN EN ISO 16645ČSN EN ISO 16645 This International Standard is applicable to medical electron linear accelerators i.e. linear accelerators with nominal energies of the beam ranging from 4 MV to 30
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 - Radiační ochrana - Charakteristika referenčního pulsního záření - Část 1: Fotonové svazky 
Katalogové číslo:  508997
ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 - Radiační ochrana - Charakteristika referenčního pulsního záření - Část 1: Fotonové svazky
ČSN P CEN ISO/TS 18090-1ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 This part of ISO/TS 18090 is directly applicable to pulsed X-radiation with pulse duration of 0,1 ms up to 10 s. This covers the whole range used
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11665-2 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu 
Katalogové číslo:  509254
ČSN EN ISO 11665-2 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu
ČSN EN ISO 11665-2ČSN EN ISO 11665-2 This document describes integrated measurement methods for short-lived radon-222 decay products. It gives indications for measuring the average potential alph
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11665-1 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody 
Katalogové číslo:  509252
ČSN EN ISO 11665-1 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody
ČSN EN ISO 11665-1ČSN EN ISO 11665-1 This document outlines guidance for measuring radon-222 activity concentration and the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 11665-5 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu 
Katalogové číslo:  510104
ČSN EN ISO 11665-5 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu
ČSN EN ISO 11665-5ČSN EN ISO 11665-5 This document describes continuous measurement methods for radon-222. It gives indications for continuous measuring of the temporal variations of radon activity
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15366-1 - Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů a uran v rozsahu miligramů 
Katalogové číslo:  500462
ČSN EN ISO 15366-1 - Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů a uran v rozsahu miligramů
ČSN EN ISO 15366-1ČSN EN ISO 15366-1 This part of ISO 15366 describes procedures to chemically separate and purify uranium and plutonium in dissolved solutions of irradiated light water reactor f
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 29661 - Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce 
Katalogové číslo:  504107
ČSN EN ISO 29661 - Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce
ČSN EN ISO 29661ČSN EN ISO 29661 This International Standard defines terms and fundamental concepts for the calibration of dosemeters and equipment used for the radiation protection dosimetry of ex
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 18589-2 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování 
Katalogové číslo:  504341
ČSN EN ISO 18589-2 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování
ČSN EN ISO 18589-2ČSN EN ISO 18589-2 This part of ISO 18589 specifies the general requirements, based on ISO 11074 and ISO/IEC 17025, for all steps in the planning (desk study and area reconnaissan
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 12800 - Technologie jaderného paliva - Směrnice pro měření velikostí povrchových ploch prášků oxidů uranu metodou BET 
Katalogové číslo:  508398
ČSN EN ISO 12800 - Technologie jaderného paliva - Směrnice pro měření velikostí povrchových ploch prášků oxidů uranu metodou BET
ČSN EN ISO 12800ČSN EN ISO 12800 This document gives guidelines on the determination of the specific surface area of as-fabricated uranium dioxide powder by volumetric or gravimetric determination
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18557 - Principy charakterizace půd, budov a infrastruktur kontaminovaných radionuklidy pro účely sanace 
Katalogové číslo:  510353
ČSN EN ISO 18557 - Principy charakterizace půd, budov a infrastruktur kontaminovaných radionuklidy pro účely sanace
ČSN EN ISO 18557ČSN EN ISO 18557 This document presents guidelines for sampling strategies and characterization processes to assess the contamination of soils, buildings and infrastructures, prior
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 7503-2 - Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem 
Katalogové číslo:  502321
ČSN ISO 7503-2 - Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem
ČSN ISO 7503-2ČSN ISO 7503-2 Tato část ISO 7503 se týká vyhodnocení povrchové kontaminace vyjádřené v jednotkách aktivity vztažené na jednotkovou plochu při nepřímé metodě měření. Je použitelná v p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15382 - Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách 
Katalogové číslo:  504103
ČSN EN ISO 15382 - Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách
ČSN EN ISO 15382ČSN EN ISO 15382 This International Standard provides procedures for monitoring the dose to the skin, the extremities, and the lens of the eye. It gives guidance on how to decide if
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat