Sponzorovaný odkaz

4043 Uzavřené radionuklidové zářiče

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 2919 - Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace 
Katalogové číslo:  97079
ČSN EN ISO 2919 - Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace
ČSN EN ISO 2919ČSN EN ISO 2919 This International Standard establishes a classification system for sealed radioactive sources that is based on test performance and specifies general requirements, p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 17099 - Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii 
Katalogové číslo:  504105
ČSN EN ISO 17099 - Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii
ČSN EN ISO 17099ČSN EN ISO 17099 This International Standard addresses the following: a) confidentiality of personal information for the customer and the laboratory; b) laboratory safety re
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 20785-3 - Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách 
Katalogové číslo:  504096
ČSN EN ISO 20785-3 - Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách
ČSN EN ISO 20785-3ČSN EN ISO 20785-3 This part of ISO 20785 gives the basis for the measurement of ambient dose equivalent at flight altitudes for the evaluation of the exposures to cosmic radiatio
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16637 - Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně 
Katalogové číslo:  508402
ČSN EN ISO 16637 - Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně
ČSN EN ISO 16637ČSN EN ISO 16637 This International Standard specifies the minimum requirements for the design of professional programmes to monitor workers exposed to the risk of internal contam
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19238 - Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky 
Katalogové číslo:  504106
ČSN EN ISO 19238 - Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky
ČSN EN ISO 19238ČSN EN ISO 19238 This International Standard provides criteria for quality assurance and quality control, evaluation of the performance, and the accreditation of biological dosime
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 20785-2 - Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů 
Katalogové číslo:  504101
ČSN EN ISO 20785-2 - Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 2: Popis odezvy přístrojů
ČSN EN ISO 20785-2ČSN EN ISO 20785-2 This part of ISO 20785 specifies methods and procedures for characterizing the responses of devices used for the determination of ambient dose equivalent for th
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 16645 - Radiační ochrana - Lékařské urychlovače elektronů - Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění 
Katalogové číslo:  508401
ČSN EN ISO 16645 - Radiační ochrana - Lékařské urychlovače elektronů - Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění
ČSN EN ISO 16645ČSN EN ISO 16645 This International Standard is applicable to medical electron linear accelerators i.e. linear accelerators with nominal energies of the beam ranging from 4 MV to 30
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 - Radiační ochrana - Charakteristika referenčního pulsního záření - Část 1: Fotonové svazky 
Katalogové číslo:  508997
ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 - Radiační ochrana - Charakteristika referenčního pulsního záření - Část 1: Fotonové svazky
ČSN P CEN ISO/TS 18090-1ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 This part of ISO/TS 18090 is directly applicable to pulsed X-radiation with pulse duration of 0,1 ms up to 10 s. This covers the whole range used
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 29661 - Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce 
Katalogové číslo:  504107
ČSN EN ISO 29661 - Referenční pole záření pro radiační ochranu - Definice a základní koncepce
ČSN EN ISO 29661ČSN EN ISO 29661 This International Standard defines terms and fundamental concepts for the calibration of dosemeters and equipment used for the radiation protection dosimetry of ex
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 20785-1 - Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření 
Katalogové číslo:  504102
ČSN EN ISO 20785-1 - Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 1: Koncepční základy měření
ČSN EN ISO 20785-1ČSN EN ISO 20785-1 This part of ISO 20785 gives the conceptual basis for the determination of ambient dose equivalent for the evaluation of exposure to cosmic radiation in civilia
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 18417 - Jodové sorbenty z aktivního uhlí pro jaderná zařízení - Metoda pro stanovení indexu sorpční kapacity 
Katalogové číslo:  508404
ČSN EN ISO 18417 - Jodové sorbenty z aktivního uhlí pro jaderná zařízení - Metoda pro stanovení indexu sorpční kapacity
ČSN EN ISO 18417ČSN EN ISO 18417 The scope of this document covers - iodine sorbents for nuclear power plants, nuclear facilities, research and other nuclear reactors, - iodine sorbents for laborat
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16638-1 - Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 1: Inhalace uranových sloučenin 
Katalogové číslo:  504342
ČSN EN ISO 16638-1 - Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 1: Inhalace uranových sloučenin
ČSN EN ISO 16638-1ČSN EN ISO 16638-1 This International Standard specifies the minimum requirements for the design of professional programmes to monitor workers exposed to uranium compounds. It e
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 15382 - Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách 
Katalogové číslo:  504103
ČSN EN ISO 15382 - Radiační ochrana - Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách
ČSN EN ISO 15382ČSN EN ISO 15382 This International Standard provides procedures for monitoring the dose to the skin, the extremities, and the lens of the eye. It gives guidance on how to decide if
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 9978 - Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Metody zkoušení těsnosti 
Katalogové číslo:  97592
ČSN ISO 9978 - Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Metody zkoušení těsnosti
ČSN ISO 9978ČSN ISO 9978 Tato mezinárodní norma specifikuje různé metody zkoušení těsnosti uzavřených radionuklidových zdrojů. Poskytuje ucelený soubor postupů založených buď na přímém testování ún
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16639 - Sledování objemové aktivity radioaktivních látek přenášených vzduchem na pracovištích jaderných zařízení 
Katalogové číslo:  508403
ČSN EN ISO 16639 - Sledování objemové aktivity radioaktivních látek přenášených vzduchem na pracovištích jaderných zařízení
ČSN EN ISO 16639ČSN EN ISO 16639 This document provides guidelines and performance criteria for sampling airborne radioactive substances in the workplace. Emphasis is on health protection of worker
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 20553 - Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou 
Katalogové číslo:  504104
ČSN EN ISO 20553 - Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou
ČSN EN ISO 20553ČSN EN ISO 20553 This International Standard specifies the minimum requirements for the design of professional programmes to monitor workers exposed to the risk of internal contam
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 28057 - Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii 
Katalogové číslo:  506643
ČSN EN ISO 28057 - Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii
ČSN EN ISO 28057ČSN EN ISO 28057 This International Standard describes rules for the procedures, applications, and systems of thermoluminescence dosimetry (TLD) for dose measurements according to t
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat