Sponzorovaný odkaz

96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16790 - Ochrana kulturního dědictví - Komplexní ochrana před škůdci 
Katalogové číslo:  501023
ČSN EN 16790 - Ochrana kulturního dědictví - Komplexní ochrana před škůdci
ČSN EN 16790ČSN EN 16790 This European Standard defines Integrated Pest Management (IPM) and describes a comprehensive methodology for managing pest problems for protection of cultural heritage.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16455 - Ochrana kulturního dědictví - Stanovení obsahu vodorozpustných solí v přírodním kameni a v příbuzných historických materiálech 
Katalogové číslo:  96789
ČSN EN 16455 - Ochrana kulturního dědictví - Stanovení obsahu vodorozpustných solí v přírodním kameni a v příbuzných historických materiálech
ČSN EN 16455ČSN EN 16455 This European Standard provides a methodology for the qualitative and quantitative analysis of anions and cations obtained by dissolution of soluble salts present in either
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 16163 - Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice 
Katalogové číslo:  95726
ČSN P CEN/TS 16163 - Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice
ČSN P CEN/TS 16163ČSN CEN/TS 16163 This Technical Specification defines the procedures as well as the means to implement adequate lighting, with regard to the conservation policy. It takes visual,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16515 - Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro specifikaci přírodního kamene, který je součástí památkových objektů 
Katalogové číslo:  97905
ČSN EN 16515 - Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro specifikaci přírodního kamene, který je součástí památkových objektů
ČSN EN 16515ČSN EN 16515 This European Standard specifies a methodology for the characterization of sound or deteriorated stones by using the most appropriate analytical techniques on samples taken
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15759-2 - Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek 
Katalogové číslo:  504770
ČSN EN 15759-2 - Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek
ČSN EN 15759-2ČSN EN 15759-2 This European Standard gives guidelines for ventilation management in order to improve the preservation conditions of cultural heritage buildings and their collections.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17187 - Ochrana kulturního dědictví - Charakteristiky malt používaných pro památkové objekty 
Katalogové číslo:  510475
ČSN EN 17187 - Ochrana kulturního dědictví - Charakteristiky malt používaných pro památkové objekty
ČSN EN 17187ČSN EN 17187 (96 1522) This document specifies a methodology for the characterization of mortars by using the most appropriate analytical techniques on samples taken from cultural herit
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17429 - Ochrana kulturního dědictví - Zadávání zakázek v oblasti restaurování a konzervace 
Katalogové číslo:  511396
ČSN EN 17429 - Ochrana kulturního dědictví - Zadávání zakázek v oblasti restaurování a konzervace
ČSN EN 17429ČSN EN 17429 (96 1580) This document outlines the principles, processes and best practice for procuring conservation services and works for cultural heritage. This can embrace any conse
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15803 - Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry (delta p) 
Katalogové číslo:  86056
ČSN EN 15803 - Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry (delta p)
ČSN EN 15803ČSN EN 15803 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení propustnosti pro vodní páru (WVP) porézních anorganických materiálů - součástí památek a kulturního dědictví. Metoda může b
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15999-1 - Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  95597
ČSN EN 15999-1 - Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 15999-1ČSN EN 15999-1 This European Standard specifies the characteristics and the conditions for use of showcases for safe and secure display of cultural heritage objects, reducing environm
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15758 - Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů 
Katalogové číslo:  88013
ČSN EN 15758 - Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů
ČSN EN 15758ČSN EN 15758 Tato norma doporučuje způsoby měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů kulturního dědictví ve venkovním i vnitřním prostředí a stanovuje minimální požadavky měřicí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16572 - Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech 
Katalogové číslo:  503527
ČSN EN 16572 - Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech
ČSN EN 16572ČSN EN 16572 Norma je součástí souboru norem z oblasti ochrany kulturního dědictví. Je to terminologická norma, která uvádí termíny a definice, týkající se výroby, použití, vlastností a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15757 - Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu 
Katalogové číslo:  88028
ČSN EN 15757 - Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu
ČSN EN 15757ČSN EN 15757 Tato evropská norma je návodem ke stanovení rozmezí teploty a relativní vlhkosti, jejichž dodržování by omezilo fyzikální poškození sbírkových předmětů, tvořených hygroskop
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15801 - Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilárním vzlínáním 
Katalogové číslo:  86054
ČSN EN 15801 - Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilárním vzlínáním
ČSN EN 15801ČSN EN 15801 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení absorpce vody kapilární nasákavostí porézních anorganických materiálů - součástí památek a kulturního dědictví. Metoda může
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16782 - Ochrana kulturního dědictví - Čištění porézních anorganických materiálů - Techniky laserového čištění u památkových objektů 
Katalogové číslo:  500639
ČSN EN 16782 - Ochrana kulturního dědictví - Čištění porézních anorganických materiálů - Techniky laserového čištění u památkových objektů
ČSN EN 16782ČSN EN 16782 This European standard applies to porous inorganic materials constituting cultural heritage. It provides the fundamental requirements of the laser parameters and guidelines
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17121 - Ochrana kulturního dědictví - Historické dřevěné konstrukce - Směrnice pro hodnocení nosných dřevěných konstrukcí na místě 
Katalogové číslo:  509324
ČSN EN 17121 - Ochrana kulturního dědictví - Historické dřevěné konstrukce - Směrnice pro hodnocení nosných dřevěných konstrukcí na místě
ČSN EN 17121ČSN EN 17121 (96 1564) This document gives guidelines on the criteria to be used for the on-site assessment of load-bearing timber structures in heritage buildings. It is intended for a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16682 - Ochrana kulturního dědictví - Metody stanovení vlhkosti nebo obsahu vody v historických stavebních materiálech 
Katalogové číslo:  502734
ČSN EN 16682 - Ochrana kulturního dědictví - Metody stanovení vlhkosti nebo obsahu vody v historických stavebních materiálech
ČSN EN 16682ČSN EN 16682 This European Standard is aimed to inform and assist users in the choice and use of the most appropriate method to obtain reliable measurements of the moisture content, or
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16581 - Ochrana kulturního dědictví - Povrchová ochrana porézních anorganických materiálů - Laboratorní zkušební metody pro hodnocení účinnosti hydrofobizačních přípravků 
Katalogové číslo:  97152
ČSN EN 16581 - Ochrana kulturního dědictví - Povrchová ochrana porézních anorganických materiálů - Laboratorní zkušební metody pro hodnocení účinnosti hydrofobizačních přípravků
ČSN EN 16581ČSN EN 16581 This European Standard specifies the methodology for laboratory evaluation of the performance of water repellent products on porous inorganic materials. It is based on th
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16883 - Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov 
Katalogové číslo:  503153
ČSN EN 16883 - Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov
ČSN EN 16883ČSN EN 16883 This European Standard provides guidelines for sustainably improving the energy performance of historic buildings, e.g. historically, architecturally or culturally valuable
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17138 - Ochrana kulturního dědictví - Metody a přípravky pro čištění porézních anorganických materiálů 
Katalogové číslo:  507700
ČSN EN 17138 - Ochrana kulturního dědictví - Metody a přípravky pro čištění porézních anorganických materiálů
ČSN EN 17138ČSN EN 17138 This document provides the guidelines for the choice of the operational cleaning technical specifications in order to optimize the cleaning operation. The fundamental requi
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15898 - Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice 
Katalogové číslo:  509584
ČSN EN 15898 - Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice
ČSN EN 15898ČSN EN 15898 (96 1509) This document defines the main general terms used in the field of conservation of cultural heritage with particular attention to those terms which have wide use o
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16648 - Ochrana kulturního dědictví - Způsoby přepravy 
Katalogové číslo:  98853
ČSN EN 16648 - Ochrana kulturního dědictví - Způsoby přepravy
ČSN EN 16648ČSN EN 16648 This European Standard defines principles to be considered when transporting movable cultural heritage in accordance with EN 15946.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15946 - Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu 
Katalogové číslo:  89544
ČSN EN 15946 - Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu
ČSN EN 15946
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat