Sponzorovaný odkaz

79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 79 0001 ZMĚNA 1 - Názvosloví usní 
Katalogové číslo:  20020
ČSN 79 0001 ZMĚNA 1 - Názvosloví usní
ČSN 79 0001 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 79 0001 - Názvosloví usní 
Katalogové číslo:  31418
ČSN 79 0001 - Názvosloví usní
ČSN 79 0001ČSN 79 0001 Tato norma stanoví české a slovenské názvy usní užívané v technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích, příručkách, hospodářském styku a pod. a určuje význam náz
Cena:  446,- Kč
ČSN 79 0009 - Názvosloví vad koželužských kůží a usní 
Katalogové číslo:  31420
ČSN 79 0009 - Názvosloví vad koželužských kůží a usní
ČSN 79 0009ČSN 79 0009 Norma stanoví české a slovenské názvy vad koželužských kůží a usní. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 136 hesel. Pro informaci jsou uvedeny
Cena:  655,- Kč
ČSN 79 2212 - Obuvnické vrchové usně. Ševro a podobné vrchové chromité usně z kozin a kozlečin 
Katalogové číslo:  31429
ČSN 79 2212 - Obuvnické vrchové usně. Ševro a podobné vrchové chromité usně z kozin a kozlečin
ČSN 79 2212ČSN 79 2212 Norma platí pro výrobu, dodávání a zkoušení ševra a dalších obuvnických vrchových usní chromitých z kozin a kozlečin, upravených od lícové strany, s povrchovou úpravou pod
Cena:  95,- Kč
ČSN 79 2246 - Obuvnické vrchové usně. Boxy a podobné vrchové chromité usně z hovězinových půlek krajin, vazů, půlvazů a půlpředků 
Katalogové číslo:  31436
ČSN 79 2246 - Obuvnické vrchové usně. Boxy a podobné vrchové chromité usně z hovězinových půlek krajin, vazů, půlvazů a půlpředků
ČSN 79 2246ČSN 79 2246 Norma platí pro výrobu, dodávání a zkoušení boxů a dalších obuvnických vrchových usní chromitých. Obsah oxidu chromitého je normalizován na 2,2 - 8,1 %, dále je normalizov
Cena:  95,- Kč
ČSN 79 2570 - Technické, sportovní, ochranné a jiné tříslené mazané usně z hovězin 
Katalogové číslo:  31442
ČSN 79 2570 - Technické, sportovní, ochranné a jiné tříslené mazané usně z hovězin
ČSN 79 2570ČSN 79 2570 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání tříslených mazaných usní z hovězin, určených k výrobě předmětů pro technické, sportovní, ochranné aj. účely. Nejde o usně chrom
Cena:  95,- Kč
ČSN 79 2630 - Sedlářské usně. Postrojové chromitotříslené hlazenice z hovězin 
Katalogové číslo:  31443
ČSN 79 2630 - Sedlářské usně. Postrojové chromitotříslené hlazenice z hovězin
ČSN 79 2630ČSN 79 2630 Norma platí pro výrobu, dodávání a zkoušení postrojových chromitotříslených hlazenic z hovězin. Norma předepisuje zkoušku na obsah chromu, jehož obsah předepisuje na max.
Cena:  95,- Kč
ČSN 79 2710 - Podšívkové usně. Podšívkové usně tříslené, chromité a chromitotříslené z hovězin 
Katalogové číslo:  31448
ČSN 79 2710 - Podšívkové usně. Podšívkové usně tříslené, chromité a chromitotříslené z hovězin
ČSN 79 2710ČSN 79 2710 Norma platí pro výrobu, dodávání a zkoušení podšívkových obuvnických usní tříslených, chromitých a chromitotříslených z hovězin přírodních i barvených. Norma předepisuje z
Cena:  95,- Kč
ČSN 79 3836 - Zkoušení koželužských polotovarů. Metody pro kontrolu ukazatelů jakosti koželužských polotovarů 
Katalogové číslo:  31456
ČSN 79 3836 - Zkoušení koželužských polotovarů. Metody pro kontrolu ukazatelů jakosti koželužských polotovarů
ČSN 79 3836ČSN 79 3836 Metoda uvádí metody pro kontrolu ukazatelů jakosti všech druhů koželužských polotovarů. Vzorky se odebírají, připravují a kondicionují podle ustanovení ON 79 3807. Ze čtyř
Cena:  95,- Kč
ČSN 79 5796 - Sportovní obuv. Obuv pro kopanou, ragby a pozemní hokej 
Katalogové číslo:  31469
ČSN 79 5796 - Sportovní obuv. Obuv pro kopanou, ragby a pozemní hokej
ČSN 79 5796
Cena:  171,- Kč
ČSN 79 6595 - Brašnářské výrobky a kufry. Kufry 
Katalogové číslo:  31473
ČSN 79 6595 - Brašnářské výrobky a kufry. Kufry
ČSN 79 6595
Cena:  232,- Kč
ČSN 79 7410 - Vycházkové rukavice z usní 
Katalogové číslo:  05668
ČSN 79 7410 - Vycházkové rukavice z usní
ČSN 79 7410
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18218-1 - Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 1: Přímá metoda 
Katalogové číslo:  98344
ČSN EN ISO 18218-1 - Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 1: Přímá metoda
ČSN EN ISO 18218-1ČSN EN ISO 18218-1 This part of ISO 18218 is a method for determining ethoxylated alkylphenols (nonyphenol ethoxylate [NPEOn with 1
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3379 - Usně - Stanovení roztažnosti a pevnosti povrchu (metoda protržení kuličkou) 
Katalogové číslo:  98967
ČSN EN ISO 3379 - Usně - Stanovení roztažnosti a pevnosti povrchu (metoda protržení kuličkou)
ČSN EN ISO 3379ČSN EN ISO 3379 This International Standard specifies a test method for the determination of distension and strength of the leather grain or finished surface. This method is applicab
Cena:  232,- Kč
ČSN 79 6595 ZMĚNA a - Brašnářské výrobky a kufry. Kufry 
Katalogové číslo:  36426
ČSN 79 6595 ZMĚNA a - Brašnářské výrobky a kufry. Kufry
ČSN 79 6595 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 12387+A1 - Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Zařízení na opravu obuvi - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  84893
ČSN EN 12387+A1 - Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Zařízení na opravu obuvi - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12387+A1ČSN EN 12387+A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-07-16. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobraze
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1845 - Stroje na výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  81328
ČSN EN 1845 - Stroje na výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1845ČSN EN 1845 Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci, dopravu, instalaci, nastavování, seřizování, záběh nebo změnu postupu, provoz, čistění, údržbu, vyřaz
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 972+A1 - Koželužské stroje - Válcové stroje - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  88031
ČSN EN 972+A1 - Koželužské stroje - Válcové stroje - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 972+A1ČSN EN 972+A1 Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro všechny fáze života stroje. Válcové stroje jsou stroje používané pro zpracování kůží, usní a kožešin. Tyto
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13336 - Usně - Vlastnosti čalounických usní - Nábytkářské usně 
Katalogové číslo:  92339
ČSN EN 13336 - Usně - Vlastnosti čalounických usní - Nábytkářské usně
ČSN EN 13336
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11641 - Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost v potu 
Katalogové číslo:  92455
ČSN EN ISO 11641 - Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost v potu
ČSN EN ISO 11641
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat