Sponzorovaný odkaz

7980 Strojní zařízení pro výrobu obuvi, galanterie apod.

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1845 - Stroje na výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  81328
ČSN EN 1845 - Stroje na výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1845ČSN EN 1845 Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci, dopravu, instalaci, nastavování, seřizování, záběh nebo změnu postupu, provoz, čistění, údržbu, vyřaz
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12387+A1 - Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Zařízení na opravu obuvi - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  84893
ČSN EN 12387+A1 - Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Zařízení na opravu obuvi - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12387+A1ČSN EN 12387+A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-07-16. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobraze
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 930+A2 - Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  84891
ČSN EN 930+A2 - Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 930+A2ČSN EN 930+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2004-08-16 a změnu A2 schválenou CEN 2009-07-16. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny zna
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12203+A1 - Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  84892
ČSN EN 12203+A1 - Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12203+A1ČSN EN 12203+A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-07-16 a opravu C1 vydanou CEN 2006-07-05. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny zna
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12653+A2 - Stroje na výrobu obuvi z usní a syntetických usní - Hřebíkovací stroje - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  84894
ČSN EN 12653+A2 - Stroje na výrobu obuvi z usní a syntetických usní - Hřebíkovací stroje - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12653+A2ČSN EN 12653+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2004-08-23 a změnu A2 schválenou CEN 2009-07-16. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny z
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12545+A1 - Stroje na výrobu obuvi z přírodních a syntetických usní - Zkušební předpis pro hluk - Společné požadavky 
Katalogové číslo:  84353
ČSN EN 12545+A1 - Stroje na výrobu obuvi z přírodních a syntetických usní - Zkušební předpis pro hluk - Společné požadavky
ČSN EN 12545+A1ČSN EN 12545+A1 Tento zkušební předpis pro hluk specifikuje společné požadavky, které jsou nezbytné k provedení efektivních a za standardních podmínek určených, deklarovaných a ověřo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 931+A2 - Stroje na výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  84890
ČSN EN 931+A2 - Stroje na výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 931+A2ČSN EN 931+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2004-08-16 a změnu A2 schválenou CEN 2009-07-16. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny zna
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12044+A1 - Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  84889
ČSN EN 12044+A1 - Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12044+A1ČSN EN 12044+A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-07-16 a opravu C1 vydanou CEN 2006-12-13. Oprava CEN byla realizována na příslušných místech textu a j
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13457+A1 - Stroje na výrobu obuvi, zboží z usní a syntetických usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a vysoušení lepidla - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  86400
ČSN EN 13457+A1 - Stroje na výrobu obuvi, zboží z usní a syntetických usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a vysoušení lepidla - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13457+A1ČSN EN 13457+A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2010-03-18. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobra
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat