Sponzorovaný odkaz

7938 Rozbory a zkoušení usní a kožišin

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 18218-1 - Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 1: Přímá metoda 
Katalogové číslo:  98344
ČSN EN ISO 18218-1 - Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 1: Přímá metoda
ČSN EN ISO 18218-1ČSN EN ISO 18218-1 This part of ISO 18218 is a method for determining ethoxylated alkylphenols (nonyphenol ethoxylate [NPEOn with 1
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3379 - Usně - Stanovení roztažnosti a pevnosti povrchu (metoda protržení kuličkou) 
Katalogové číslo:  98967
ČSN EN ISO 3379 - Usně - Stanovení roztažnosti a pevnosti povrchu (metoda protržení kuličkou)
ČSN EN ISO 3379ČSN EN ISO 3379 This International Standard specifies a test method for the determination of distension and strength of the leather grain or finished surface. This method is applicab
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11641 - Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost v potu 
Katalogové číslo:  92455
ČSN EN ISO 11641 - Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost v potu
ČSN EN ISO 11641
Cena:  232,- Kč
ČSN 79 3836 - Zkoušení koželužských polotovarů. Metody pro kontrolu ukazatelů jakosti koželužských polotovarů 
Katalogové číslo:  31456
ČSN 79 3836 - Zkoušení koželužských polotovarů. Metody pro kontrolu ukazatelů jakosti koželužských polotovarů
ČSN 79 3836ČSN 79 3836 Metoda uvádí metody pro kontrolu ukazatelů jakosti všech druhů koželužských polotovarů. Vzorky se odebírají, připravují a kondicionují podle ustanovení ON 79 3807. Ze čtyř
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 17229 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vodních par 
Katalogové číslo:  500149
ČSN EN ISO 17229 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vodních par
ČSN EN ISO 17229ČSN EN ISO 17229 This International Standard specifies a method for determining the water vapour absorption of leather. The method is applicable for all leathers but is particularly
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5398-4 - Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 4: Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
Katalogové číslo:  507439
ČSN EN ISO 5398-4 - Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 4: Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
ČSN EN ISO 5398-4ČSN EN ISO 5398-4 This document describes a method for the determination of chromium in aqueous solution obtained from leather. This is an analysis for total chromium in leather; i
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 26082-1 - Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 1: Metoda otěrem (Martindale) 
Katalogové číslo:  507917
ČSN EN ISO 26082-1 - Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 1: Metoda otěrem (Martindale)
ČSN EN ISO 26082-1ČSN EN ISO 26082-1 This document specifies a method for determining the resistance of all forms of leather to visible soiling through repeated contact with soiled objects. It prov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18218-2 - Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 2: Nepřímá metoda 
Katalogové číslo:  508587
ČSN EN ISO 18218-2 - Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 2: Nepřímá metoda
ČSN EN ISO 18218-2ČSN EN ISO 18218-2 This document specifies a method for determining alkylphenols (nonylphenol and octylphenol) and alkylphenol ethoxylates (nonylphenol ethoxylate and octylphenol
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 19071 - Usně - Chemické zkoušky - Stanovení šestimocného chromu v chromitých činicích látkách a jejich redukčního potenciálu 
Katalogové číslo:  500548
ČSN EN ISO 19071 - Usně - Chemické zkoušky - Stanovení šestimocného chromu v chromitých činicích látkách a jejich redukčního potenciálu
ČSN EN ISO 19071ČSN EN ISO 19071 This International Standard specifies a test method for the determination of chromium (VI) content in chromium tanning agents. The results give information about th
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17231 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní 
Katalogové číslo:  504116
ČSN EN ISO 17231 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní
ČSN EN ISO 17231ČSN EN ISO 17231 This document specifies a method for determining the repellency of leather to surface wetting. It is applicable to all leathers intended for use in clothing. The me
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20701 - Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost ve slinách 
Katalogové číslo:  504974
ČSN EN ISO 20701 - Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost ve slinách
ČSN EN ISO 20701ČSN EN ISO 20701 This document specifies a method for determining the colour fastness to saliva of all kinds of leathers, independent of the colouring procedure applied. The metho
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2418 - Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Místo odběru vzorků 
Katalogové číslo:  502452
ČSN EN ISO 2418 - Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Místo odběru vzorků
ČSN EN ISO 2418ČSN EN ISO 2418 This document specifies the location of a laboratory sample within a piece of leather and the method of labelling and marking the laboratory samples for future identi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16887 - Usně - Ekologická stopa - Pravidla produktové kategorie (PCR) - Uhlíkové stopy 
Katalogové číslo:  502719
ČSN EN 16887 - Usně - Ekologická stopa - Pravidla produktové kategorie (PCR) - Uhlíkové stopy
ČSN EN 16887ČSN EN 16887 This European Standard provides a system for calculation of the carbon footprint of leather as defined in EN 15987 and sold in the semi-processed state or ready to be shipp
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 19074 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody kapilárním vzlínáním 
Katalogové číslo:  98969
ČSN EN ISO 19074 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody kapilárním vzlínáním
ČSN EN ISO 19074ČSN EN ISO 19074 This International Standard specifies a method for determining the rate of absorption of water by capillary action or wicking in leathers. It is applicable to all t
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19070 - Usně - Chemické stanovení N-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) v usních 
Katalogové číslo:  500549
ČSN EN ISO 19070 - Usně - Chemické stanovení N-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) v usních
ČSN EN ISO 19070ČSN EN ISO 19070 This International Standard specifies a method to determine the amount of N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) in leather and leather components. This method may also be
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2589 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky 
Katalogové číslo:  500142
ČSN EN ISO 2589 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky
ČSN EN ISO 2589ČSN EN ISO 2589 This International Standard specifies a method for determining the thickness of leather. The method is applicable to all types of leather of any tannage. The measurem
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17236 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení trvalého protažení 
Katalogové číslo:  500150
ČSN EN ISO 17236 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení trvalého protažení
ČSN EN ISO 17236ČSN EN ISO 17236 This International Standard specifies a method for determining the extension set of leather. It is intended for use on upholstery leather but is applicable to all f
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 23910 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti proti vytržení stehu 
Katalogové číslo:  508586
ČSN EN ISO 23910 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti proti vytržení stehu
ČSN EN ISO 23910ČSN EN ISO 23910 This document specifies a method for determining the stitch tear resistance of leather. It can be used on all leathers but is particularly suitable for leathers ove
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4045 - Usně - Chemické zkoušky - Stanovení pH a diferenčního čísla 
Katalogové číslo:  505735
ČSN EN ISO 4045 - Usně - Chemické zkoušky - Stanovení pH a diferenčního čísla
ČSN EN ISO 4045ČSN EN ISO 4045 This document specifies a method for determining the pH value and the difference figure of an aqueous leather extract. It is applicable to all types of leather.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20137 - Usně - Chemické zkoušky - Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních 
Katalogové číslo:  502720
ČSN EN ISO 20137 - Usně - Chemické zkoušky - Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních
ČSN EN ISO 20137ČSN EN ISO 20137 This document gives guidelines to apply the available chemical test methods for leather. This information can be used by those involved in setting specifications fo
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat