Sponzorovaný odkaz

7900 Názvosloví, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 79 0001 ZMĚNA 1 - Názvosloví usní 
Katalogové číslo:  20020
ČSN 79 0001 ZMĚNA 1 - Názvosloví usní
ČSN 79 0001 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 79 0001 - Názvosloví usní 
Katalogové číslo:  31418
ČSN 79 0001 - Názvosloví usní
ČSN 79 0001ČSN 79 0001 Tato norma stanoví české a slovenské názvy usní užívané v technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích, příručkách, hospodářském styku a pod. a určuje význam náz
Cena:  446,- Kč
ČSN 79 0009 - Názvosloví vad koželužských kůží a usní 
Katalogové číslo:  31420
ČSN 79 0009 - Názvosloví vad koželužských kůží a usní
ČSN 79 0009ČSN 79 0009 Norma stanoví české a slovenské názvy vad koželužských kůží a usní. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 136 hesel. Pro informaci jsou uvedeny
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16483 - Usně - Označování usňových dílků v textilních výrobcích 
Katalogové číslo:  95109
ČSN EN 16483 - Usně - Označování usňových dílků v textilních výrobcích
ČSN EN 16483
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16484 - Usně - Požadavky na určování původu usňových výrobků 
Katalogové číslo:  99456
ČSN EN 16484 - Usně - Požadavky na určování původu usňových výrobků
ČSN EN 16484ČSN EN 16484 This European Standard defines the requirements that are necessary to confer the origin of leather production based on the principle of the last substantial transformation
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15987 - Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi 
Katalogové číslo:  98711
ČSN EN 15987 - Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi
ČSN EN 15987ČSN EN 15987 Tato evropská norma specifikuje základní termíny a definice používané při obchodování s usněmi a uvádí pokyny pro správné používání termínu "useň". Parametry stanovené v
Cena:  232,- Kč
ČSN 79 0000 - Názvosloví koželužských kůží 
Katalogové číslo:  31417
ČSN 79 0000 - Názvosloví koželužských kůží
ČSN 79 0000ČSN 79 0000 Tato norma stanoví české a slovenské názvy koželužských kůží, užívané v technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích, příručkách, hospodářském styku a pod. a urč
Cena:  446,- Kč
ČSN 79 0002 - Názvosloví operací v koželužství 
Katalogové číslo:  31419
ČSN 79 0002 - Názvosloví operací v koželužství
ČSN 79 0002ČSN 79 0002 Tato norma stanoví české a slovenské názvy operací v koželužství a jejich definice užívané v technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích, příručkách, hospodářsk
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat