Sponzorovaný odkaz

7956 Obuv

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 79 5600 - Obuv - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  72054
ČSN 79 5600 - Obuv - Požadavky a metody zkoušení
ČSN 79 5600ČSN 79 5600 Norma stanoví požadavky na provedení a vlastnosti obuvi, pokud předmětová norma na příslušnou obuv nestanoví jinak. Dále stanoví metody zkoušení, kterými se zjišťuje, zda o
Cena:  446,- Kč
ČSN 79 5600 OPRAVA 1 - Obuv - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  74392
ČSN 79 5600 OPRAVA 1 - Obuv - Požadavky a metody zkoušení
ČSN 79 5600 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 14602 - Obuv - Zkušební metody pro posuzování ekologických kritérií 
Katalogové číslo:  91740
ČSN EN 14602 - Obuv - Zkušební metody pro posuzování ekologických kritérií
ČSN EN 14602
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12222 - Obuv - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení obuvi a částí obuvi 
Katalogové číslo:  52448
ČSN EN 12222 - Obuv - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení obuvi a částí obuvi
ČSN EN 12222ČSN EN 12222 Norma je českou verzí evropské normy EN 12222:1997. Evropská norma EN 12222:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanoví základní prostředí kondi
Cena:  95,- Kč
ČSN 79 5606 - Zkoušení obuvi. Stanovení hmotnosti obuvi 
Katalogové číslo:  05663
ČSN 79 5606 - Zkoušení obuvi. Stanovení hmotnosti obuvi
ČSN 79 5606
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 17708 - Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Pevnost spoje mezi svrškem a podešví 
Katalogové číslo:  505980
ČSN EN ISO 17708 - Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Pevnost spoje mezi svrškem a podešví
ČSN EN ISO 17708ČSN EN ISO 17708 This document describes a test method for determining the resistance to separation of the upper from the outsole, for separating adjacent layers of the outsole or f
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 19952 - Obuv - Slovník 
Katalogové číslo:  75132
ČSN EN ISO 19952 - Obuv - Slovník
ČSN EN ISO 19952ČSN EN ISO 19952 Norma definuje termíny používané v obuvnickém průmyslu, a to v češtině a angličtině. Termíny a jejich definice jsou v angličtině seřazeny abecedně. V příloze C js
Cena:  655,- Kč
ČSN 79 5607 - Skúšanie obuvi. Kondicionovanie obuvi 
Katalogové číslo:  31465
ČSN 79 5607 - Skúšanie obuvi. Kondicionovanie obuvi
ČSN 79 5607
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 20877 - Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Tepelněizolační vlastnosti 
Katalogové číslo:  89866
ČSN EN ISO 20877 - Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Tepelněizolační vlastnosti
ČSN EN ISO 20877
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12785 - Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Připevnění podpatku 
Katalogové číslo:  60622
ČSN EN 12785 - Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Připevnění podpatku
ČSN EN 12785ČSN EN 12785 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování připevnění podpatku k obuvi. Platí pro dámskou obuv se středně vysokými a vysokými podpatky. Touto zkušební metodou se zjišťují
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 20536 - Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a v částech obuvi - Stanovení fenolu v obuvnických materiálech 
Katalogové číslo:  504370
ČSN EN ISO 20536 - Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a v částech obuvi - Stanovení fenolu v obuvnických materiálech
ČSN EN ISO 20536ČSN EN ISO 20536 This document specifies a method to determine the amount of phenol in footwear and footwear components. It is applicable to all parts of footwear except for metal p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17709 - Obuv - Místo odběru, příprava a doba kondicionování vzorků a zkušebních těles 
Katalogové číslo:  506677
ČSN EN ISO 17709 - Obuv - Místo odběru, příprava a doba kondicionování vzorků a zkušebních těles
ČSN EN ISO 17709ČSN EN ISO 17709 This European Standard specifies the sampling location, preparation and duration of conditioning of samples and test pieces for footwear components and footwear, to
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20150 - Obuv a části obuvi - Kvantitativní stimulační zkušební metoda pro posouzení antifungální aktivity 
Katalogové číslo:  507440
ČSN EN ISO 20150 - Obuv a části obuvi - Kvantitativní stimulační zkušební metoda pro posouzení antifungální aktivity
ČSN EN ISO 20150ČSN EN ISO 20150 This document specifies quantitative challenge test methods for evaluating the antifungal activity of footwear and footwear components. This document is applicabl
Cena:  347,- Kč
ČSN 79 5600 OPRAVA 2 - Obuv - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  81013
ČSN 79 5600 OPRAVA 2 - Obuv - Požadavky a metody zkoušení
ČSN 79 5600 OPRAVA 2
Cena:  0,- Kč
ČSN 79 5607 ZMĚNA 1 - Skúšanie obuvi. Kondicionovanie obuvi 
Katalogové číslo:  52651
ČSN 79 5607 ZMĚNA 1 - Skúšanie obuvi. Kondicionovanie obuvi
ČSN 79 5607 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 12749 - Obuv - Kondicionování pro zkoušky odolnosti proti stárnutí 
Katalogové číslo:  58121
ČSN EN 12749 - Obuv - Kondicionování pro zkoušky odolnosti proti stárnutí
ČSN EN 12749
Cena:  95,- Kč
ČSN P ISO/TS 19407 - Obuv - Měření velikosti - Převod mezi systémy velikostí 
Katalogové číslo:  509830
ČSN P ISO/TS 19407 - Obuv - Měření velikosti - Převod mezi systémy velikostí
ČSN P ISO/TS 19407ČSN P ISO/TS 19407 Tato technická specifikace obsahuje tři tabulky pro převod mezi hlavními systémy měření velikosti obuvi (Mondopoint, systémy používané v Evropě a Velké Británii
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9407 - Velikost obuvi. Měření a označování. Systém Mondopoint 
Katalogové číslo:  16468
ČSN ISO 9407 - Velikost obuvi. Měření a označování. Systém Mondopoint
ČSN ISO 9407ČSN ISO 9407 Tato norma stanoví základní charakteristiky systému velikostí obuvi, který je znám pod označením Mondopoint a specifikuje způsob označování velikostí obuvi. Platí pro
Cena:  95,- Kč
ČSN 79 5606 ZMĚNA 1 - Zkoušení obuvi. Stanovení hmotnosti obuvi 
Katalogové číslo:  52652
ČSN 79 5606 ZMĚNA 1 - Zkoušení obuvi. Stanovení hmotnosti obuvi
ČSN 79 5606 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 79 5600 ZMĚNA Z1 - Obuv - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  76400
ČSN 79 5600 ZMĚNA Z1 - Obuv - Požadavky a metody zkoušení
ČSN 79 5600 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13073 - Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Odolnost proti pronikání vody 
Katalogové číslo:  61734
ČSN EN 13073 - Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Odolnost proti pronikání vody
ČSN EN 13073
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat