Sponzorovaný odkaz

02 STROJNÍ SOUČÁSTI

 02 - NORMY PRO STROJNÍ SOUČÁSTI

Do této třídy jsou zahrnuty ČSN normy pro vruty, matice, šrouby a další spojovací materiál. Normy pro těsnění, lana a hadice

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16617 - Potrubí - Sestavy vlnovcových ohebných kovových hadic pro hořlavé plyny - Požadavky na provedení, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  98390
ČSN EN 16617 - Potrubí - Sestavy vlnovcových ohebných kovových hadic pro hořlavé plyny - Požadavky na provedení, zkoušení a značení
ČSN EN 16617ČSN EN 16617 This European Standard specifies all significant hazards, hazardous situation and events as listed in Clause 4, relevant to stationary and displaceable manual horizontal
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16841 - Ocelová drátěná lana - Upínací oka pro lanové instalace - Typy a minimální požadavky 
Katalogové číslo:  95878
ČSN EN ISO 16841 - Ocelová drátěná lana - Upínací oka pro lanové instalace - Typy a minimální požadavky
ČSN EN ISO 16841ČSN EN ISO 16841 Tato mezinárodní norma byla vyvinutá jako odpověď na celosvětový požadavek pro mezinárodní normalizaci identifikující různé typy upínacích ok, které jsou používány
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10317 - Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Systém označování 
Katalogové číslo:  84731
ČSN ISO 10317 - Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Systém označování
ČSN ISO 10317ČSN ISO 10317 Tato mezinárodní norma stanovuje systém označování metrických kuželíkových ložisek vyráběných podle ISO 355.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8752 - Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz 
Katalogové číslo:  85085
ČSN EN ISO 8752 - Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz
ČSN EN ISO 8752ČSN EN ISO 8752 Tato mezinárodní norma specifikuje vlastnosti pružných válcových kolíků se štěrbinou vyrobených z oceli, nebo z austenitické nebo martenzitické korozivzdorné oceli,
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 281 - Valivá ložiska - Dynamická únosnost a trvanlivost 
Katalogové číslo:  82440
ČSN ISO 281 - Valivá ložiska - Dynamická únosnost a trvanlivost
ČSN ISO 281ČSN ISO 281 Norma stanovuje metody výpočtu základní dynamické únosnosti a trvanlivosti valivých ložisek v rozsahu rozměrů odpovídajících mezinárodních norem ISO. Norma nově stanovuje met
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 8750 - Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro běžné zatížení 
Katalogové číslo:  79083
ČSN EN ISO 8750 - Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro běžné zatížení
ČSN EN ISO 8750
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21670 - Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování 
Katalogové číslo:  97627
ČSN EN ISO 21670 - Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování
ČSN EN ISO 21670ČSN EN ISO 21670 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šestihranných matic s přírubou pro přivaření velikosti M5 až M16 (hrubá rozteč) nebo D = 8 mm až 16 mm (jemná roz
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 898-1 - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč 
Katalogové číslo:  94602
ČSN EN ISO 898-1 - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
ČSN EN ISO 898-1ČSN EN ISO 898-1 Tato část ISO 898 specifikuje mechanické a fyzikální vlastnosti šroubů vyrobených z uhlíkové a legované oceli, pokud jsou zkoušeny při teplotě okolí od 10 °C do 35
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 7379 - Lícované šrouby s vnitřním šestihranem 
Katalogové číslo:  94678
ČSN ISO 7379 - Lícované šrouby s vnitřním šestihranem
ČSN ISO 7379ČSN ISO 7379 Tato mezinárodní norma určuje specifikace pro lícované šrouby s vnitřním šestihranem s metrickými rozměry a jmenovitými průměry dříků od 6,5 až 25 mm včetně.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4033 - Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B 
Katalogové číslo:  94605
ČSN EN ISO 4033 - Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B
ČSN EN ISO 4033ČSN EN ISO 4033 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šestihranných vysokých matic (typu 2), se závitem od M5 až do M36 včetně, výrobní třídy A pro závity D M16. Poku
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7044 - Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou, typ 2 - Výrobní třídy A a B 
Katalogové číslo:  94623
ČSN ISO 7044 - Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou, typ 2 - Výrobní třídy A a B
ČSN ISO 7044ČSN ISO 7044 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky samojistných šestihranných celokovových matic s přírubou, typu 2, se závity M5 až do M20, výrobní třídy A pro závity až d
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7042 - Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12 
Katalogové číslo:  94621
ČSN EN ISO 7042 - Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12
ČSN EN ISO 7042ČSN EN ISO 7042 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky samojistných šestihranných vysokých matic celokovových, se závity od M5 až do včetně M36, výrobní třídy A pro závit
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7040 - Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10 
Katalogové číslo:  94611
ČSN EN ISO 7040 - Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10
ČSN EN ISO 7040ČSN EN ISO 7040 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky samojistných šestihranných matic (s nekovovou vložkou), se závity M3 až do M36 včetně, výrobní třídy A pro závity a
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 1051 - Průměry stopek nýtů 
Katalogové číslo:  94603
ČSN ISO 1051 - Průměry stopek nýtů
ČSN ISO 1051ČSN ISO 1051 Tato mezinárodní norma specifikuje dvě řady průměrů stopek nýtů pro všeobecné použití, vyjma trhacích nýtů, v rozsahu od 1 mm až do 36 mm včetně.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13906-1 - Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 1: Tlačné pružiny 
Katalogové číslo:  94466
ČSN EN 13906-1 - Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 1: Tlačné pružiny
ČSN EN 13906-1ČSN EN 13906-1 Tato evropská norma specifikuje výpočet a návrh za studena a za horka vinutých šroubových válcových tlakových pružin s lineární charakteristikou, vyrobených z kruhové
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 898-5 - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč 
Katalogové číslo:  94922
ČSN EN ISO 898-5 - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
ČSN EN ISO 898-5ČSN EN ISO 898-5 Tato část ISO 898 specifikuje mechanické a fyzikální vlastnosti stavěcích šroubů a podobných spojovacích součástí, které jsou vyrobeny z uhlíkové nebo legované oc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14582 - Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem 
Katalogové číslo:  94599
ČSN EN ISO 14582 - Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO 14582ČSN EN ISO 14582 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem (plně zaveditelné), výrobní třídy A a se závity průmě
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7045 - Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A 
Katalogové číslo:  90388
ČSN EN ISO 7045 - Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A
ČSN EN ISO 7045ČSN EN ISO 7045 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů se zaoblenou válcovou hlavou výrobní třídy A se závity od M1,6 do M10 včetně, a s křížovou drážkou typu H ne
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13411-4 - Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí 
Katalogové číslo:  89273
ČSN EN 13411-4 - Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí
ČSN EN 13411-4ČSN EN 13411-4 Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky na zalévání roztaveným kovem a pryskyřicí ocelových drátěných lan v rámci rozsahu EN 12385-4:2002+A1:2008; EN 12385-
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7380-2 - Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 2: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem 
Katalogové číslo:  90232
ČSN EN ISO 7380-2 - Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 2: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem
ČSN EN ISO 7380-2ČSN EN ISO 7380-2 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem se závity od M3 do M16 včetně, výrobní tří
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7050 - Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou 
Katalogové číslo:  90235
ČSN EN ISO 7050 - Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
ČSN EN ISO 7050ČSN EN ISO 7050 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou se závitem od ST 2,2 do ST 9,5 včetně.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14589 - Trhací nýty - Mechanické zkoušení 
Katalogové číslo:  64098
ČSN EN ISO 14589 - Trhací nýty - Mechanické zkoušení
ČSN EN ISO 14589ČSN EN ISO 14589 Tato mezinárodní norma specifikuje mechanická zkoušení trhacích nýtů zahrnující: - zkoušku smykem (viz kapitola 3), - zkouška tahem (viz kapitola 3), - zkouška
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13414-1+A2 - Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce 
Katalogové číslo:  83583
ČSN EN 13414-1+A2 - Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce
ČSN EN 13414-1+A2ČSN EN 13414-1+A2 Tato evropská norma specifikuje konstrukční požadavky, výpočet WLL, ověřování, certifikaci a značení vázacích prostředků z ocelových drátěných lan pro všeobecné z
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14831 - Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení 
Katalogové číslo:  74070
ČSN EN 14831 - Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení
ČSN EN 14831ČSN EN 14831 Tento dokument stanovuje zkušební metodu umožňující kontrolu charakteristik utahování v oblasti pružné deformace u spojovacích součástí s metrickým závitem ISO od M6 do M
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13411-1+A1 - Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan 
Katalogové číslo:  83534
ČSN EN 13411-1+A1 - Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan
ČSN EN 13411-1+A1ČSN EN 13411-1+A1 Tato norma se zabývá ukončením ocelových drátěných lan, konkrétně očnicemi pro ocelová lana především z hlediska bezpečnosti. Předmětem normy jsou požadavky na
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 8992 - Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice 
Katalogové číslo:  89175
ČSN ISO 8992 - Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice
ČSN ISO 8992ČSN ISO 8992 Tato mezinárodní norma specifikuje všeobecné požadavky na šrouby a matice, ale je také doporučením pro nenormalizované spojovací součásti. Je určena k použití s odkazem na
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14580 - Šrouby se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem 
Katalogové číslo:  88920
ČSN EN ISO 14580 - Šrouby se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO 14580ČSN EN ISO 14580 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem výrobní třídy A a se závity M2 až do M10 včetně. Po
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14584 - Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem 
Katalogové číslo:  88922
ČSN EN ISO 14584 - Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO 14584ČSN EN ISO 14584 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem výrobní třídy A a se závity M2 až do M10 včetně.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4018 - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C 
Katalogové číslo:  89176
ČSN EN ISO 4018 - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C
ČSN EN ISO 4018ČSN EN ISO 4018 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě se závity od M5 do M64 výrobní třídy C. POZNÁMKA: Tento druh produ
Cena:  232,- Kč
ČSN 02 1021 - Opěrné plochy pro spojovací součásti 
Katalogové číslo:  24284
ČSN 02 1021 - Opěrné plochy pro spojovací součásti
ČSN 02 1021ČSN 02 1021 Norma platí pro zarovnávání opěrných ploch pro šrouby s šestihrannou hlavou a šestihranné matice s podložkou. Norma stanoví rozměry opěrné plochy pro průměr závitu šro
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI
0200 Balení, dodávání a značení spojovacích součástí0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná0211 Šrouby přesné a střední0212 Šrouby přesné a střední (speciální)0213 Šrouby hrubé0214 Matice přesné0215 Matice přesné a střední (speciální)0216 Matice hrubé0217 Zajištění a příslušenství šroubů0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva0219 Různé závitové součásti0220 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0221 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0223 Nýty0225 Klíny a pera0227 Upevňovací a zajišťovací součásti0228 Hřebíky0229 Stavěcí a pojistné kroužky0230 Kluzná ložiska. Část obecná0231 Součásti pohonů0232 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0234 Kluzná ložiska0235 Speciální ložiska0236 Příslušenství valivých ložisek0237 Ložiska pro letectví a kosmonautiku0239 Různé0242 Lana z neželezných kovů0243 Lana ocelová0244 Lana a jejich příslušenství0246 Valivá ložiska0247 Valivá ložiska0248 Tělesa a víka ložisek0250 Štítky, všeobecně0251 Rukojeti, držadla, tlačítka0252 Ruční kola, kliky0258 Štítky0260 Pružiny0261 Pružiny0262 Hřídelové spojky - mechanické neovládané0264 Spojky0265 Spojky0270 Součásti pístových strojů0272 Teploměrové jímky a jejich součásti0274 Součásti pro mazací zařízení0277 Spékané filtry0283 Ohebné hadice0284 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0285 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0289 Příslušenství základů, tlumení otřesů a vibrací0290 Těsnění, všeobecně0292 Těsnění výplňové a tvářené0293 Těsnění kroužkové a jiné0294 Těsnění tvarové0295 Součásti pro těsnění
03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat