Sponzorovaný odkaz

0225 Klíny a pera

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 02 2503 - Klíny drážkové a drážky. Přiřadění k hřídelům 
Katalogové číslo:  00323
ČSN 02 2503 - Klíny drážkové a drážky. Přiřadění k hřídelům
ČSN 02 2503ČSN 02 2503 Norma platí pro drážkové klíny s nosem i bez nosu, klíny vsazené a jejich přiřadění k hřídelům. Norma stanovuje rozměry klínů a drážek s mezními úchylkami pro průměry
Cena:  34,- Kč
ČSN 02 2512 - Klíny drážkové bez nosu 
Katalogové číslo:  68474
ČSN 02 2512 - Klíny drážkové bez nosu
ČSN 02 2512ČSN 02 2512 Norma stanovuje rozměry s mezními úchylkami a přibližnou hmotnost klínů v rozsahu šířek klínů od 4 mm do 50 mm a výšek od 4 mm do 28 mm, drsnost povrchu, materiál, úkos a z
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2575 - Pera výměnná s jedním přídržným šroubem 
Katalogové číslo:  68468
ČSN 02 2575 - Pera výměnná s jedním přídržným šroubem
ČSN 02 2575ČSN 02 2575 Norma platí pro pera výměnná s 1 přídržným šroubem. Per s přídržným šroubem se použije, má-li býti náboj posouvatelný po hřídeli (např. u spojek). Norma stanovuje rozměry s
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2504 - Klíny ploské. Přiřadění k hřídelům 
Katalogové číslo:  00324
ČSN 02 2504 - Klíny ploské. Přiřadění k hřídelům
ČSN 02 2504ČSN 02 2504 Norma platí pro klíny ploské a jejich přiřadění k hřídelům. Norma stanovuje rozměry klínů, drážek v náboji a zploštění na hřídeli s mezními úchylkami pro průměry hříde
Cena:  34,- Kč
ČSN 02 2513 - Klíny vsazené 
Katalogové číslo:  68473
ČSN 02 2513 - Klíny vsazené
ČSN 02 2513ČSN 02 2513 Norma stanovuje rozměry s mezními úchylkami a přibližnou hmotnost klínů v rozsahu šířek klínů od 4 mm do 50 mm a výšek od 4 mm do 28 mm, drsnost povrchu, materiál, úkos a z
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2505 - Klíny tangenciální. Přiřadění k hřídelům 
Katalogové číslo:  00325
ČSN 02 2505 - Klíny tangenciální. Přiřadění k hřídelům
ČSN 02 2505ČSN 02 2505 Norma platí pro klíny tangenciální vystavené střídavým nárazovým tlakům a jejich přiřadění k hřídelům. Norma stanovuje rozměry drážek a sražení hran klínů pro průměry
Cena:  34,- Kč
ČSN 02 2514 - Klíny drážkové s nosem 
Katalogové číslo:  68472
ČSN 02 2514 - Klíny drážkové s nosem
ČSN 02 2514ČSN 02 2514 Norma stanovuje rozměry s mezními úchylkami a přibližnou hmotnost klínů v rozsahu šířek klínů od 4 mm do 50 mm a výšek od 4 mm do 28 mm, drsnost povrchu, materiál, úkos a z
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2531 - Klíny ploské bez nosu 
Katalogové číslo:  68471
ČSN 02 2531 - Klíny ploské bez nosu
ČSN 02 2531ČSN 02 2531 Norma stanovuje rozměry s mezními úchylkami a přibližnou hmotnost klínů v rozsahu šířek klínů od 5 mm do 50 mm a výšek od 3 mm do 18 mm, drsnost povrchu, materiál, úkos a z
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2562 - Pera těsná s mezními úchylkami šířky e7 nebo h9 
Katalogové číslo:  68469
ČSN 02 2562 - Pera těsná s mezními úchylkami šířky e7 nebo h9
ČSN 02 2562ČSN 02 2562 Norma platí pro pera těsná s mezními úchylkami šířky e7 nebo h9. Norma stanovuje rozměry s mezními úchylkami a přibližnou hmotnost per v rozsahu šířek per od 2 mm do 50 mm
Cena:  95,- Kč
ČSN 02 2570 OPRAVA 1 - Pera výměnná se dvěma přídržnými šrouby 
Katalogové číslo:  509613
ČSN 02 2570 OPRAVA 1 - Pera výměnná se dvěma přídržnými šrouby
ČSN 02 2570 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 02 2507 - Pera a drážky - Přiřazení k hřídelům 
Katalogové číslo:  68475
ČSN 02 2507 - Pera a drážky - Přiřazení k hřídelům
ČSN 02 2507ČSN 02 2507 Norma platí pro pera a drážky a jejich přiřazení k hřídelům. Norma stanovuje rozměry per a drážek s mezními úchylkami pro průměry hřídelů od 6 mm do 500 mm.
Cena:  95,- Kč
ČSN 02 2532 - Klíny ploské s nosem 
Katalogové číslo:  68470
ČSN 02 2532 - Klíny ploské s nosem
ČSN 02 2532ČSN 02 2532 Norma stanovuje rozměry s mezními úchylkami a přibližnou hmotnost klínů v rozsahu šířek klínů od 5 mm do 50 mm a výšek od 3 mm do 28 mm, drsnost povrchu, materiál, úkos a z
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2570 - Pera výměnná se dvěma přídržnými šrouby 
Katalogové číslo:  68467
ČSN 02 2570 - Pera výměnná se dvěma přídržnými šrouby
ČSN 02 2570ČSN 02 2570 Norma platí pro pera výměnná s 2 přídržnými šrouby. Per s přídržnými šrouby se použije, má-li býti náboj posouvatelný po hřídeli (na př. u spojek). Norma stanovuje rozměry
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2502 - Převlečné průměry 
Katalogové číslo:  00322
ČSN 02 2502 - Převlečné průměry
ČSN 02 2502ČSN 02 2502 Norma stanovuje převlečné průměry pro rozsah průměrů hřídelů od 6 mm do 170 mm. Hodnoty jsou vypočteny ze jmenovitých hodnot průměru hřídele, hloubky drážky a rozměrů pera
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI
0200 Balení, dodávání a značení spojovacích součástí0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná0211 Šrouby přesné a střední0212 Šrouby přesné a střední (speciální)0213 Šrouby hrubé0214 Matice přesné0215 Matice přesné a střední (speciální)0216 Matice hrubé0217 Zajištění a příslušenství šroubů0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva0219 Různé závitové součásti0220 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0221 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0223 Nýty0225 Klíny a pera0227 Upevňovací a zajišťovací součásti0228 Hřebíky0229 Stavěcí a pojistné kroužky0230 Kluzná ložiska. Část obecná0231 Součásti pohonů0232 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0234 Kluzná ložiska0235 Speciální ložiska0236 Příslušenství valivých ložisek0237 Ložiska pro letectví a kosmonautiku0239 Různé0242 Lana z neželezných kovů0243 Lana ocelová0244 Lana a jejich příslušenství0246 Valivá ložiska0247 Valivá ložiska0248 Tělesa a víka ložisek0250 Štítky, všeobecně0251 Rukojeti, držadla, tlačítka0252 Ruční kola, kliky0258 Štítky0260 Pružiny0261 Pružiny0262 Hřídelové spojky - mechanické neovládané0264 Spojky0265 Spojky0270 Součásti pístových strojů0272 Teploměrové jímky a jejich součásti0274 Součásti pro mazací zařízení0277 Spékané filtry0283 Ohebné hadice0284 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0285 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0289 Příslušenství základů, tlumení otřesů a vibrací0290 Těsnění, všeobecně0292 Těsnění výplňové a tvářené0293 Těsnění kroužkové a jiné0294 Těsnění tvarové0295 Součásti pro těsnění
03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat