Sponzorovaný odkaz

0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 02 1826 - Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou 
Katalogové číslo:  69273
ČSN 02 1826 - Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou
ČSN 02 1826ČSN 02 1826 Norma platí pro vruty do dřeva tvaru A, B a C se zapuštěnou čočkovitou hlavou s křížovou drážkou. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost vrutů v rozsahu průměrů vrut
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 1810 - Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou 
Katalogové číslo:  69272
ČSN 02 1810 - Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
ČSN 02 1810ČSN 02 1810 Norma platí pro vruty do dřeva se šestihrannou hlavou. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost vrutů v rozsahu průměrů vrutů od 6 mm do 20 mm, způsob označení materiá
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 1812 - Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou 
Katalogové číslo:  69271
ČSN 02 1812 - Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou
ČSN 02 1812ČSN 02 1812 Norma platí pro vruty do dřeva tvaru A, B a C s půlkulatou hlavou. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost vrutů v rozsahu průměrů vrutů od 1,6 mm do 8 mm pro tvar A
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 1815 - Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou 
Katalogové číslo:  69269
ČSN 02 1815 - Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou
ČSN 02 1815ČSN 02 1815 Norma platí pro vruty do dřeva tvaru A, B a C se zapuštěnou čočkovitou hlavou. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost vrutů v rozsahu průměrů vrutů od 2 mm do 6 mm p
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 1814 - Vruty do dřeva se zápustnou hlavou 
Katalogové číslo:  69270
ČSN 02 1814 - Vruty do dřeva se zápustnou hlavou
ČSN 02 1814ČSN 02 1814 Norma platí pro vruty do dřeva tvaru A, B a C se zapuštěnou hlavou. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost vrutů v rozsahu průměrů vrutů od 1,6 mm do 10 mm pro tvar
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 1822 - Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou 
Katalogové číslo:  69268
ČSN 02 1822 - Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou
ČSN 02 1822ČSN 02 1822 Norma platí pro vruty do dřeva tvaru A, B a C s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost vrutů v rozsahu průměrů vrutů od 2,5 mm
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 1824 - Vruty do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou 
Katalogové číslo:  69267
ČSN 02 1824 - Vruty do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
ČSN 02 1824ČSN 02 1824 Norma platí pro vruty do dřeva tvaru A, B a C se zapuštěnou hlavou s křížovou drážkou. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost vrutů v rozsahu průměrů vrutů od 2,5 mm
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI
0200 Balení, dodávání a značení spojovacích součástí0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná0211 Šrouby přesné a střední0212 Šrouby přesné a střední (speciální)0213 Šrouby hrubé0214 Matice přesné0215 Matice přesné a střední (speciální)0216 Matice hrubé0217 Zajištění a příslušenství šroubů0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva0219 Různé závitové součásti0220 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0221 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0223 Nýty0225 Klíny a pera0227 Upevňovací a zajišťovací součásti0228 Hřebíky0229 Stavěcí a pojistné kroužky0230 Kluzná ložiska. Část obecná0231 Součásti pohonů0232 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0234 Kluzná ložiska0235 Speciální ložiska0236 Příslušenství valivých ložisek0237 Ložiska pro letectví a kosmonautiku0239 Různé0242 Lana z neželezných kovů0243 Lana ocelová0244 Lana a jejich příslušenství0246 Valivá ložiska0247 Valivá ložiska0248 Tělesa a víka ložisek0250 Štítky, všeobecně0251 Rukojeti, držadla, tlačítka0252 Ruční kola, kliky0258 Štítky0260 Pružiny0261 Pružiny0262 Hřídelové spojky - mechanické neovládané0264 Spojky0265 Spojky0270 Součásti pístových strojů0272 Teploměrové jímky a jejich součásti0274 Součásti pro mazací zařízení0277 Spékané filtry0283 Ohebné hadice0284 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0285 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0289 Příslušenství základů, tlumení otřesů a vibrací0290 Těsnění, všeobecně0292 Těsnění výplňové a tvářené0293 Těsnění kroužkové a jiné0294 Těsnění tvarové0295 Součásti pro těsnění
03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat