Sponzorovaný odkaz

0243 Lana ocelová

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 16841 - Ocelová drátěná lana - Upínací oka pro lanové instalace - Typy a minimální požadavky 
Katalogové číslo:  95878
ČSN EN ISO 16841 - Ocelová drátěná lana - Upínací oka pro lanové instalace - Typy a minimální požadavky
ČSN EN ISO 16841ČSN EN ISO 16841 Tato mezinárodní norma byla vyvinutá jako odpověď na celosvětový požadavek pro mezinárodní normalizaci identifikující různé typy upínacích ok, které jsou používány
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12385-8 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob 
Katalogové číslo:  68954
ČSN EN 12385-8 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob
ČSN EN 12385-8ČSN EN 12385-8 Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro pramenná ocelová drátěná "nosná" a "nosná tažná" lana pro instalace l
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 4346 - Ocelová lana pro všeobecné použití. Maziva. Základní požadavky 
Katalogové číslo:  19108
ČSN ISO 4346 - Ocelová lana pro všeobecné použití. Maziva. Základní požadavky
ČSN ISO 4346ČSN ISO 4346 Norma specifikuje druhy a vlastnosti maziv, používaných při výrobě ocelových lan pro všeobecné použití. V této normě není řešeno provozní mazání a maziva pro textiln
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 12385-9 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob 
Katalogové číslo:  68955
ČSN EN 12385-9 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob
ČSN EN 12385-9ČSN EN 12385-9 Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopra
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12385-3+A1 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu 
Katalogové číslo:  82368
ČSN EN 12385-3+A1 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu
ČSN EN 12385-3+A1ČSN EN 12385-3+A1 Tento dokument specifikuje typy informací pro používání a údržbu ocelových drátěných lan poskytovaných výrobcem lana nebo, které budou obsaženy v manuálu výrobce,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12385-10+A1 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely 
Katalogové číslo:  82369
ČSN EN 12385-10+A1 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely
ČSN EN 12385-10+A1ČSN EN 12385-10+A1 Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky k těm, které jsou uvedeny v části 1 pro spirálová lana včetně povrc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12385-1+A1 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  83582
ČSN EN 12385-1+A1 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 12385-1+A1ČSN EN 12385-1+A1 Tato část této evropské normy byla vypracována k podpoře částí 4 až 10, které se týkají jednotlivých požadavků na ocelová drátěná lana pro použití ve specifických
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12385-4+A1 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely 
Katalogové číslo:  82367
ČSN EN 12385-4+A1 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely
ČSN EN 12385-4+A1ČSN EN 12385-4+A1 Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro pramenná lana pro všeobecná zdvihací použití včetně Informací, kt
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12385-5 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy 
Katalogové číslo:  68951
ČSN EN 12385-5 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy
ČSN EN 12385-5ČSN EN 12385-5 Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro pramenná lana nosná, vyvažovací a lana omezovačů rychlostí pro lanové
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12385-6 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty 
Katalogové číslo:  71609
ČSN EN 12385-6 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty
ČSN EN 12385-6ČSN EN 12385-6 Tato evropská norma specifikuje speciální materiály, výrobní a zkušební požadavky pro pramenná lan (s kruhovými a/nebo tvarovanými prameny) a plochá lana pro použití
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12385-2+A1 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace 
Katalogové číslo:  82370
ČSN EN 12385-2+A1 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace
ČSN EN 12385-2+A1ČSN EN 12385-2+A1 Tato část evropské normy definuje termíny, specifikuje označování a klasifikaci ocelových drátěných lan a je používaná ve spojení se všemi dalšími částmi této nor
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12385-7 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty 
Katalogové číslo:  68953
ČSN EN 12385-7 - Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty
ČSN EN 12385-7ČSN EN 12385-7 Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro zcela uzavřená vinutá těžní a polouzavřená a zcela uzavřená vinutá vo
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI
0200 Balení, dodávání a značení spojovacích součástí0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná0211 Šrouby přesné a střední0212 Šrouby přesné a střední (speciální)0213 Šrouby hrubé0214 Matice přesné0215 Matice přesné a střední (speciální)0216 Matice hrubé0217 Zajištění a příslušenství šroubů0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva0219 Různé závitové součásti0220 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0221 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0223 Nýty0225 Klíny a pera0227 Upevňovací a zajišťovací součásti0228 Hřebíky0229 Stavěcí a pojistné kroužky0230 Kluzná ložiska. Část obecná0231 Součásti pohonů0232 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0234 Kluzná ložiska0235 Speciální ložiska0236 Příslušenství valivých ložisek0237 Ložiska pro letectví a kosmonautiku0239 Různé0242 Lana z neželezných kovů0243 Lana ocelová0244 Lana a jejich příslušenství0246 Valivá ložiska0247 Valivá ložiska0248 Tělesa a víka ložisek0250 Štítky, všeobecně0251 Rukojeti, držadla, tlačítka0252 Ruční kola, kliky0258 Štítky0260 Pružiny0261 Pružiny0262 Hřídelové spojky - mechanické neovládané0264 Spojky0265 Spojky0270 Součásti pístových strojů0272 Teploměrové jímky a jejich součásti0274 Součásti pro mazací zařízení0277 Spékané filtry0283 Ohebné hadice0284 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0285 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0289 Příslušenství základů, tlumení otřesů a vibrací0290 Těsnění, všeobecně0292 Těsnění výplňové a tvářené0293 Těsnění kroužkové a jiné0294 Těsnění tvarové0295 Součásti pro těsnění
03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat