Sponzorovaný odkaz

0247 Valivá ložiska

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 10317 - Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Systém označování 
Katalogové číslo:  84731
ČSN ISO 10317 - Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Systém označování
ČSN ISO 10317ČSN ISO 10317 Tato mezinárodní norma stanovuje systém označování metrických kuželíkových ložisek vyráběných podle ISO 355.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 246 - Valivá ložiska - Válečková ložiska, příložné axiální kroužky - Hlavní rozměry 
Katalogové číslo:  84732
ČSN ISO 246 - Valivá ložiska - Válečková ložiska, příložné axiální kroužky - Hlavní rozměry
ČSN ISO 246ČSN ISO 246 Tato mezinárodní norma stanovuje šířku, horní mezní rozměr vnějšího průměru, průměr díry a dolní mezní rozměr souřadnice zaoblení u díry příložného axiálního kroužku radiální
Cena:  171,- Kč
ČSN 02 4735 - Valivá ložiska. Axiální kuličková ložiska jednosměrná s kosoúhlým stykem alfa = 60° 
Katalogové číslo:  24421
ČSN 02 4735 - Valivá ložiska. Axiální kuličková ložiska jednosměrná s kosoúhlým stykem alfa = 60°
ČSN 02 4735ČSN 02 4735 Norma platí pro axiální kuličková ložiska jednosměrná s kosoúhlým stykem 60 stupňů, rozměrových skupin 02 a 03 podle ČSN 02 4629. Norma stanovuje hlavní rozměry, hmotn
Cena:  95,- Kč
ČSN 02 4741 - Valivá ložiska. Axiální klece s krátkými válečky 
Katalogové číslo:  24423
ČSN 02 4741 - Valivá ložiska. Axiální klece s krátkými válečky
ČSN 02 4741ČSN 02 4741 Norma platí pro axiální klece s krátkými válečky průměrových řad 1 a 2 podle ČSN 02 4629. Norma stanovuje hlavní rozměry, hmotnost, technické požadavky, požadavky na ú
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 355 - Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Hlavní rozměry a označení řad 
Katalogové číslo:  82442
ČSN ISO 355 - Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Hlavní rozměry a označení řad
ČSN ISO 355ČSN ISO 355 Norma stanovuje hlavní rozměry kuželíkových ložisek jednořadých a dvouřadých a jejich částí. Stanovuje rozměry vnějších kroužků s přírubou pro určitý druh těchto ložisek a st
Cena:  446,- Kč
ČSN 02 4741 ZMĚNA 1 - Valivá ložiska. Axiální klece s krátkými válečky 
Katalogové číslo:  20541
ČSN 02 4741 ZMĚNA 1 - Valivá ložiska. Axiální klece s krátkými válečky
ČSN 02 4741 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI
0200 Balení, dodávání a značení spojovacích součástí0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná0211 Šrouby přesné a střední0212 Šrouby přesné a střední (speciální)0213 Šrouby hrubé0214 Matice přesné0215 Matice přesné a střední (speciální)0216 Matice hrubé0217 Zajištění a příslušenství šroubů0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva0219 Různé závitové součásti0220 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0221 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0223 Nýty0225 Klíny a pera0227 Upevňovací a zajišťovací součásti0228 Hřebíky0229 Stavěcí a pojistné kroužky0230 Kluzná ložiska. Část obecná0231 Součásti pohonů0232 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0234 Kluzná ložiska0235 Speciální ložiska0236 Příslušenství valivých ložisek0237 Ložiska pro letectví a kosmonautiku0239 Různé0242 Lana z neželezných kovů0243 Lana ocelová0244 Lana a jejich příslušenství0246 Valivá ložiska0247 Valivá ložiska0248 Tělesa a víka ložisek0250 Štítky, všeobecně0251 Rukojeti, držadla, tlačítka0252 Ruční kola, kliky0258 Štítky0260 Pružiny0261 Pružiny0262 Hřídelové spojky - mechanické neovládané0264 Spojky0265 Spojky0270 Součásti pístových strojů0272 Teploměrové jímky a jejich součásti0274 Součásti pro mazací zařízení0277 Spékané filtry0283 Ohebné hadice0284 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0285 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0289 Příslušenství základů, tlumení otřesů a vibrací0290 Těsnění, všeobecně0292 Těsnění výplňové a tvářené0293 Těsnění kroužkové a jiné0294 Těsnění tvarové0295 Součásti pro těsnění
03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat