Sponzorovaný odkaz

0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 02 3301 - Kloubové řetězy. Válečkové a pouzdrové řetězy. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  00393
ČSN 02 3301 - Kloubové řetězy. Válečkové a pouzdrové řetězy. Technické předpisy
ČSN 02 3301ČSN 02 3301 Norma platí pro válečkové řetězy podle ČSN 02 3311, válečkové řetězy s dlouhou roztečí ČSN 02 3315, pouzdrové řetězy podle ČSN 02 3321 a ČSN 02 3329. Norma uvádí názvo
Cena:  171,- Kč
ČSN 02 3321 - Kloubové řetězy. Pouzdrové řetězy rychloběžné. Rozměry 
Katalogové číslo:  00398
ČSN 02 3321 - Kloubové řetězy. Pouzdrové řetězy rychloběžné. Rozměry
ČSN 02 3321ČSN 02 3321 Norma uvádí rozměry, minimální zatížení při přetržení, hmotnost pouzdrových rychloběžných řetězů jednořadých, dvouřadých a třířadých, provedení, dovolenou úchylku délky ře
Cena:  95,- Kč
ČSN 02 3330 - Kloubové řetězy. Gallovy řetězy 
Katalogové číslo:  06382
ČSN 02 3330 - Kloubové řetězy. Gallovy řetězy
ČSN 02 3330ČSN 02 3330 Norma platí pro Gallovy řetězy, určené pro přenos tažné síly a nejvyšší rychlost 0,3 m.s-1. Gallův řetěz je kloubový řetěz, jehož kloubové spoje jsou tvořeny čepy a destič
Cena:  171,- Kč
ČSN 02 3311 - Kloubové řetězy. Válečkové řetězy. Rozměry 
Katalogové číslo:  00394
ČSN 02 3311 - Kloubové řetězy. Válečkové řetězy. Rozměry
ČSN 02 3311ČSN 02 3311 Norma uvádí rozměry, minimální zatížení při přetržení, hmotnost válečkových řetězů jednořadých, dvouřadých a třířadých se spojovacím článkem s pružnou pojistkou (pro rozte
Cena:  171,- Kč
ČSN 02 3312 - Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s unášecími destičkami. Rozměry 
Katalogové číslo:  00395
ČSN 02 3312 - Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s unášecími destičkami. Rozměry
ČSN 02 3312ČSN 02 3312 Norma uvádí rozměry, minimální zatížení při přetržení, hmotnost válečkových řetězů typu K 1, K 2, L 1, L 2, M 1, M 2, R 1 a R 2, provedení a způsob označení řetězů. Te
Cena:  95,- Kč
ČSN 02 3311 ZMĚNA a - Kloubové řetězy. Válečkové řetězy. Rozměry 
Katalogové číslo:  12032
ČSN 02 3311 ZMĚNA a - Kloubové řetězy. Válečkové řetězy. Rozměry
ČSN 02 3311 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 3321 ZMĚNA a - Kloubové řetězy. Pouzdrové řetězy rychloběžné. Rozměry 
Katalogové číslo:  12035
ČSN 02 3321 ZMĚNA a - Kloubové řetězy. Pouzdrové řetězy rychloběžné. Rozměry
ČSN 02 3321 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN 02 3315 - Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s dlouhou roztečí. Rozměry 
Katalogové číslo:  00396
ČSN 02 3315 - Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s dlouhou roztečí. Rozměry
ČSN 02 3315ČSN 02 3315 Norma uvádí rozměry, minimální zatížení při přetržení, hmotnost válečkových řetězů jednořadých s dlouhou roztečí, provedení, dovolenou úchylku délky řetězu a způsob označe
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 3316 - Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s dlouhou roztečí a unášecími destičkami. Rozměry 
Katalogové číslo:  00397
ČSN 02 3316 - Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s dlouhou roztečí a unášecími destičkami. Rozměry
ČSN 02 3316ČSN 02 3316 Norma uvádí rozměry, minimální zatížení při přetržení, hmotnost válečkových řetězů typu K 3, K 4, M 3 a M 4, provedení a způsob označení řetězů. Technické předpisy a v
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 3329 - Pouzdrové řetězy pomaloběžné. Rozměry 
Katalogové číslo:  00399
ČSN 02 3329 - Pouzdrové řetězy pomaloběžné. Rozměry
ČSN 02 3329ČSN 02 3329 Norma uvádí rozměry, minimální zatížení při přetržení, hmotnost válečkových řetězů pomaloběžných s rozsahem roztečí od 15 mm do 100 mm, provedení a způsob označení řetězů.
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI
0200 Balení, dodávání a značení spojovacích součástí0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná0211 Šrouby přesné a střední0212 Šrouby přesné a střední (speciální)0213 Šrouby hrubé0214 Matice přesné0215 Matice přesné a střední (speciální)0216 Matice hrubé0217 Zajištění a příslušenství šroubů0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva0219 Různé závitové součásti0220 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0221 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0223 Nýty0225 Klíny a pera0227 Upevňovací a zajišťovací součásti0228 Hřebíky0229 Stavěcí a pojistné kroužky0230 Kluzná ložiska. Část obecná0231 Součásti pohonů0232 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0234 Kluzná ložiska0235 Speciální ložiska0236 Příslušenství valivých ložisek0237 Ložiska pro letectví a kosmonautiku0239 Různé0242 Lana z neželezných kovů0243 Lana ocelová0244 Lana a jejich příslušenství0246 Valivá ložiska0247 Valivá ložiska0248 Tělesa a víka ložisek0250 Štítky, všeobecně0251 Rukojeti, držadla, tlačítka0252 Ruční kola, kliky0258 Štítky0260 Pružiny0261 Pružiny0262 Hřídelové spojky - mechanické neovládané0264 Spojky0265 Spojky0270 Součásti pístových strojů0272 Teploměrové jímky a jejich součásti0274 Součásti pro mazací zařízení0277 Spékané filtry0283 Ohebné hadice0284 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0285 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0289 Příslušenství základů, tlumení otřesů a vibrací0290 Těsnění, všeobecně0292 Těsnění výplňové a tvářené0293 Těsnění kroužkové a jiné0294 Těsnění tvarové0295 Součásti pro těsnění
03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat