Sponzorovaný odkaz

0227 Upevňovací a zajišťovací součásti

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 02 2702 - Přídržky čepů 
Katalogové číslo:  00335
ČSN 02 2702 - Přídržky čepů
ČSN 02 2702ČSN 02 2702 Norma platí pro použití přídržek čepů. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost přídržek čepů, přiřazení přídržek k průměrům čepů v rozsahu průměrů čepů přes 25 m
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2751 - Spony s páskou na hadice. Spony so závlačkou 
Katalogové číslo:  00342
ČSN 02 2751 - Spony s páskou na hadice. Spony so závlačkou
ČSN 02 2751ČSN 02 2751 Norma platí pro spony se závlačkou na spojení gumových hadic s kovovými trubkami. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost spon o jmenovité velikosti 5, 9 a 12 (j
Cena:  34,- Kč
ČSN 02 2703 - Pojistné desky hřídelů 
Katalogové číslo:  00336
ČSN 02 2703 - Pojistné desky hřídelů
ČSN 02 2703ČSN 02 2703 Norma platí pro použití pojistných desek hřídelů s provedením pro průměr desky do 85 mm a od 95 mm. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost pojistných desek v ro
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2752 - Spony s páskou na hadice. Spony so skrutkou a maticou 
Katalogové číslo:  00343
ČSN 02 2752 - Spony s páskou na hadice. Spony so skrutkou a maticou
ČSN 02 2752ČSN 02 2752 Norma platí pro spony se šroubem a maticí na spojení gumových hadic s kovovými trubkami. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost spon o jmenovité velikosti 5, 9
Cena:  34,- Kč
ČSN 02 2706 - Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky uzavřené. Jednostranné upevnění 
Katalogové číslo:  00337
ČSN 02 2706 - Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky uzavřené. Jednostranné upevnění
ČSN 02 2706ČSN 02 2706 Norma platí pro použití uzavřených příchytek s jednostranným upevněním v provedení jednoduchém a dvojitém (pro dva vodiče). Příchytky se používají k upevnění chráněných iz
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2708 - Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky otevřené. Oboustranné upevnění 
Katalogové číslo:  00339
ČSN 02 2708 - Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky otevřené. Oboustranné upevnění
ČSN 02 2708ČSN 02 2708 Norma platí pro použití otevřených příchytek s oboustranným upevněním pro upevnění 1 až 5 vodičů. Příchytky se používají k upevnění chráněných izolovaných vodičů a trubek
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2753 - Spony s páskou na hadice. Spony s čapom 
Katalogové číslo:  00344
ČSN 02 2753 - Spony s páskou na hadice. Spony s čapom
ČSN 02 2753ČSN 02 2753 Norma platí pro sponu s čepem na spojení gumových hadic s kovovými trubkami. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost spony pro jmenovitou šířku pásky 9 (jmenovit
Cena:  34,- Kč
ČSN 02 2707 - Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky uzavřené. Jednostranné upevnění v ose 
Katalogové číslo:  00338
ČSN 02 2707 - Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky uzavřené. Jednostranné upevnění v ose
ČSN 02 2707ČSN 02 2707 Norma platí pro použití uzavřených příchytek s jednostranným upevněním v ose. Příchytky se používají k upevnění chráněných izolovaných vodičů a trubek při montáži na povrc
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2709 - Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky otevřené. Jednostranné upevnění 
Katalogové číslo:  00340
ČSN 02 2709 - Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky otevřené. Jednostranné upevnění
ČSN 02 2709ČSN 02 2709 Norma platí pro použití otevřených příchytek s jednostranným upevněním. Příchytky se používají k upevnění chráněných izolovaných vodičů a trubek při montáži na povrchu pří
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2757 - Spony s páskou na hadice. Upínacie pásky 
Katalogové číslo:  00345
ČSN 02 2757 - Spony s páskou na hadice. Upínacie pásky
ČSN 02 2757ČSN 02 2757 Norma platí pro upínací pásky na spojení gumových hadic s kovovými trubkami. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost pásek o jmenovité šířce 5 mm, 9 mm a 12 mm,
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 2750 - Spony s páskou na hadice. Spony na hadice. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  00341
ČSN 02 2750 - Spony s páskou na hadice. Spony na hadice. Technické předpisy
ČSN 02 2750ČSN 02 2750 Norma platí pro spony s upínací páskou na spojení gumových hadic s kovovými trubkami. Norma stanovuje názvosloví, přehled spon s uvedením názvu, vyobrazení a normy ČSN
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI
0200 Balení, dodávání a značení spojovacích součástí0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná0211 Šrouby přesné a střední0212 Šrouby přesné a střední (speciální)0213 Šrouby hrubé0214 Matice přesné0215 Matice přesné a střední (speciální)0216 Matice hrubé0217 Zajištění a příslušenství šroubů0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva0219 Různé závitové součásti0220 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0221 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0223 Nýty0225 Klíny a pera0227 Upevňovací a zajišťovací součásti0228 Hřebíky0229 Stavěcí a pojistné kroužky0230 Kluzná ložiska. Část obecná0231 Součásti pohonů0232 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0234 Kluzná ložiska0235 Speciální ložiska0236 Příslušenství valivých ložisek0237 Ložiska pro letectví a kosmonautiku0239 Různé0242 Lana z neželezných kovů0243 Lana ocelová0244 Lana a jejich příslušenství0246 Valivá ložiska0247 Valivá ložiska0248 Tělesa a víka ložisek0250 Štítky, všeobecně0251 Rukojeti, držadla, tlačítka0252 Ruční kola, kliky0258 Štítky0260 Pružiny0261 Pružiny0262 Hřídelové spojky - mechanické neovládané0264 Spojky0265 Spojky0270 Součásti pístových strojů0272 Teploměrové jímky a jejich součásti0274 Součásti pro mazací zařízení0277 Spékané filtry0283 Ohebné hadice0284 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0285 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0289 Příslušenství základů, tlumení otřesů a vibrací0290 Těsnění, všeobecně0292 Těsnění výplňové a tvářené0293 Těsnění kroužkové a jiné0294 Těsnění tvarové0295 Součásti pro těsnění
03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat