Sponzorovaný odkaz

0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 02 1021 - Opěrné plochy pro spojovací součásti 
Katalogové číslo:  24284
ČSN 02 1021 - Opěrné plochy pro spojovací součásti
ČSN 02 1021ČSN 02 1021 Norma platí pro zarovnávání opěrných ploch pro šrouby s šestihrannou hlavou a šestihranné matice s podložkou. Norma stanoví rozměry opěrné plochy pro průměr závitu šro
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 1037 - Drážky vnitřního metrického závitu 
Katalogové číslo:  24290
ČSN 02 1037 - Drážky vnitřního metrického závitu
ČSN 02 1037ČSN 02 1037 Norma platí pro drážky vnitřního metrického závitu. Norma stanovuje rozměry drážek (obvyklá, úzká) pro rozteče závitů v rozsahu 0,2 - 6 mm tj. pro závity základní řady M0,
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 4759-1 - Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C 
Katalogové číslo:  63256
ČSN EN ISO 4759-1 - Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C
ČSN EN ISO 4759-1ČSN EN ISO 4759-1 Tato část ISO 4759 stanoví výběr tolerancí šroubů a matic s metrickým závitem ISO a výrobních tříd A, B a C a šroubů se závitem do plechu výrobní třídy A.
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 16426 - Spojovací součásti - Systém prokazování jakosti 
Katalogové číslo:  67606
ČSN EN ISO 16426 - Spojovací součásti - Systém prokazování jakosti
ČSN EN ISO 16426ČSN EN ISO 16426 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky systému prokazování jakosti spojovacích součástí, které by měli splňovat výrobci a distributoři. Tyto požadavky jsou
Cena:  347,- Kč
ČSN 02 1010 ZMĚNA e - Výchozí materiál pro šrouby a matice 
Katalogové číslo:  11805
ČSN 02 1010 ZMĚNA e - Výchozí materiál pro šrouby a matice
ČSN 02 1010 ZMĚNA e
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 6157-2 - Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice 
Katalogové číslo:  72202
ČSN EN ISO 6157-2 - Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice
ČSN EN ISO 6157-2ČSN EN ISO 6157-2 Tato část ISO 6157 stanovuje mezní hodnoty pro různé druhy povrchových vad u matic. Platí pro matice - se jmenovitým průměrem závitu od 5 mm do 39 mm; - vý
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 28839 - Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů 
Katalogové číslo:  17161
ČSN EN 28839 - Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů
ČSN EN 28839ČSN EN 28839 Norma je identická s EN 28839:1991. Mechanické vlastnosti uvedené v této normě platí pro šrouby a matice se závitem o jmenovitém průměru d od 1,6 mm do 39 mm s metrickým
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 8992 - Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice 
Katalogové číslo:  89175
ČSN ISO 8992 - Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice
ČSN ISO 8992ČSN ISO 8992 Tato mezinárodní norma specifikuje všeobecné požadavky na šrouby a matice, ale je také doporučením pro nenormalizované spojovací součásti. Je určena k použití s odkazem na
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 898-5 - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč 
Katalogové číslo:  94922
ČSN EN ISO 898-5 - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
ČSN EN ISO 898-5ČSN EN ISO 898-5 Tato část ISO 898 specifikuje mechanické a fyzikální vlastnosti stavěcích šroubů a podobných spojovacích součástí, které jsou vyrobeny z uhlíkové nebo legované oc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14582 - Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem 
Katalogové číslo:  94599
ČSN EN ISO 14582 - Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO 14582ČSN EN ISO 14582 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem (plně zaveditelné), výrobní třídy A a se závity průmě
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 898-1 - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč 
Katalogové číslo:  94602
ČSN EN ISO 898-1 - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
ČSN EN ISO 898-1ČSN EN ISO 898-1 Tato část ISO 898 specifikuje mechanické a fyzikální vlastnosti šroubů vyrobených z uhlíkové a legované oceli, pokud jsou zkoušeny při teplotě okolí od 10 °C do 35
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 3508 - Spojovací součásti. Výběhy vnějšího závitu součástí se závitem podle ISO 261 a ISO 262 
Katalogové číslo:  18062
ČSN ISO 3508 - Spojovací součásti. Výběhy vnějšího závitu součástí se závitem podle ISO 261 a ISO 262
ČSN ISO 3508ČSN ISO 3508 Norma uvádí výběhy vnějšího závitu spojovacích součástí se závitem podle ISO 261 Mechanické závity pro všeobecné použití. Výběr a dále podle ISO 262 Metrické závity pro
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 20273 - Spojovací součásti. Díry pro šrouby (ISO 273:1979) 
Katalogové číslo:  18615
ČSN EN 20273 - Spojovací součásti. Díry pro šrouby (ISO 273:1979)
ČSN EN 20273ČSN EN 20273 Norma doporučuje průměry děr pro šrouby pro všeobecné použití pro jmenovitý průměr závitu d v rozsahu od 1 mm do 150 mm. Doporučené průměry díry jsou uvedeny pro řadu je
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 4757 - Spojovací součásti. Křížové drážky pro šrouby (ISO 4757:1983) 
Katalogové číslo:  19290
ČSN EN ISO 4757 - Spojovací součásti. Křížové drážky pro šrouby (ISO 4757:1983)
ČSN EN ISO 4757ČSN EN ISO 4757 Norma specifikuje dva tvary křížových drážek pro šrouby: - křížová drážka H (obchodní název PHILIPS); - křížová drážka Z (obchodní název POZIDRIVE). Norma pře
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14831 - Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení 
Katalogové číslo:  74070
ČSN EN 14831 - Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení
ČSN EN 14831ČSN EN 14831 Tento dokument stanovuje zkušební metodu umožňující kontrolu charakteristik utahování v oblasti pružné deformace u spojovacích součástí s metrickým závitem ISO od M6 do M
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15048-2 - Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Požadavky na použitelnost 
Katalogové číslo:  501033
ČSN EN 15048-2 - Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Požadavky na použitelnost
ČSN EN 15048-2ČSN EN 15048-2 This European Standard specifies the technical requirements for structural bolting assemblies in order to ensure the suitability for non-preloaded bolted connections in
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14399-2 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Vhodnost pro předpínání 
Katalogové číslo:  506802
ČSN EN 14399-2 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Vhodnost pro předpínání
ČSN EN 14399-2ČSN EN 14399-2 Tato evropská norma specifikuje technické požadavky k ověření vhodnosti sestav vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání šroubových spojení v kovo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14399-5 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky 
Katalogové číslo:  506805
ČSN EN 14399-5 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky
ČSN EN 14399-5ČSN EN 14399-5 Tato evropská norma specifikuje společně s EN 14399-1 a EN 14399-2 kalené a popouštěné ploché kruhové podložky určené pro sestavy vysokopevnostních konstrukčních šrou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3269 - Spojovací součásti - Přejímací kontrola 
Katalogové číslo:  509054
ČSN EN ISO 3269 - Spojovací součásti - Přejímací kontrola
ČSN EN ISO 3269ČSN EN ISO 3269 This document specifies an inspection procedure to be used by the purchaser where no prior agreement exists. It also specifies a reference acceptance procedure for
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 26157-1 - Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití 
Katalogové číslo:  17159
ČSN EN 26157-1 - Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití
ČSN EN 26157-1ČSN EN 26157-1 Norma stanoví mezní hodnoty pro různé druhy vad povrchu na šroubech pro všeobecné použití. Podrobně popisuje výskyt vad, druhy a tvary vad, jejich příčiny, kontrolu
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 898-7 - Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm 
Katalogové číslo:  17487
ČSN ISO 898-7 - Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm
ČSN ISO 898-7ČSN ISO 898-7 Norma popisuje zkoušku krutem pro stanovení kroutících momentů pro šrouby se jmenovitým průměrem závitu 1 mm až 10 mm a pevnostní třídou 8.8 až 12.9 v souladu s ISO 89
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1891 - Spojovací součásti - Terminologie 
Katalogové číslo:  88650
ČSN ISO 1891 - Spojovací součásti - Terminologie
ČSN ISO 1891ČSN ISO 1891 Tato mezinárodní norma poskytuje směrnici použitou pro překlad termínů běžně používaných k popisu spojovacích součástí. Tato mezinárodní norma stanoví terminologii spojovac
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 898-2 - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč 
Katalogové číslo:  91719
ČSN EN ISO 898-2 - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
ČSN EN ISO 898-2ČSN EN ISO 898-2 Tato část ISO 898 specifikuje mechanické a fyzikální vlastnosti matic s hrubou a jemnou roztečí, vyrobených z uhlíkové a legované oceli, když jsou zkoušeny při te
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3506-4 - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu 
Katalogové číslo:  86080
ČSN EN ISO 3506-4 - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu
ČSN EN ISO 3506-4ČSN EN ISO 3506-4 Tato část ISO 3506 specifikuje mechanické vlastnosti korozně odolných šroubů do plechu vyrobených z austenitických, martenzitických a feritických druhů korozivzdo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14581 - Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem 
Katalogové číslo:  94598
ČSN EN ISO 14581 - Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem
ČSN EN ISO 14581ČSN EN ISO 14581 Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem, výrobní třídy A a se závity od M2 až do včetně M10 a s omeze
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7378 - Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty 
Katalogové číslo:  94677
ČSN ISO 7378 - Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty
ČSN ISO 7378ČSN ISO 7378 Tato mezinárodní norma určuje rozměry a polohu děr pro závlačky a dráty pro šrouby doporučené pro běžné použití, není-li specifikováno jinak vhodné výrobkové normě.
Cena:  95,- Kč
ČSN 02 1024 - Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou 
Katalogové číslo:  00191
ČSN 02 1024 - Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou
ČSN 02 1024ČSN 02 1024 Norma platí pro válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou a s válcovou hlavou čočkovitou s podložkou, nebo bez podložky. Norma stanoví rozměry válcového zahloube
Cena:  73,- Kč
ČSN 02 1041 - Drážky přímé pro šrouby. Rozměry 
Katalogové číslo:  00193
ČSN 02 1041 - Drážky přímé pro šrouby. Rozměry
ČSN 02 1041ČSN 02 1041 Norma platí pro přímé drážky válcových, zápustných, zápustných čočkovitých, válcových zaoblených hlav šroubů a pro šrouby stavěcí. Norma stanovuje rozměry drážek pro j
Cena:  95,- Kč
ČSN 02 1065 - Šrouby a matice. Lícování závitu 
Katalogové číslo:  00196
ČSN 02 1065 - Šrouby a matice. Lícování závitu
ČSN 02 1065ČSN 02 1065 Norma stanoví lícování metrických závitů normalizovaných přesných šroubů, závrtných šroubů, šroubů středního provedení, hrubých šroubů a přesných matic, matic středního pr
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI
0200 Balení, dodávání a značení spojovacích součástí0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná0211 Šrouby přesné a střední0212 Šrouby přesné a střední (speciální)0213 Šrouby hrubé0214 Matice přesné0215 Matice přesné a střední (speciální)0216 Matice hrubé0217 Zajištění a příslušenství šroubů0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva0219 Různé závitové součásti0220 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0221 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0223 Nýty0225 Klíny a pera0227 Upevňovací a zajišťovací součásti0228 Hřebíky0229 Stavěcí a pojistné kroužky0230 Kluzná ložiska. Část obecná0231 Součásti pohonů0232 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0234 Kluzná ložiska0235 Speciální ložiska0236 Příslušenství valivých ložisek0237 Ložiska pro letectví a kosmonautiku0239 Různé0242 Lana z neželezných kovů0243 Lana ocelová0244 Lana a jejich příslušenství0246 Valivá ložiska0247 Valivá ložiska0248 Tělesa a víka ložisek0250 Štítky, všeobecně0251 Rukojeti, držadla, tlačítka0252 Ruční kola, kliky0258 Štítky0260 Pružiny0261 Pružiny0262 Hřídelové spojky - mechanické neovládané0264 Spojky0265 Spojky0270 Součásti pístových strojů0272 Teploměrové jímky a jejich součásti0274 Součásti pro mazací zařízení0277 Spékané filtry0283 Ohebné hadice0284 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0285 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0289 Příslušenství základů, tlumení otřesů a vibrací0290 Těsnění, všeobecně0292 Těsnění výplňové a tvářené0293 Těsnění kroužkové a jiné0294 Těsnění tvarové0295 Součásti pro těsnění
03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat