Sponzorovaný odkaz

0246 Valivá ložiska

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 02 4614 - Valivá ložiska. Klece s jehlovými válečky jednořadé. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  24398
ČSN 02 4614 - Valivá ložiska. Klece s jehlovými válečky jednořadé. Technické požadavky
ČSN 02 4614ČSN 02 4614 Norma platí pro klece s jehlovými válečky jednořadé podle ČSN 02 4683 a dvouřadé podle ČSN 02 4684. Norma stanovuje technické požadavky (materiál, mezní úchylky šířky
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 582 - Valivá ložiska. Rozměry souřadnice zaoblení. Horní mezní hodnoty 
Katalogové číslo:  20172
ČSN ISO 582 - Valivá ložiska. Rozměry souřadnice zaoblení. Horní mezní hodnoty
ČSN ISO 582ČSN ISO 582 Norma stanovuje horní mezní rozměr souřadnice zaoblení metrických řad valivých ložisek, jejichž hlavní rozměry včetně horního mezního rozměru souřadnice zaoblení uvádí jin
Cena:  171,- Kč
ČSN 02 4630 - Valivá ložiska - Kuličková ložiska jednořadá 
Katalogové číslo:  52246
ČSN 02 4630 - Valivá ložiska - Kuličková ložiska jednořadá
ČSN 02 4630ČSN 02 4630 Tato norma udává výběr hlavních rozměrů a hmotností kuličkových ložisek jednořadých rozměrových skupin 18, 19, 00, 10, 02, 03, 04, podle ČSN 02 4629.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 281 - Valivá ložiska - Dynamická únosnost a trvanlivost 
Katalogové číslo:  82440
ČSN ISO 281 - Valivá ložiska - Dynamická únosnost a trvanlivost
ČSN ISO 281ČSN ISO 281 Norma stanovuje metody výpočtu základní dynamické únosnosti a trvanlivosti valivých ložisek v rozsahu rozměrů odpovídajících mezinárodních norem ISO. Norma nově stanovuje met
Cena:  545,- Kč
ČSN 02 4625 - Valivá ložiska. Úložné plochy pro montáž. Rozměry 
Katalogové číslo:  16562
ČSN 02 4625 - Valivá ložiska. Úložné plochy pro montáž. Rozměry
ČSN 02 4625ČSN 02 4625 Norma uvádí rozměry pro montáž válečkových ložisek, kuželíkových ložisek, ložisek s upínacími pouzdry a rozměry zaoblení a výšky osazení na hřídelích a v tělesech pro ulož
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 76 - Valivá ložiska - Statická únosnost 
Katalogové číslo:  82441
ČSN ISO 76 - Valivá ložiska - Statická únosnost
ČSN ISO 76ČSN ISO 76 Norma stanovuje metody výpočtu základní statické únosnosti a statického ekvivalentního zatížení pro valivá ložiska v rozsahu rozměrů podle mezinárodních norem ISO. Tato mezin
Cena:  232,- Kč
ČSN 02 4608 - Valivá ložiska - Označování valivých ložisek 
Katalogové číslo:  55398
ČSN 02 4608 - Valivá ložiska - Označování valivých ložisek
ČSN 02 4608ČSN 02 4608 Tato norma stanovuje značky a způsob označování valivých ložisek (dále jen ložisek) a příslušenství ložisek v technické dokumentaci a jiných podkladech. Znaků a způsobu ozn
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 1132-1 - Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  73377
ČSN ISO 1132-1 - Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice
ČSN ISO 1132-1ČSN ISO 1132-1 Norma definuje termíny používané v mezinárodních normách, specifikuje tolerance pro hlavní rozměry, přesnost chodu a vnitřní vůli valivých ložisek, specifikuje rovněž
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 492 - Valivá ložiska. Radiální ložiska. Tolerance 
Katalogové číslo:  20546
ČSN ISO 492 - Valivá ložiska. Radiální ložiska. Tolerance
ČSN ISO 492ČSN ISO 492 Norma stanovuje tolerance hlavních rozměrů (mimo souřadnic zaoblení) a chodu radiálních ložisek metrických řad stanovených v ISO 15 (zavedena v ČSN 02 4629) a ISO 355 (zav
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 464 - Valivá ložiska. Radiální ložiska s pružným pojistným kroužkem. Rozměry a tolerance 
Katalogové číslo:  20217
ČSN ISO 464 - Valivá ložiska. Radiální ložiska s pružným pojistným kroužkem. Rozměry a tolerance
ČSN ISO 464ČSN ISO 464 Norma stanovuje rozměry drážky pro pojistný kroužek, dolní mezní rozměr souřadnice zaoblení na vnějším kroužku na straně drážky pro pojistný kroužek a rozměry pojistného k
Cena:  171,- Kč
ČSN 02 4615 - Valivá ložiska. Kuličková ložiska jednořadová s kosoúhlým stykem sdružená. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  28570
ČSN 02 4615 - Valivá ložiska. Kuličková ložiska jednořadová s kosoúhlým stykem sdružená. Technické předpisy
ČSN 02 4615ČSN 02 4615 Norma platí pro sdružená kuličková ložiska jednořadá s kosoúhlým stykem s hlavními rozměry podle ČSN 02 4645. Norma stanovuje způsob sdružení ložisek, jeho označení a vlas
Cena:  95,- Kč
ČSN 02 4620 - Valivá ložiska. Uložení 
Katalogové číslo:  16986
ČSN 02 4620 - Valivá ložiska. Uložení
ČSN 02 4620ČSN 02 4620 Norma uvádí vzájemnou polohu tolerančních polí hřídelů a děr těles vzhledem k tolerančním polím kroužků ložisek, kerá mohou být pro dané provozní podmínky použita k uložen
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 5593 - Valivá ložiska - Slovník 
Katalogové číslo:  60421
ČSN ISO 5593 - Valivá ložiska - Slovník
ČSN ISO 5593ČSN ISO 5593 Tato mezinárodní norma zavádí slovník termínů a jejich definic užívaných v oboru valivých ložisek a jejich technologii. POZNÁMKY 1. Termíny a definice ve třech ofici
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 76 ZMĚNA Amd. 1 - Valivá ložiska - Statická únosnost 
Katalogové číslo:  506525
ČSN ISO 76 ZMĚNA Amd. 1 - Valivá ložiska - Statická únosnost
ČSN ISO 76 ZMĚNA Amd. 1
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 12043 - Valivá ložiska - Válečková ložiska jednořadá - Rozměry zaoblení pro plochý příložný kroužek a pro strany bez nákružku 
Katalogové číslo:  83528
ČSN ISO 12043 - Valivá ložiska - Válečková ložiska jednořadá - Rozměry zaoblení pro plochý příložný kroužek a pro strany bez nákružku
ČSN ISO 12043ČSN ISO 12043 Tato mezinárodní norma stanovuje dolní mezní rozměry zaoblení pro plochý příložný kroužek a pro strany bez nákružku válečkových ložisek jednořadých průměrových řad 0, 2,
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5753 - Valivá ložiska - Radiální vnitřní vůle 
Katalogové číslo:  60766
ČSN ISO 5753 - Valivá ložiska - Radiální vnitřní vůle
ČSN ISO 5753ČSN ISO 5753 Tato mezinárodní norma stanovuje hodnoty radiálních vnitřních vůlí pro: - radiální kuličková ložiska, kromě vyklápěcích ložisek podle ISO 9628; - dvouřadá naklápěcí kulič
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5593 ZMĚNA Amd.1 - Valivá ložiska - Slovník 
Katalogové číslo:  83527
ČSN ISO 5593 ZMĚNA Amd.1 - Valivá ložiska - Slovník
ČSN ISO 5593 ZMĚNA Amd.1
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI
0200 Balení, dodávání a značení spojovacích součástí0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná0211 Šrouby přesné a střední0212 Šrouby přesné a střední (speciální)0213 Šrouby hrubé0214 Matice přesné0215 Matice přesné a střední (speciální)0216 Matice hrubé0217 Zajištění a příslušenství šroubů0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva0219 Různé závitové součásti0220 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0221 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0223 Nýty0225 Klíny a pera0227 Upevňovací a zajišťovací součásti0228 Hřebíky0229 Stavěcí a pojistné kroužky0230 Kluzná ložiska. Část obecná0231 Součásti pohonů0232 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0234 Kluzná ložiska0235 Speciální ložiska0236 Příslušenství valivých ložisek0237 Ložiska pro letectví a kosmonautiku0239 Různé0242 Lana z neželezných kovů0243 Lana ocelová0244 Lana a jejich příslušenství0246 Valivá ložiska0247 Valivá ložiska0248 Tělesa a víka ložisek0250 Štítky, všeobecně0251 Rukojeti, držadla, tlačítka0252 Ruční kola, kliky0258 Štítky0260 Pružiny0261 Pružiny0262 Hřídelové spojky - mechanické neovládané0264 Spojky0265 Spojky0270 Součásti pístových strojů0272 Teploměrové jímky a jejich součásti0274 Součásti pro mazací zařízení0277 Spékané filtry0283 Ohebné hadice0284 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0285 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0289 Příslušenství základů, tlumení otřesů a vibrací0290 Těsnění, všeobecně0292 Těsnění výplňové a tvářené0293 Těsnění kroužkové a jiné0294 Těsnění tvarové0295 Součásti pro těsnění
03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat