Sponzorovaný odkaz

0235 Speciální ložiska

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 6811 - Kulová kluzná ložiska - Slovník 
Katalogové číslo:  61514
ČSN ISO 6811 - Kulová kluzná ložiska - Slovník
ČSN ISO 6811ČSN ISO 6811 Norma stanovuje všeobecné termíny a definice pro kulová kluzná ložiska. Definuje ložiska jako celek, jejich části, pohyby, úhly a hlavice. Termíny i definice jsou v češt
Cena:  446,- Kč
ČSN 02 3510 - Kloubová ložiska. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  24370
ČSN 02 3510 - Kloubová ložiska. Technické požadavky
ČSN 02 3510ČSN 02 3510 Norma platí pro kloubová ložiska rozměrových řad E, G a C podle ČSN 02 3515. Norma stanovuje tolerance a mezní úchylky kroužků ložisek, tvrdost a drsnost kroužků, hodn
Cena:  95,- Kč
ČSN 02 3515 - Kloubová ložiska. Hlavní rozměry 
Katalogové číslo:  00412
ČSN 02 3515 - Kloubová ložiska. Hlavní rozměry
ČSN 02 3515ČSN 02 3515 Norma platí pro kloubová ložiska určená pro přenášení radiálních a kombinovaných zatížení v pohyblivých i nepohyblivých spojeních. Norma stanovuje hlavní rozměry ložis
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 10285 - Valivá ložiska - Lineární kuličková pouzdra - Hlavní rozměry a tolerance 
Katalogové číslo:  82444
ČSN ISO 10285 - Valivá ložiska - Lineární kuličková pouzdra - Hlavní rozměry a tolerance
ČSN ISO 10285ČSN ISO 10285 Tato mezinárodní norma stanovuje hlavní rozměry, tolerance a definice pro lineární kuličková pouzdra. Objímkový typ lineárního kuličkového pouzdra využívá určitý počet ku
Cena:  232,- Kč
ČSN 02 3516 - Kloubová ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem 
Katalogové číslo:  24371
ČSN 02 3516 - Kloubová ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem
ČSN 02 3516ČSN 02 3516 Norma platí pro kloubová ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem, určená pro přenášení radiálních i kombinovaných zatížení v pohyblivých spojeních. Norma stanovuje hlav
Cena:  171,- Kč
ČSN 02 3516 ZMĚNA 1 - Kloubová ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem 
Katalogové číslo:  35008
ČSN 02 3516 ZMĚNA 1 - Kloubová ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem
ČSN 02 3516 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI
0200 Balení, dodávání a značení spojovacích součástí0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná0211 Šrouby přesné a střední0212 Šrouby přesné a střední (speciální)0213 Šrouby hrubé0214 Matice přesné0215 Matice přesné a střední (speciální)0216 Matice hrubé0217 Zajištění a příslušenství šroubů0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva0219 Různé závitové součásti0220 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0221 Čepy, kolíky, svorníky a nýty0223 Nýty0225 Klíny a pera0227 Upevňovací a zajišťovací součásti0228 Hřebíky0229 Stavěcí a pojistné kroužky0230 Kluzná ložiska. Část obecná0231 Součásti pohonů0232 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené0234 Kluzná ložiska0235 Speciální ložiska0236 Příslušenství valivých ložisek0237 Ložiska pro letectví a kosmonautiku0239 Různé0242 Lana z neželezných kovů0243 Lana ocelová0244 Lana a jejich příslušenství0246 Valivá ložiska0247 Valivá ložiska0248 Tělesa a víka ložisek0250 Štítky, všeobecně0251 Rukojeti, držadla, tlačítka0252 Ruční kola, kliky0258 Štítky0260 Pružiny0261 Pružiny0262 Hřídelové spojky - mechanické neovládané0264 Spojky0265 Spojky0270 Součásti pístových strojů0272 Teploměrové jímky a jejich součásti0274 Součásti pro mazací zařízení0277 Spékané filtry0283 Ohebné hadice0284 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0285 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství0289 Příslušenství základů, tlumení otřesů a vibrací0290 Těsnění, všeobecně0292 Těsnění výplňové a tvářené0293 Těsnění kroužkové a jiné0294 Těsnění tvarové0295 Součásti pro těsnění
03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat