Sponzorovaný odkaz

67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 16927 - Nátěrové hmoty - Stanovení přetíratelnosti nátěrů 
Katalogové číslo:  95940
ČSN EN ISO 16927 - Nátěrové hmoty - Stanovení přetíratelnosti nátěrů
ČSN EN ISO 16927ČSN EN ISO 16927 Norma specifikuje metodu zkoušení přetíratelnosti jednovrstvého nátěru nebo vícevrstvého nátěrového systému, které neprošly stárnutím. Při zkoušce se používá nátěro
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16474-2 - Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy 
Katalogové číslo:  96116
ČSN EN ISO 16474-2 - Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy
ČSN EN ISO 16474-2ČSN EN ISO 16474-2 Tato část ČSN EN ISO 16474 specifikuje metody expozice vzorků světlem xenonové lampy v přítomnosti vlhkosti s cílem reprodukovat účinky klimatu, k nimž dochází,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15458 - Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas 
Katalogové číslo:  96211
ČSN EN 15458 - Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas
ČSN EN 15458ČSN EN 15458 This European Standard specifies a laboratory test method for determining the biocidal/biostatic efficacy of single active substances or combinations thereof used in film p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9117-3 - Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou 
Katalogové číslo:  86933
ČSN EN ISO 9117-3 - Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou
ČSN EN ISO 9117-3ČSN EN ISO 9117-3 Norma specifikuje metodu zkoušení, kterou se stanoví charakteristiky povrchového zasychání povlaku nátěrové hmoty zasychajícího působením vzduchu nebo chemickou r
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1513 - Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků 
Katalogové číslo:  87266
ČSN EN ISO 1513 - Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků
ČSN EN ISO 1513ČSN EN ISO 1513 Norma stanoví postup předběžné prohlídky jednotlivého vzorku nátěrové hmoty nebo obdobného výrobku dodaného ke zkouškám. Mimo to stanoví postup přípravy zkušebního vz
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 11998 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti 
Katalogové číslo:  77985
ČSN EN ISO 11998 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti
ČSN EN ISO 11998ČSN EN ISO 11998 Norma specifikuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje norma pouze samotnou zkušební metodu, ale
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1522 - Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla 
Katalogové číslo:  79178
ČSN EN ISO 1522 - Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla
ČSN EN ISO 1522ČSN EN ISO 1522 Norma popisuje metodu stanovení tvrdosti nátěru tlumením kyvadla. Kyvadlo spočívající na povrchu vzorku je uvedeno do pohybu. Měřenou veličinou je doba, za kterou se
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7143 - Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv 
Katalogové číslo:  79338
ČSN EN ISO 7143 - Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv
ČSN EN ISO 7143ČSN EN ISO 7143 Tato mezinárodní norma specifikuje metody zkoušení pro charakterizaci pojiv, tj. vodných disperzí a roztoků polymerů a kopolymerů, především těch, které se používají
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 17872 - Nátěrové hmoty - Návod na provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky 
Katalogové číslo:  79593
ČSN EN ISO 17872 - Nátěrové hmoty - Návod na provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky
ČSN EN ISO 17872ČSN EN ISO 17872 Norma popisuje metody zhotovení řezu na oceli s povlakem nebo na zkušebních vzorcích pro korozní zkoušky, kde je aplikován nátěrový systém s tloušťkou suchého fil
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2813 - Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85° 
Katalogové číslo:  99261
ČSN EN ISO 2813 - Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°
ČSN EN ISO 2813ČSN EN ISO 2813 Norma specifikuje metodu stanovení lesku nátěrů při úhlech 20°, 60° nebo 85°. Metoda je vhodná pro měření lesku povlaků bez textury na plochých neprůhledných podklade
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 16499 - Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení 
Katalogové číslo:  98980
ČSN P CEN/TS 16499 - Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení
ČSN P CEN/TS 16499ČSN P CEN/TS 16499 This Technical Specification specifies a test method for determining, under standard conditions, whether a single-coat film or a multi-coat system of paints a
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 16700 - Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu 
Katalogové číslo:  98981
ČSN P CEN/TS 16700 - Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu
ČSN P CEN/TS 16700ČSN P CEN/TS 16700 This Technical Specification specifies a test method for assessing the resistance of a coating to impact on a defined and carefully selected wooden substrate fo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9117-5 - Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda 
Katalogové číslo:  92496
ČSN EN ISO 9117-5 - Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda
ČSN EN ISO 9117-5ČSN EN ISO 9117-5 Norma specifikuje metodu stanovení, zda nátěry (včetně vícevrstvých systémů) za předepsanou dobu dosáhly jednotlivých stupňů zasychání (viz tabulka 1). Kromě toho
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15091 - Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a rezistivity 
Katalogové číslo:  92601
ČSN EN ISO 15091 - Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a rezistivity
ČSN EN ISO 15091
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 4628-6 - Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky 
Katalogové číslo:  90438
ČSN EN ISO 4628-6 - Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky
ČSN EN ISO 4628-6ČSN EN ISO 4628-6 Norma poskytuje referenční obrazové standardy pro označování stupně křídování nátěrů. Kromě toho popisuje metodu, kterou se klasifikuje stupeň křídování. Při použ
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 927-2 - Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností 
Katalogové číslo:  97815
ČSN EN 927-2 - Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností
ČSN EN 927-2ČSN EN 927-2 Norma stanoví kritéria hodnocení funkčních vlastností nátěrových systémů na dřevo ve vnějším prostředí. Požadavky na vlastnosti jsou specifikovány podle tří kategorií koneč
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1062-11 - Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením 
Katalogové číslo:  65944
ČSN EN 1062-11 - Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením
ČSN EN 1062-11ČSN EN 1062-11 Tato norma předepisuje čtyři způsoby kondicionování zkušebních těles připravených pro hodnocení odolnosti povlakových materiálů a povlakových systémů pro vnější zdivo
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 787-3 - Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 3: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka 
Katalogové číslo:  62475
ČSN EN ISO 787-3 - Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 3: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka
ČSN EN ISO 787-3ČSN EN ISO 787-3 Tato část ISO 787 stanovuje všeobecnou zkušební metodu pro stanovení hmotnostních procent látek rozpustných ve vodě za horka obsažených ve vzorku pigmentu nebo p
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3668 - Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrových hmot 
Katalogové číslo:  63639
ČSN EN ISO 3668 - Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrových hmot
ČSN EN ISO 3668ČSN EN ISO 3668 Tato norma stanoví metodu vizuálního porovnání barevného odstínu filmu z nátěrových hmot nebo obdobných výrobků vůči referenčnímu standardu nebo čerstvě připravené
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat