Sponzorovaný odkaz

84 ZDRAVOTNICTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 15883-6 - Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro tepelnou dezinfekci neinvazivních, nekritických zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči 
Katalogové číslo:  501493
ČSN EN ISO 15883-6 - Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro tepelnou dezinfekci neinvazivních, nekritických zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči
ČSN EN ISO 15883-6ČSN EN ISO 15883-6 ČSN EN ISO 15883-6:2016 je šestou částí souboru norem specifikujících funkčnost mycích a dezinfekčních zařízení a specifikuje zvláštní požadavky na funkčnost ap
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1865-3+A1 - Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 3: Nosítka pro velké zatížení 
Katalogové číslo:  97769
ČSN EN 1865-3+A1 - Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 3: Nosítka pro velké zatížení
ČSN EN 1865-3+A1ČSN EN 1865-3+A1 This European Standard specifies minimum requirements for the design and performance of heavy duty stretchers used in road ambulances for the treatment and transpor
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14180 - Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  96408
ČSN EN 14180 - Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení
ČSN EN 14180ČSN EN 14180 Tato evropská norma specifikuje požadavky na výkon a zkušební metody pro LTSF sterilizátory, používající jako sterilizační agens směs nízkoteplotní páry a formaldehydu a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 15883-1 - Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky 
Katalogové číslo:  85046
ČSN EN ISO 15883-1 - Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky
ČSN EN ISO 15883-1ČSN EN ISO 15883-1 Tato část normy specifikuje všeobecné požadavky na provedení mycích a dezinfekčních zařízení (MDZ) a jejich příslušenství, která jsou určena pro mytí a dezinf
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 15883-3 - Mycí a dezinfekční zařízení - Část 3: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky 
Katalogové číslo:  85044
ČSN EN ISO 15883-3 - Mycí a dezinfekční zařízení - Část 3: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky
ČSN EN ISO 15883-3ČSN EN ISO 15883-3 Tato část normy specifikuje zvláštní požadavky na mycí a dezinfekční zařízení (MDZ), která jsou určena k použití pro vyprazdňování, spláchnutí, čištění a tepe
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14175-2 - Digestoře - Část 2: Požadavky na bezpečnost a výkon 
Katalogové číslo:  68132
ČSN EN 14175-2 - Digestoře - Část 2: Požadavky na bezpečnost a výkon
ČSN EN 14175-2
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22523 - Vnější končetinové protézy a vnější ortézy - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  78511
ČSN EN ISO 22523 - Vnější končetinové protézy a vnější ortézy - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 22523ČSN EN ISO 22523 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na vnější protézy končetin a vnější ortézy a jejich zkoušení. Pojednává o materiálech, pevnosti, omezení použití, rizik
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 10535 - Zvedáky pro přepravu osob se zdravotním postižením - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  78689
ČSN EN ISO 10535 - Zvedáky pro přepravu osob se zdravotním postižením - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN ISO 10535ČSN EN ISO 10535 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro zvedáky a soupravy podpory těla určené k přepravě osob se zdravotním postižením, jak jsou klasifi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14175-3 - Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení 
Katalogové číslo:  508128
ČSN EN 14175-3 - Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení
ČSN EN 14175-3ČSN EN 14175-3 This document specifies type test methods for the assessment of safety and performance of fume cupboards connected to an exhaust air system. Relevant requirements are s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13060+A1 - Malé parní sterilizátory 
Katalogové číslo:  507476
ČSN EN 13060+A1 - Malé parní sterilizátory
ČSN EN 13060+A1ČSN EN 13060+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na funkci a metody zkoušení pro malé parní sterilizátory a sterilizační cykly, které se používají pro zdravotnické účely nebo
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 15883-4 ed. 3 - Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy 
Katalogové číslo:  507180
ČSN EN ISO 15883-4 ed. 3 - Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy
ČSN EN ISO 15883-4 ed. 3ČSN EN ISO 15883-4 ed. 3 This document specifies the particular requirements, including performance criteria for washer-disinfectors (WD) that are intended to be used for
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 13718-2+A1 - Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance 
Katalogové číslo:  510488
ČSN EN 13718-2+A1 - Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance
ČSN EN 13718-2+A1ČSN EN 13718-2+A1 This part of EN 13718 specifies the requirements for performance and equipping for air ambulances, including requirements for interfaces to medical devices used
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12184 ed. 2 - Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  96011
ČSN EN 12184 ed. 2 - Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12184 ed. 2ČSN EN 12184 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro elektricky poháněné vozíky včetně elektricky poháněných skútrů se třemi nebo více koly, s maximáln
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1422 - Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  96406
ČSN EN 1422 - Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy
ČSN EN 1422ČSN EN 1422 Tato evropská norma stanovuje požadavky a příslušné zkoušky automaticky řízených sterilizátorů používajících jako sterilizační činidlo plynný ethylenoxid (EO), buď jako čis
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 14175-5 - Digestoře - Část 5: Doporučení pro instalaci a údržbu 
Katalogové číslo:  77349
ČSN P CEN/TS 14175-5 - Digestoře - Část 5: Doporučení pro instalaci a údržbu
ČSN P CEN/TS 14175-5
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15883-2 - Mycí a dezinfekční zařízení - Část 2: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro chirurgické nástroje, anestetické příslušenství, nádoby, mísy, nářadí, skleněné laboratorní pomůcky atd. 
Katalogové číslo:  85045
ČSN EN ISO 15883-2 - Mycí a dezinfekční zařízení - Část 2: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro chirurgické nástroje, anestetické příslušenství, nádoby, mísy, nářadí, skleněné laboratorní pomůcky atd.
ČSN EN ISO 15883-2ČSN EN ISO 15883-2 Tato část normy stanovuje zvláštní požadavky na mycí a dezinfekční zařízení (MDZ), která jsou určena pro mytí a tepelnou dezinfekci v jednotlivém pracovním cy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22675 - Protetika - Zkoušení kotníkových a nožních náhrad - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  501012
ČSN EN ISO 22675 - Protetika - Zkoušení kotníkových a nožních náhrad - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN ISO 22675ČSN EN ISO 22675 IMPORTANT - This International Standard is suitable for the assessment of the conformity of prosthetic ankle-foot devices and foot units with the strength require
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 285 - Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory 
Katalogové číslo:  502593
ČSN EN 285 - Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory
ČSN EN 285ČSN EN 285 ČSN EN 285:2017 stanovuje zkušební postupy a kritéria přijatelnosti pro potvrzení, že sterilizátor je bezpečný a je schopen provést provozní cyklus pro sterilizaci různých zdra
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13718-1+A1 - Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích 
Katalogové číslo:  510487
ČSN EN 13718-1+A1 - Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích
ČSN EN 13718-1+A1ČSN EN 13718-1+A1 This European Standard specifies general requirements for medical devices carried in air ambulances and used therein and outside hospitals and clinics in situatio
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11140-1 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  97871
ČSN EN ISO 11140-1 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN ISO 11140-1ČSN EN ISO 11140-1 Tato norma stanovuje obecné požadavky a zkušební metody pro indikátory, které indikují působení sterilizačních procesů prostřednictvím fyzikální a/nebo chemické
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12183 ed. 2 - Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  96010
ČSN EN 12183 ed. 2 - Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12183 ed. 2ČSN EN 12183 ed. 2 Tato evropská norma obsahuje požadavky na ergonomickou konstrukci vozíků pro osoby se zdravotním postižením z hlediska jejich snadné obsluhy. Specifikuje požada
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16201 - Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Environmentální ovládací systémy pro každodenní život 
Katalogové číslo:  77999
ČSN EN ISO 16201 - Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Environmentální ovládací systémy pro každodenní život
ČSN EN ISO 16201ČSN EN ISO 16201 Tato evropská norma specifikuje funkční a technické požadavky a zkušební metody pro environmentální ovládací systémy (elektronické pomůcky) určené ke zmírnění nebo
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat