Sponzorovaný odkaz

22 NÁSTROJE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 22 1117 - Vrtáky středicí 60° levořezné tvar R. Základní rozměry 
Katalogové číslo:  01210
ČSN 22 1117 - Vrtáky středicí 60° levořezné tvar R. Základní rozměry
ČSN 22 1117
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 1147 - Vrtáky. Vrtáky s kuželovou stopkou pro souřadnicové vrtačky 
Katalogové číslo:  25560
ČSN 22 1147 - Vrtáky. Vrtáky s kuželovou stopkou pro souřadnicové vrtačky
ČSN 22 1147
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 1402 - Výstružníky. Válcové výstružníky. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  01225
ČSN 22 1402 - Výstružníky. Válcové výstružníky. Technické předpisy
ČSN 22 1402
Cena:  95,- Kč
ČSN 22 1420 - Výstružníky ruční válcové. Základní rozměry 
Katalogové číslo:  01228
ČSN 22 1420 - Výstružníky ruční válcové. Základní rozměry
ČSN 22 1420
Cena:  95,- Kč
ČSN 22 1480 - Výhrubníky šroubovité s válcovou stopkou 
Katalogové číslo:  25581
ČSN 22 1480 - Výhrubníky šroubovité s válcovou stopkou
ČSN 22 1480
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 1657 - Záhlubníky. Zarovnávací nože oboustranné 
Katalogové číslo:  25586
ČSN 22 1657 - Záhlubníky. Zarovnávací nože oboustranné
ČSN 22 1657
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 2006 - Frézy. Řada vnějších průměrů 
Katalogové číslo:  01250
ČSN 22 2006 - Frézy. Řada vnějších průměrů
ČSN 22 2006
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 2114 - Frézy. Frézy válcové pravořezné s kuželovou stopkou 
Katalogové číslo:  25599
ČSN 22 2114 - Frézy. Frézy válcové pravořezné s kuželovou stopkou
ČSN 22 2114
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 2161 - Frézy. Frézy kotoučové hrubozubé nástrčné 
Katalogové číslo:  01267
ČSN 22 2161 - Frézy. Frézy kotoučové hrubozubé nástrčné
ČSN 22 2161
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 2168 - Frézy. Frézy kotoučové na drážky klínů nástrčné 
Katalogové číslo:  01269
ČSN 22 2168 - Frézy. Frézy kotoučové na drážky klínů nástrčné
ČSN 22 2168
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 2234 - Frézy. Frézy čtvrtkruhové vyduté dvoustranné - nástrčné 
Katalogové číslo:  01277
ČSN 22 2234 - Frézy. Frézy čtvrtkruhové vyduté dvoustranné - nástrčné
ČSN 22 2234
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 2540 - Obrážecí hřebenové nože s přímými zuby na evolventní ozubení. Úhel záběru alfa = 20° 
Katalogové číslo:  01293
ČSN 22 2540 - Obrážecí hřebenové nože s přímými zuby na evolventní ozubení. Úhel záběru alfa = 20°
ČSN 22 2540ČSN 22 2540 Velmi stručná norma o 2 stránkách (včetně tabulky a nákresu) popisující obrážecí hřebenový nůž s přímými zuby s úhlem záběru alfa = 20°. ČSN 22 2540 byla schválena 11.7.19
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE
2200 Třídění norem třídy 222201 Výrobní a konstrukční směrnice2202 Předpisy pro zkoušení, přejímání, použití a údržbu2204 Upínací prvky2205 Nože s břitovými destičkami SK pro NC stroje2206 Příslušenství řezných nástrojů2207 Břitové destičky z rychlořezné oceli a z řezné keramiky2208 Břitové destičky ze slinutých karbidů2209 Břitové destičky ze slinutých karbidů2211 Šroubovité vrtáky na kovy, plasty a jiné hmoty2213 Nástroje s břitovými destičkami ze slinutých karbidů na díry, zahlubování a zarovnávání2214 Výhrubníky a výstružníky2216 Záhlubníky, zarovnávací nástroje2217 Nože na souřadnicové vrtačky, vyvrtávací tyče a hlavy s noži2218 Nástroje protahovací, protlačovací apod.2219 Nástroje důlní, na zdivo a kámen2220 Frézy, nástroje na ozubení a pily na kovy2221 Frézy válcové čelní, kotoučové, drážkovací2222 Frézy zaoblovací, úhlové, kuželové a tvarové2223 Frézy se vsazenými zuby a frézovací hlavy2224 Frézy s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2225 Nástroje na ozubená kola čelní2227 Nástroje na řetězové, drážkové, vrubové a jiné ozubení2228 Frézy úhlové a tvarové2229 Pilové kotouče a listy na kovy2230 Závitníky2232 Závitníkové čelisti2233 Závitové nože a frézy2234 Ostatní závitové nástroje2235 Soustružnické nože z nástrojových ocelí2236 Soustružnické, revolverové, automatové, hoblovací a obráběcí nože2237 Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2238 Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2239 Revolverové nože z rychlořezné oceli a nože tvarové2240 Brusivo, všeobecně2241 Brousicí, lešticí, lapovací prášky a pasty2244 Brousicí, honovací a superfinišovací kameny2245 Brousicí a řezací kotouče2246 Brousicí tělíska a diamantové lapovací a rozřezávací kotouče2247 Brousicí segmenty2248 Rotační kartáče a lešticí kotouče2249 Orovnávací nářadí, diamantové nástroje apod.2251 Sekery a různé2252 Pilky a pilové listy na dřevo2253 Pilky a pilové listy na dřevo2256 Vrtáky, nebozezy, záhlubníky2257 Frézy na dřevo2259 Udržovací nářadí2260 Lisovací nástroje, všeobecně2261 Nůžky, řezací kolečka, průbojníky apod.2262 Společné součásti střihadel2263 Společné součásti střihadel sdružených a ostřihovacích nástrojů2265 Střihadla a ostřihovadla2270 Nástroje na tváření za studena, všeobecně2271 Razidla značkovací, zdrsňovací kolečka, vyrovnávací trny2272 Lisovací nástroje pro tabletování2273 Nástroje tváření na pásy, plechy karoserie, trubky apod.2275 Průvlaky a tažné trny2281 Hlavičkáře, přítažníky, sedlíky, kovadliny, rovnací desky2283 Zápustky kovací a okrajovadla2286 Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže2288 Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže2290 Různé nástroje a nářadí2291 Ruční pilníky a struháky2292 Ruční pilníky a struháky2294 Škrabáky na kovy2296 Slévačské nářadí
23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat