Sponzorovaný odkaz

2253 Pilky a pilové listy na dřevo

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 22 5301 - Pilové kotouče na dřevo. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  01486
ČSN 22 5301 - Pilové kotouče na dřevo. Základní ustanovení
ČSN 22 5301
Cena:  171,- Kč
ČSN 22 5322 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče seřezávací pravé 
Katalogové číslo:  01498
ČSN 22 5322 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče seřezávací pravé
ČSN 22 5322
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 5328 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče hladicí pro rozřezávání 
Katalogové číslo:  01503
ČSN 22 5328 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče hladicí pro rozřezávání
ČSN 22 5328
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 5323 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče seřezávací levé 
Katalogové číslo:  01499
ČSN 22 5323 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče seřezávací levé
ČSN 22 5323
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 5360 - Pilové listy pro strojní rámové pily na dřevo 
Katalogové číslo:  25702
ČSN 22 5360 - Pilové listy pro strojní rámové pily na dřevo
ČSN 22 5360ČSN 22 5360 Tato norma platí pro výrobu,zkoušení, přípravu, dodávání a skladování pilových listů pro strojní rámové pily na dřevo určené k rozvádění a k pěchu.
Cena:  232,- Kč
ČSN 22 5325 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče seřezávací souměrné 
Katalogové číslo:  01500
ČSN 22 5325 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče seřezávací souměrné
ČSN 22 5325
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 2935 - Dřevozpracující zařízení. Pilové kotouče pro stroje na obrábění dřeva. Rozměry 
Katalogové číslo:  19111
ČSN ISO 2935 - Dřevozpracující zařízení. Pilové kotouče pro stroje na obrábění dřeva. Rozměry
ČSN ISO 2935ČSN ISO 2935 Tato mezinárodní norma určuje tloušťky a průměry vnitřních otvorů pilových kotoučů na dřevo ve vztahu k vnějším průměrům pilových kotoučů. Tloušťky jsou uvedeny samostatn
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 5315 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče pro kyvadlové pily 
Katalogové číslo:  01494
ČSN 22 5315 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče pro kyvadlové pily
ČSN 22 5315
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 5318 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče do kolísavých pouzder 
Katalogové číslo:  01496
ČSN 22 5318 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče do kolísavých pouzder
ČSN 22 5318
Cena:  34,- Kč
ČSN 22 5326 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče drážkovací 
Katalogové číslo:  01501
ČSN 22 5326 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče drážkovací
ČSN 22 5326
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 5300 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče na dřevo. Přehled 
Katalogové číslo:  01485
ČSN 22 5300 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče na dřevo. Přehled
ČSN 22 5300
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 5319 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče čepovací 
Katalogové číslo:  01497
ČSN 22 5319 - Nástroje na dřevo. Pilové kotouče čepovací
ČSN 22 5319
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE
2200 Třídění norem třídy 222201 Výrobní a konstrukční směrnice2202 Předpisy pro zkoušení, přejímání, použití a údržbu2204 Upínací prvky2205 Nože s břitovými destičkami SK pro NC stroje2206 Příslušenství řezných nástrojů2207 Břitové destičky z rychlořezné oceli a z řezné keramiky2208 Břitové destičky ze slinutých karbidů2209 Břitové destičky ze slinutých karbidů2211 Šroubovité vrtáky na kovy, plasty a jiné hmoty2213 Nástroje s břitovými destičkami ze slinutých karbidů na díry, zahlubování a zarovnávání2214 Výhrubníky a výstružníky2216 Záhlubníky, zarovnávací nástroje2217 Nože na souřadnicové vrtačky, vyvrtávací tyče a hlavy s noži2218 Nástroje protahovací, protlačovací apod.2219 Nástroje důlní, na zdivo a kámen2220 Frézy, nástroje na ozubení a pily na kovy2221 Frézy válcové čelní, kotoučové, drážkovací2222 Frézy zaoblovací, úhlové, kuželové a tvarové2223 Frézy se vsazenými zuby a frézovací hlavy2224 Frézy s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2225 Nástroje na ozubená kola čelní2227 Nástroje na řetězové, drážkové, vrubové a jiné ozubení2228 Frézy úhlové a tvarové2229 Pilové kotouče a listy na kovy2230 Závitníky2232 Závitníkové čelisti2233 Závitové nože a frézy2234 Ostatní závitové nástroje2235 Soustružnické nože z nástrojových ocelí2236 Soustružnické, revolverové, automatové, hoblovací a obráběcí nože2237 Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2238 Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2239 Revolverové nože z rychlořezné oceli a nože tvarové2240 Brusivo, všeobecně2241 Brousicí, lešticí, lapovací prášky a pasty2244 Brousicí, honovací a superfinišovací kameny2245 Brousicí a řezací kotouče2246 Brousicí tělíska a diamantové lapovací a rozřezávací kotouče2247 Brousicí segmenty2248 Rotační kartáče a lešticí kotouče2249 Orovnávací nářadí, diamantové nástroje apod.2251 Sekery a různé2252 Pilky a pilové listy na dřevo2253 Pilky a pilové listy na dřevo2256 Vrtáky, nebozezy, záhlubníky2257 Frézy na dřevo2259 Udržovací nářadí2260 Lisovací nástroje, všeobecně2261 Nůžky, řezací kolečka, průbojníky apod.2262 Společné součásti střihadel2263 Společné součásti střihadel sdružených a ostřihovacích nástrojů2265 Střihadla a ostřihovadla2270 Nástroje na tváření za studena, všeobecně2271 Razidla značkovací, zdrsňovací kolečka, vyrovnávací trny2272 Lisovací nástroje pro tabletování2273 Nástroje tváření na pásy, plechy karoserie, trubky apod.2275 Průvlaky a tažné trny2281 Hlavičkáře, přítažníky, sedlíky, kovadliny, rovnací desky2283 Zápustky kovací a okrajovadla2286 Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže2288 Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže2290 Různé nástroje a nářadí2291 Ruční pilníky a struháky2292 Ruční pilníky a struháky2294 Škrabáky na kovy2296 Slévačské nářadí
23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat