Sponzorovaný odkaz

2200 Třídění norem třídy 22

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 3002-2 - Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 2: Geometria aktivnej časti rezných nástrojov. Všeobecné prevodové vzorce, vzťahujúce sa na nástrojové a pracovné uhly 
Katalogové číslo:  15982
ČSN ISO 3002-2 - Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 2: Geometria aktivnej časti rezných nástrojov. Všeobecné prevodové vzorce, vzťahujúce sa na nástrojové a pracovné uhly
ČSN ISO 3002-2ČSN ISO 3002-2 Základní veličiny při řezání a broušení. Část 2: Geometrie aktivní části řezných nástrojů. Všeobecné převodové vzorce, vztahující se na nástrojové a pracovní úhly
Cena:  358,- Kč
ČSN 22 0010 - Obrábění. Základní pojmy 
Katalogové číslo:  01165
ČSN 22 0010 - Obrábění. Základní pojmy
ČSN 22 0010ČSN 22 0010 Norma určuje české a slovenské názvy a jejich definice. Pro informaci jsou uvedeny názvy ruské, anglické, německé, polské, maďarské a bulharské. Česky a slovensky je uvede
Cena:  171,- Kč
ČSN 22 0012 - Obrábacie nástroje. Termíny a definície základných pojmov 
Katalogové číslo:  25483
ČSN 22 0012 - Obrábacie nástroje. Termíny a definície základných pojmov
ČSN 22 0012ČSN 22 0012 Norma stanovuje termíny a definice obráběcích nástrojů, jejich konstrukčních prvků, konstrukčního vyhotovení a spolehlivosti obráběcích nástrojů. Slovensky a česky je uved
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3002-3 - Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 3: Geometrické a kinematické veličiny pri rezaní 
Katalogové číslo:  16068
ČSN ISO 3002-3 - Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 3: Geometrické a kinematické veličiny pri rezaní
ČSN ISO 3002-3ČSN ISO 3002-3 Obsahuje názvosloví pro některé základní pojmy, týkající se obrábění a broušení materiálů. ČSN ISO 3002-3 (22 0014) byla vydána v červnu 1994. Nahradila, spolu s ČSN
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3002-4 - Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Část 4: Sily, práca a výkon 
Katalogové číslo:  15568
ČSN ISO 3002-4 - Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Část 4: Sily, práca a výkon
ČSN ISO 3002-4ČSN ISO 3002-4 Obsahuje názvosloví pro některé základní pojmy, týkající se síly, práce a výkonu. Tyto pojmy nemají nic společného s jejich fyziologickým nebo ergonomickým významem.
Cena:  232,- Kč
ČSN 22 0016 - Rezné nástroje. Frézy. Názvoslovie 
Katalogové číslo:  25484
ČSN 22 0016 - Rezné nástroje. Frézy. Názvoslovie
ČSN 22 0016ČSN 22 0016 Tato norma obsahuje ISO 3855:1977 s národními modifikacemi. Norma ISO stanovuje názvosloví fréz v anglickém a francouzském jazyce. Norma tedy stanovuje názvosloví ve dvou
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5419 - Rezné nástroje. Skrutkovicové vrtáky. Termíny, definície a typy. 
Katalogové číslo:  28509
ČSN ISO 5419 - Rezné nástroje. Skrutkovicové vrtáky. Termíny, definície a typy.
ČSN ISO 5419ČSN ISO 5419 Norma se vztahuje na šroubovité vrtáky, stanovuje různé typy vrtáků běžně používaných v praxi a určuje jejich geometrické definice. Kromě termínů v angličtině, francouz
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 3002-5 - Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 5: Základná terminológia brúsnych operácií používajúcich brúsiace kotúče 
Katalogové číslo:  15371
ČSN ISO 3002-5 - Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 5: Základná terminológia brúsnych operácií používajúcich brúsiace kotúče
ČSN ISO 3002-5ČSN ISO 3002-5 Uvádí základní termíny definované v ČSN ISO 3003-1 až ČSN ISO 3003-4 brusných operací a další specifické termíny. [V této páté části jsou skutečně uvedeny (slovensky
Cena:  358,- Kč
ČSN 22 0000 - Rozdělení a označování nářadí. Všeobecné údaje 
Katalogové číslo:  01163
ČSN 22 0000 - Rozdělení a označování nářadí. Všeobecné údaje
ČSN 22 0000ČSN 22 0000 Norma platí pouze pro rozdělení a označování běžného nářadí, nikoliv nářadí jednoúčelového, vyráběného jen pro určitou operaci, nelze-li hospodárně užít nářadí běžného. Jd
Cena:  95,- Kč
ČSN 22 0020 - Diamanty a diamantové nástroje. Termíny a definice 
Katalogové číslo:  25485
ČSN 22 0020 - Diamanty a diamantové nástroje. Termíny a definice
ČSN 22 0020ČSN 22 0020 Touto normou se zavádí ST SEV 4404-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP určuje termíny a definice pro diamant
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3002-1 - Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky 
Katalogové číslo:  28689
ČSN ISO 3002-1 - Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky
ČSN ISO 3002-1ČSN ISO 3002-1 Stanovuje názvosloví pro určité zobecnělé pojmy týkající se řezných nástrojů. Je platná pro geometrii všech druhů řezných nástrojů. Rozsáhlá norma s nákresy. Slovensk
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 11054 - Řezné nástroje - Označení skupin rychlořezných ocelí 
Katalogové číslo:  94211
ČSN ISO 11054 - Řezné nástroje - Označení skupin rychlořezných ocelí
ČSN ISO 11054ČSN ISO 11054 Tato mezinárodní norma specifikuje označení skupin rychlořezných ocelí použitých pro výrobu řezných nástrojů z rychlořezných ocelí, jako jsou závitníky, vrtáky, čelní obv
Cena:  95,- Kč
ČSN 22 0001 - Rozdělení a číslování nářadí třídy 22: Nástroje I. část: Rozdělení podskupin: 2221 - 2227, 2229, 2251 - 2259, 2261, 2271, 2275 a 2281 Schválena 2.60, II. část: Rozdělení podskupin: 2204, 2207, 2208, 2211 - 2214, 2216 - 2219, 2233 - 2235, 2237, 2291, 2292, 2294, 2296 Schválena 2.61 
Katalogové číslo:  01164
ČSN 22 0001 - Rozdělení a číslování nářadí třídy 22: Nástroje I. část: Rozdělení podskupin: 2221 - 2227, 2229, 2251 - 2259, 2261, 2271, 2275 a 2281 Schválena 2.60, II. část: Rozdělení podskupin: 2204, 2207, 2208, 2211 - 2214, 2216 - 2219, 2233 - 2235, 2237, 2291, 2292, 2294, 2296 Schválena 2.61
ČSN 22 0001ČSN 22 0001 Norma obsahuje tabulky rozdělení nářadí do skupin podle účelu použití (nástroje protahovací, pily na kovy, na závity, brusivo, nástroje na dřevo, na tváření za studena a z
Cena:  73,- Kč
ČSN 22 0071 - Názvosloví řezných nástrojů na ozubení 
Katalogové číslo:  01166
ČSN 22 0071 - Názvosloví řezných nástrojů na ozubení
ČSN 22 0071ČSN 22 0071 Norma vydána formou návrhu, později schválena. Stanoví názvy a definice nejrůznějších pojmů z oboru řezných nástrojů. Je rozdělena do 6 částí (nástroje na ozubení, rozměry
Cena:  1 320,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE
2200 Třídění norem třídy 222201 Výrobní a konstrukční směrnice2202 Předpisy pro zkoušení, přejímání, použití a údržbu2204 Upínací prvky2205 Nože s břitovými destičkami SK pro NC stroje2206 Příslušenství řezných nástrojů2207 Břitové destičky z rychlořezné oceli a z řezné keramiky2208 Břitové destičky ze slinutých karbidů2209 Břitové destičky ze slinutých karbidů2211 Šroubovité vrtáky na kovy, plasty a jiné hmoty2213 Nástroje s břitovými destičkami ze slinutých karbidů na díry, zahlubování a zarovnávání2214 Výhrubníky a výstružníky2216 Záhlubníky, zarovnávací nástroje2217 Nože na souřadnicové vrtačky, vyvrtávací tyče a hlavy s noži2218 Nástroje protahovací, protlačovací apod.2219 Nástroje důlní, na zdivo a kámen2220 Frézy, nástroje na ozubení a pily na kovy2221 Frézy válcové čelní, kotoučové, drážkovací2222 Frézy zaoblovací, úhlové, kuželové a tvarové2223 Frézy se vsazenými zuby a frézovací hlavy2224 Frézy s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2225 Nástroje na ozubená kola čelní2227 Nástroje na řetězové, drážkové, vrubové a jiné ozubení2228 Frézy úhlové a tvarové2229 Pilové kotouče a listy na kovy2230 Závitníky2232 Závitníkové čelisti2233 Závitové nože a frézy2234 Ostatní závitové nástroje2235 Soustružnické nože z nástrojových ocelí2236 Soustružnické, revolverové, automatové, hoblovací a obráběcí nože2237 Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2238 Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů2239 Revolverové nože z rychlořezné oceli a nože tvarové2240 Brusivo, všeobecně2241 Brousicí, lešticí, lapovací prášky a pasty2244 Brousicí, honovací a superfinišovací kameny2245 Brousicí a řezací kotouče2246 Brousicí tělíska a diamantové lapovací a rozřezávací kotouče2247 Brousicí segmenty2248 Rotační kartáče a lešticí kotouče2249 Orovnávací nářadí, diamantové nástroje apod.2251 Sekery a různé2252 Pilky a pilové listy na dřevo2253 Pilky a pilové listy na dřevo2256 Vrtáky, nebozezy, záhlubníky2257 Frézy na dřevo2259 Udržovací nářadí2260 Lisovací nástroje, všeobecně2261 Nůžky, řezací kolečka, průbojníky apod.2262 Společné součásti střihadel2263 Společné součásti střihadel sdružených a ostřihovacích nástrojů2265 Střihadla a ostřihovadla2270 Nástroje na tváření za studena, všeobecně2271 Razidla značkovací, zdrsňovací kolečka, vyrovnávací trny2272 Lisovací nástroje pro tabletování2273 Nástroje tváření na pásy, plechy karoserie, trubky apod.2275 Průvlaky a tažné trny2281 Hlavičkáře, přítažníky, sedlíky, kovadliny, rovnací desky2283 Zápustky kovací a okrajovadla2286 Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže2288 Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže2290 Různé nástroje a nářadí2291 Ruční pilníky a struháky2292 Ruční pilníky a struháky2294 Škrabáky na kovy2296 Slévačské nářadí
23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat