Sponzorovaný odkaz

76 SLUŽBY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 21103 - Dobrodružný cestovní ruch - Informace pro účastníky 
Katalogové číslo:  502128
ČSN ISO 21103 - Dobrodružný cestovní ruch - Informace pro účastníky
ČSN ISO 21103ČSN ISO 21103 Tato mezinárodní norma stanovuje minimální požadavky na informace poskytované účastníkům před zahájením, v průběhu a po ukončení aktivity dobrodružného cestovního ruchu.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16736 - Hodnocení zdravotních rizik chemických látek - Požadavky na poskytování školení 
Katalogové číslo:  99107
ČSN EN 16736 - Hodnocení zdravotních rizik chemických látek - Požadavky na poskytování školení
ČSN EN 16736ČSN EN 16736 This European Standard specifies the minimum requirements for a course programme to train risk assessors to be competent to assess the health risks posed by chemicals. Th
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16489-3 - Služby profesionálních solárií - Část 3: Požadavky na poskytování služeb 
Katalogové číslo:  97257
ČSN EN 16489-3 - Služby profesionálních solárií - Část 3: Požadavky na poskytování služeb
ČSN EN 16489-3ČSN EN 16489-3 This European Standard defines the requirements for and assessment of the service provision of indoor UV exposure facilities, and will contribute to further strengthen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15221-6 - Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu 
Katalogové číslo:  94116
ČSN EN 15221-6 - Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu
ČSN EN 15221-6ČSN EN 15221-6 Šestá část souboru je nezbytným předpokladem pro část sedmou (Benchmarking). V této šesté části jsou z pohledu FM-služeb rozděleny spravované plochy a objemy do jednotl
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 24801-2 - Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč 
Katalogové číslo:  95797
ČSN EN ISO 24801-2 - Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč
ČSN EN ISO 24801-2ČSN EN ISO 24801-2 This part of ISO 24801 specifies the competencies required of a scuba diver in order to obtain a scuba diver qualification from a training organization attestin
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 24802-2 - Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň 
Katalogové číslo:  95794
ČSN EN ISO 24802-2 - Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň
ČSN EN ISO 24802-2ČSN EN ISO 24802-2 This part of ISO 24802 specifies the competencies required of a scuba instructor in order to obtain a scuba instructor qualification from a training organizatio
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 16316 - Poštovní služby - Otevřené rozhraní - Plán třídění 
Katalogové číslo:  91327
ČSN P CEN/TS 16316 - Poštovní služby - Otevřené rozhraní - Plán třídění
ČSN P CEN/TS 16316
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 16118 - Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení 
Katalogové číslo:  94661
ČSN P CEN/TS 16118 - Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení
ČSN P CEN/TS 16118ČSN P CEN/TS 16118 Tato CEN/TS platí pro všechny poskytovatele rezidenčního bydlení bez ohledu na právní formu vlastnictví a na to, zda je služba financována z veřejných či soukro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 41012 - Facility management - Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním 
Katalogové číslo:  505979
ČSN EN ISO 41012 - Facility management - Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním
ČSN EN ISO 41012ČSN EN ISO 41012 This document provides guidance on sourcing and development of agreements in facility management (FM). It highlights: - essential elements in FM sourcing proces
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 14534 - Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky 
Katalogové číslo:  501218
ČSN EN 14534 - Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky
ČSN EN 14534ČSN EN 14534 Tato norma stanovuje metody pro měření přepravní doby mezi koncovými body vnitrostátních a přeshraničních hromadných zásilek sbíraných, zpracovávaných a dodávaných operátor
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14012 - Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností 
Katalogové číslo:  509862
ČSN EN 14012 - Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností
ČSN EN 14012ČSN EN 14012 Tato norma stanovuje zásady vyřizování stížností týkající se vnitrostátních a mezinárodních poštovních služeb. Používá se pro národní i přeshraniční služby. Věnuje se pozor
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 21417 - Rekreační potápění - Požadavky na výcvik týkající se environmentálního povědomí rekreačních potápěčů 
Katalogové číslo:  509293
ČSN EN ISO 21417 - Rekreační potápění - Požadavky na výcvik týkající se environmentálního povědomí rekreačních potápěčů
ČSN EN ISO 21417ČSN EN ISO 21417 This document specifies requirements for training programmes designed to educate participants in environmental awareness and sustainable environmental practices in
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17169 - Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe 
Katalogové číslo:  510814
ČSN EN 17169 - Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe
ČSN EN 17169ČSN EN 17169 Tato norma uvádí požadavky a doporučení pro hygienickou a bezpečnou praxi tetování, aby se zabránilo infikování klienta i tatéra. Norma specifikuje hygienické požadavky pře
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 17217 - Poštovní služby - Obrácená obálka - Požadavky na návrh a tisk 
Katalogové číslo:  506671
ČSN P CEN/TS 17217 - Poštovní služby - Obrácená obálka - Požadavky na návrh a tisk
ČSN P CEN/TS 17217ČSN P CEN/TS 17217 This document covers physical properties and manufacturing requirements for envelopes having an address window on the flap side. It covers the main design fea
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16735 - Poštovní služby - Rozšířitelná společná struktura a reprezentace pro poštovní sazby EPR 
Katalogové číslo:  99111
ČSN P CEN/TS 16735 - Poštovní služby - Rozšířitelná společná struktura a reprezentace pro poštovní sazby EPR
ČSN P CEN/TS 16735ČSN P CEN/TS 16735 This Technical Specification defines a uniform structure and meaning for the information that fully represents postal rates for a broad variety of postal produc
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16686 - Poskytování osteopatické zdravotní péče 
Katalogové číslo:  98617
ČSN EN 16686 - Poskytování osteopatické zdravotní péče
ČSN EN 16686ČSN EN 16686 This European Standard specifies the requirements and recommendations regarding the healthcare provision, facilities and equipment, education, and ethical framework for the
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13724 - Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  93644
ČSN EN 13724 - Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13724ČSN EN 13724 Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody vhozů pro dodávání listovních poštovních zásilek, jsou-li zabudovány v souladu s instrukcemi výrobce. Bere v úvahu zabezp
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15733 - Realitní služby - Požadavky na poskytování realitních služeb 
Katalogové číslo:  85675
ČSN EN 15733 - Realitní služby - Požadavky na poskytování realitních služeb
ČSN EN 15733
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14943 - Přepravní služby - Logistika - Slovník 
Katalogové číslo:  76269
ČSN EN 14943 - Přepravní služby - Logistika - Slovník
ČSN EN 14943ČSN EN 14943 Tato evropská norma uvádí definice běžně používaných termínů v logistice. Obsahuje všechna hlediska řízení logistiky a logistického řetězce včetně přepravy. Termíny s jejic
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 15707 - Analýza tiskových médií - Slovník a požadavky na služby 
Katalogové číslo:  83142
ČSN EN 15707 - Analýza tiskových médií - Slovník a požadavky na služby
ČSN EN 15707
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15602 - Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie 
Katalogové číslo:  81802
ČSN EN 15602 - Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie
ČSN EN 15602ČSN EN 15602 Tato norma upravuje názvosloví pro bezpečnostní činnosti. Především pro poskytovatele služeb v oblasti fyzické ochrany, mobilních a pěších hlídek, služby dohledového přijím
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat