Sponzorovaný odkaz

7635 Služby pro spotřebitele

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16489-3 - Služby profesionálních solárií - Část 3: Požadavky na poskytování služeb 
Katalogové číslo:  97257
ČSN EN 16489-3 - Služby profesionálních solárií - Část 3: Požadavky na poskytování služeb
ČSN EN 16489-3ČSN EN 16489-3 This European Standard defines the requirements for and assessment of the service provision of indoor UV exposure facilities, and will contribute to further strengthen
Cena:  232,- Kč
TNI POKYN ISO/IEC 46 - Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady 
Katalogové číslo:  503975
TNI POKYN ISO/IEC 46 - Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady
TNI POKYN ISO/IEC 46TNI POKYN ISO/IEC 46 Tento dokument stanovuje obecné zásady pro provádění srovnávacího zkoušení výrobků a služeb pro účely informování spotřebitelů. Nevztahuje se na ochranu pro
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16489-2 - Služby profesionálních solárií - Část 2: Požadovaná kvalifikace a způsobilost poradce 
Katalogové číslo:  97258
ČSN EN 16489-2 - Služby profesionálních solárií - Část 2: Požadovaná kvalifikace a způsobilost poradce
ČSN EN 16489-2ČSN EN 16489-2 This European Standard specifies the requirements which are essential for the knowledge and skills, competence, and qualification of indoor UV exposure consultants. T
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 10377 - Bezpečnost spotřebních výrobků - Směrnice pro dodavatele 
Katalogové číslo:  95051
ČSN ISO 10377 - Bezpečnost spotřebních výrobků - Směrnice pro dodavatele
ČSN ISO 10377ČSN ISO 10377 Tato mezinárodní norma poskytuje praktický návod pro dodavatele, pokud jde o posuzování a řízení bezpečnosti spotřebních výrobků, včetně efektivní dokumentace posouzení
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16489-1 - Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku 
Katalogové číslo:  96017
ČSN EN 16489-1 - Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku
ČSN EN 16489-1ČSN EN 16489-1 Part 1 of EN 16489 specifies the learning contents essential for the training of indoor UV exposure consultants. Part 1 of EN 16489 also specifies the procedures of how
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15017 - Služby v pohřebnictví - Požadavky 
Katalogové číslo:  509784
ČSN EN 15017 - Služby v pohřebnictví - Požadavky
ČSN EN 15017ČSN EN 15017 Tento dokument stanovuje požadavky na poskytování služeb v pohřebnictví s ohledem na vzdělávání, přepravu, zařízení, poradenské služby a péči o zemřelé týkající se jak pohř
Cena:  446,- Kč
TNI POKYN ISO/IEC 76 - Tvorba norem pro služby - Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů 
Katalogové číslo:  97099
TNI POKYN ISO/IEC 76 - Tvorba norem pro služby - Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů
TNI POKYN ISO/IEC 76TNI POKYN ISO/IEC 76 Tento pokyn poskytuje obecný návod, pokud jde o zásadní otázky, které je třeba zohlednit v normách pro služby. S využitím tohoto návodu lze zpracovat podr
Cena:  358,- Kč
TNI POKYN ISO/IEC 51 - Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem 
Katalogové číslo:  97109
TNI POKYN ISO/IEC 51 - Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem
TNI POKYN ISO/IEC 51TNI POKYN ISO/IEC 51 Tento pokyn stanovuje požadavky a přináší doporučení zpracovatelům norem, pokud jde o začlenění bezpečnostních hledisek do norem. Je použitelný pro jakékoli
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat