Sponzorovaný odkaz

7621 Facility management

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15221-6 - Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu 
Katalogové číslo:  94116
ČSN EN 15221-6 - Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu
ČSN EN 15221-6ČSN EN 15221-6 Šestá část souboru je nezbytným předpokladem pro část sedmou (Benchmarking). V této šesté části jsou z pohledu FM-služeb rozděleny spravované plochy a objemy do jednotl
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 41012 - Facility management - Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním 
Katalogové číslo:  505979
ČSN EN ISO 41012 - Facility management - Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním
ČSN EN ISO 41012ČSN EN ISO 41012 This document provides guidance on sourcing and development of agreements in facility management (FM). It highlights: - essential elements in FM sourcing proces
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 15221-4 - Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu 
Katalogové číslo:  94114
ČSN EN 15221-4 - Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu
ČSN EN 15221-4ČSN EN 15221-4 Čtvrtá část souboru upřesňuje a částečně i upravuje rozdělení facility služeb. Zavádí kódované označení kategorií facility služeb, jednotlivé služby popisuje z hlediska
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 41011 - Facility management - Slovník 
Katalogové číslo:  505549
ČSN EN ISO 41011 - Facility management - Slovník
ČSN EN ISO 41011ČSN EN ISO 41011 This document defines terms used in facility management standards.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 41001 - Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání 
Katalogové číslo:  507435
ČSN EN ISO 41001 - Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání
ČSN EN ISO 41001ČSN EN ISO 41001 This document specifies the requirements for a facility management (FM) system when an organization: a) needs to demonstrate effective and efficient delivery of
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15221-5 - Facility management - Část 5: Návod na procesy ve facility managementu 
Katalogové číslo:  94115
ČSN EN 15221-5 - Facility management - Část 5: Návod na procesy ve facility managementu
ČSN EN 15221-5ČSN EN 15221-5 Pátá část souboru se soustředí na linii řízení dodávek jak z pohledu klienta, tak i poskytovatele služeb facility managementu či jeho subdodavatele. Vysvětluje obsahy s
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 15221-3 - Facility management - Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu 
Katalogové číslo:  94113
ČSN EN 15221-3 - Facility management - Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu
ČSN EN 15221-3ČSN EN 15221-3 Třetí část souboru zapracovává parametry norem řady ISO 9000 do oblasti facility managementu. Kvalita je neoddělitelným parametrem smluv. Tento díl vysvětluje pojem kva
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15221-7 - Facility management - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti 
Katalogové číslo:  96390
ČSN EN 15221-7 - Facility management - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti
ČSN EN 15221-7ČSN EN 15221-7 Tato evropská norma uvádí pokyny pro výkonnostní benchmarking a obsahuje jasné termíny a definice, jakož i metody benchmarkingu produktů a služeb facility managementu z
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat