Sponzorovaný odkaz

7631 Služby spojené se zdravím, krásou a věkem

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P CEN/TS 16118 - Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení 
Katalogové číslo:  94661
ČSN P CEN/TS 16118 - Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení
ČSN P CEN/TS 16118ČSN P CEN/TS 16118 Tato CEN/TS platí pro všechny poskytovatele rezidenčního bydlení bez ohledu na právní formu vlastnictví a na to, zda je služba financována z veřejných či soukro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16686 - Poskytování osteopatické zdravotní péče 
Katalogové číslo:  98617
ČSN EN 16686 - Poskytování osteopatické zdravotní péče
ČSN EN 16686ČSN EN 16686 This European Standard specifies the requirements and recommendations regarding the healthcare provision, facilities and equipment, education, and ethical framework for the
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15224 - Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči 
Katalogové číslo:  502859
ČSN EN 15224 - Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči
ČSN EN 15224ČSN EN 15224 Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace poskytující zdravotní péči potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 17226 - Služby kosmetického salonu - Požadavky a doporučení pro poskytování služeb 
Katalogové číslo:  508585
ČSN EN 17226 - Služby kosmetického salonu - Požadavky a doporučení pro poskytování služeb
ČSN EN 17226ČSN EN 17226 The aim of this standard is to set out requirements and recommendations for good practice in professional beauty salon services where the safety and satisfaction of the cli
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16844+A2 - Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření 
Katalogové číslo:  509652
ČSN EN 16844+A2 - Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření
ČSN EN 16844+A2ČSN EN 16844+A2 Tato evropská norma stanovuje soubor požadavků, které jsou považovány za nezbytné pro poskytování služeb estetické medicíny (nechirurgická lékařská ošetření). Důraz j
Cena:  446,- Kč
TNI CEN/TR 16824 - Časná péče o děti narozené s rozštěpem rtu a/nebo patra 
Katalogové číslo:  98287
TNI CEN/TR 16824 - Časná péče o děti narozené s rozštěpem rtu a/nebo patra
TNI CEN/TR 16824TNI CEN/TR 16824 Tato technická normalizační informace specifikuje doporučení pro základní péči o děti narozené s rozštěpem rtu a/nebo s rozštěpem patra v době diagnózy (ante a/nebo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16372 - Služby estetické chirurgie 
Katalogové číslo:  98705
ČSN EN 16372 - Služby estetické chirurgie
ČSN EN 16372ČSN EN 16372 Tato norma se zabývá požadavky na klinickou estetickou praxi: pokrývá oblast chirurgických služeb pacientům, kteří chtějí změnit svůj fyzický vzhled. Poskytuje doporučení p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16224+A1 - Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky 
Katalogové číslo:  95247
ČSN EN 16224+A1 - Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky
ČSN EN 16224+A1ČSN EN 16224+A1 This European Standard specifies requirements and recommendations for healthcare services provided by chiropractors.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16872 - Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii 
Katalogové číslo:  502182
ČSN EN 16872 - Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii
ČSN EN 16872ČSN EN 16872 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na lékaře s doplňující kvalifikací v homeopatii a na jejich služby. Tuto evropskou normu nelze aplikovat na služby poskyto
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat