Sponzorovaný odkaz

7603 Zpracování zásilek - identifikace, vlastnosti

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P CEN/TS 17217 - Poštovní služby - Obrácená obálka - Požadavky na návrh a tisk 
Katalogové číslo:  506671
ČSN P CEN/TS 17217 - Poštovní služby - Obrácená obálka - Požadavky na návrh a tisk
ČSN P CEN/TS 17217ČSN P CEN/TS 17217 This document covers physical properties and manufacturing requirements for envelopes having an address window on the flap side. It covers the main design fea
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16735 - Poštovní služby - Rozšířitelná společná struktura a reprezentace pro poštovní sazby EPR 
Katalogové číslo:  99111
ČSN P CEN/TS 16735 - Poštovní služby - Rozšířitelná společná struktura a reprezentace pro poštovní sazby EPR
ČSN P CEN/TS 16735ČSN P CEN/TS 16735 This Technical Specification defines a uniform structure and meaning for the information that fully represents postal rates for a broad variety of postal produc
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14615 - Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh 
Katalogové číslo:  504115
ČSN EN 14615 - Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh
ČSN EN 14615ČSN EN 14615 This European Standard specifies a recommended procedure for the development of specifications for applications of digital postage marks (DPMs) - i.e. applications linked
Cena:  1 155,- Kč
ČSN P CEN/TS 15523 - Poštovní služby - Výkaz podání sady zásilek 
Katalogové číslo:  89885
ČSN P CEN/TS 15523 - Poštovní služby - Výkaz podání sady zásilek
ČSN P CEN/TS 15523
Cena:  803,- Kč
ČSN P CEN/TS 15130 - Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM 
Katalogové číslo:  76763
ČSN P CEN/TS 15130 - Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM
ČSN P CEN/TS 15130ČSN P CEN/TS 15130 Tato norma stanoví zprávy podporující aplikace DPM pro použití v poštovních službách.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13619 - Poštovní služby - Zpracování zásilek - Optické vlastnosti pro zpracování psaní 
Katalogové číslo:  68615
ČSN EN 13619 - Poštovní služby - Zpracování zásilek - Optické vlastnosti pro zpracování psaní
ČSN EN 13619ČSN EN 13619 Norma specifikuje optické vlastnosti pro zpracování psaní a uvádí směrnice o hodnotách těchto atributů, které zajistí vysokou úroveň čitelnosti adres. Je zaměřena na usna
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat